Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Aktuality

AKTUALITY

ROZHOVOR S LUCKOU FOLDYNOVOU O PRACOVNÍ AGENTUŘE NAŠÍ ORGANIZACE

 

O pracovní agentuře vzájemného soužití

 

ZPRÁVA Z TÁBORA SNŮ

Zpráva z 22. letního ,,Tábora snů“ Vzájemného soužití o.p.s.

 

Kdy? 12. – 18. srpna 2019

Kde: táborová základna Krásná

Kdo: 33 dětí a mládeže + dospělí

 

Naše organizace, Vzájemné soužití o.p.s., uspořádala první zážitkový letní tábor pro potřebné děti v roce 1998. Pro úspěch této akce se pořádání táborů přidalo do každoročních aktivit organizace. Toho letošního se zúčastnilo vybraných 33 romských i neromských sociálně slabých dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravy. Původně zamýšlená kapacita byla 40 dětí, některé z nich však na poslední chvíli svou účast odřekly (rodiče jim i přes veškerou naši asistenci nevyřídili potvrzení od pediatra či nebyli schopni doplatit ani menší doplatek za tábor, který jim po táboře mohla zpětně proplatit pojišťovna). Část se podařilo nahradit dětmi z centra Hnízda, kam docházejí rodiny s dětmi, které potřebují ve své životní situaci pomoci. Závěrečné číslo však zůstalo nižší. Děti napříč našimi centry velmi často vyrůstají v prostředí, v němž se jim nedostává pozitivních vzorů ani možností sociálně-kulturního vyžití: mimo naše centra nemají možnost navštěvovat zájmové aktivity a kroužky. Ze všech těchto dětí byly vybrány ty, které si tábor jako odměnu a motivaci k další píli zasloužily nejvíce (např. za dobrou školní docházku, výsledky a snahu ve škole, za celoroční docházení např. na doučování, za pravidelnou účast v kroužcích v centrech, dále např. za pomoc se zvelebováním center i okolí. Kromě samotné účasti se mnoho dětí zapojilo také do příprav programových aktivit, z vlastní iniciativy pomáhaly (se souhlasem zdravotnic) v kuchyni či s úklidem.

 

Celý tábor se letos nesl v duchu světa Harryho Pottera. Pod šikovnýma rukama pracovnic a pracovníků a několika iniciativních dětí a mládeže se vnitřní i venkovní prostory TZ Krásná proměnily ve svět čar a kouzel, fotbalové hřiště se proměnilo v hřiště famfrpálové, nechyběla ani tajemná komnata či komnata nejvyšší potřeby. Zúčastněné děti byly rozděleny do 4 oddílů odpovídajících kolejím čarodějnické školy v Bradavicích (Nebelvír, Havraspár, Zmijozel a Mrzimor) a po celou dobu tábora spolu se svými oddílovými vedoucími sbírali body pro svou kolej v různých čarodějně laděných hrách a disciplínách – například ve výrobě vlastního létajícího koštěte. Vedoucí oddílů i další pomocníci z řad dospělých a mládeže se navíc na týden proměnili v kouzelnický učitelský sbor, z nichž každý vyučoval jiný předmět – dovednosti s koštětem, lektvary, bylinkářství, přeměňování, jasnovidectví, obrana proti černé magii apod.

 

Děti byly ubytovány v dvojlůžkových chatičkách, kvůli nadměrné nepřízně počasí však několik nocí strávily ve společných vnitřních prostorách táborové základny. Oblast vesnice Krásná i okolní příroda dostála svému jménu.

 

První den po příjezdu a vybalení se všechny děti sešly na slavnostním zahájení školního roku v Hodovní síni, kde byly uvítány ředitelem školy Brumbálem v podání pracovnice jednoho z našich center, byly rozděleny do kolejí a dozvěděly se, co je vlastně v následujícím týdnu čeká – včetně pravidel a řádu této týdenní čarodějnické školy. Poté následovala exkurze po bradavických pozemcích a zároveň táborníci celý pozemek označili cedulemi. Odpoledne se neslo v kreativním duchu: děti dostaly za úkol vyrobit si klobouk, plášť, kravatu a hůlky, každý tým vlastní specifické barvy a podoby. Večer je ve vnitřních společných prostorách základny čekalo promítání filmů Harryho Pottera jako v kině, nechyběl ani popcorn.

 

Druhý den po budíčku, rozcvičce, hygieně, snídani a úklidu si oddíly zavedly deníky, kde spolu zachycovaly důležité události, úkoly, nasbírané body a podobně. Tyto deníky si každá kolej společnou prací vyzdobila tak, aby byla specifická právě pro ni. Poté došlo i k výrobě košťat a závody na košťatech. Před večeří se hrál Famfrpál a po ní přišla bojovka v lese: úkolem všech studentů bylo dostat se do baziliškova doupěte, aniž by je bazilišek viděl a označil.

 

Třetí den po ranním kolečku a nástupu si děti měly vyrobit dvě stejné ponožky ze čtvrtky papíru. Pak se každý vydal do vyznačeného území, kde ponožky schoval tak, aby nebyly poblíž sebe. Soutěžní část spočívala v tom, že na daný signál vyrazili všichni do vyznačeného území a snažili se najít jakýkoli stejný pár ponožek (ne svůj vlastní). Komu se to podařilo, vrátil se zpět. Pokud se potkali dva lidé a hledali stejnou ponožku, střihli si, a kdo vyhrál, získal soupeřovu ponožku pro sebe. Vyhrála ta kolej, jejíž studenti jako první měli všichni pár stejných ponožek. Odpoledne přišel na řadu fotbal a volejbal. Po večeři další hry v lese: uprchlý Ďasovec a jízda na Hypogryfovi.

 

Čtvrtý den nás po ranním kolečku přijeli navštívit policisté z Ostravy, kteří přivezli dětem nejen oblíbené ukázky v podobě předvedení dovedností služebních ovčáků, ale také dětem zpřístupnili policejní auto, motorku, představili jim nástroje a pomůcky, které ke své práci potřebují, popovídali jim o své práci a zodpověděli spoustu zvídavých dotazů. Na fotky na policejní motorce se stála řada. Návštěvou nás poctili také zástupci ostravského magistrátu. Naše kuchařky a kuchaři je všechny za odměnu pozvali na oběd a kávu. Odpoledne bylo věnováno záchraně a správné péči o kouzelné tvory, kteří jsou v ohrožení. Každá kolej si vylosovala dva kouzelné tvory, měla si nastudovat podrobnosti o těchto tvorech a na velkém papíru vytvořit jejich portrét. Večer byla slíbená diskotéka.

 

Pátý den byl věnován celodennímu výletu na nedaleký Ondřejník. K jeho úpatí nás zavezl objednaný autobus, nahoru už jsme museli samy. Děti výšlap příjemně unavil a nahoře už na ně čekala odměna ve formě oběda v Roubence Ondřejníček a dalších zábavných aktivit. Déšť nás zastihl až na zpáteční cestě, děti jsme ale vybavili pláštěnkami, takže jsme na nepřipravenost nedoplatili.

 

Šestý den nás navštívili dobrovolní hasiči z obce Krásná. Děti si vyzkoušely, co taková práce obnáší, a jelikož byl teplý den, tak si aktivity, při kterých přišly do velmi těsného kontaktu s vodou, pořádně užily. Odpoledne proběhla sportovní olympiáda a celkové vyhodnocení všech uplynulých soutěží a úkonů. Večer se děti dočkaly velkolepé oslavy ku příležitosti zakončení celého tábora a také narozenin dvou účastníků – všechny čekala hostina ve formě švédských stolů plných dobrot, doprovázená hudbou a neúnavným dětským tančením.

 

Sedmý, poslední den jsme po snídani společně uklízeli základnu i veškeré prostory tábořiště, balili veškeré věci a dopoledne vyrazili autobusem plní zážitků zpět domů do Ostravy.

 

-

 

Celý týden se nesl v duchu dobré nálady – nás i dětí. Tábor nám opět poskytl příležitost poznat děti zase o něco více, zjistit, v čem je které jedinečné, v čem které potřebuje pomoci. Ve všech táborových aktivitách i mimo program jsme děti motivovali ke vzájemnému respektu, zdravé sebedůvěře a cílevědomosti. Různorodými úkoly si děti mohly upevnit dosavadní dovednosti (rozvoj přirozeného pohybu i zdraví, posílení ducha fair-play, tolerance) a osvojit nové, také stávající přátelství mohly buď utužit anebo dokonce utvořit řadu dalších (děti byly totiž z různých škol a lokalit). V rámci oddílů i mezi nimi fungovala zdravá soutěživost a výborná komunikace. Během tábora mohly děti trávit čas smysluplně. Táborový režim, který se vyznačoval pravidelností, podpořil u dětí vštěpení určitého režimu a pravidel. Neformálnější večerní program zase zajišťoval stmelení všech táborníků a dobrou náladu po celém dni. Jako každý rok, i letos jsme v rámci podpory lokálních drobných podnikatelů preferovali nákupy u místních dodavatelů (pekárna, řeznictví).

 

Mnoho inspirativních osobností, ať již z okruhu táborových vedoucích (romská mládež studující různé střední školy, dospělí Romové s perspektivním zaměstnáním či vysokou školou), anebo policie či hasičů, kteří nás přijeli navštívit, děti motivovalo a povzbudilo k vůli se vzdělávat a najít si přesně takovou práci, která by jim vyhovovala. Účastí PČR N táboře jsme dětem chtěli zvýšit povědomí o bezpečnosti, ale také samotnou profesi policisty nebo policistky.

 

Táborem to však nekončí. Našim dětem nabízíme celoroční aktivity, které zvyšují jejich šance na lepší život. Vybíráme takové činnosti, které rozvíjí jejich talent a dovednosti, posilují týmovou práci a vzájemný respekt, vedou k píli, schopnosti uznat porážku a radovat se z výhry, k osvojení si pravidel a režimu. Drobné i větší úspěchy, kterých děti a mládež, s níž po celý rok pracujeme, dosahují, jim umožňuje zakusit pocit vlastního úspěchu a ocenění druhých. Šikovné děti a mládež podporujeme k získání vhodného vzdělání a perspektivního uplatnění, šíříme vzdělanost a prostřednictvím pozitivních vzorů také inspiraci.

 

A komu za letošní tábor vlastně děkujeme? Moravskoslezskému kraji, MŠMT, Monetě Money Bank, Nadaci pro rozvoj vzdělávání a Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Dále pak všem našim pracovníkům a pracovnicím a všem zúčastněným dětem.

 

 

Fotky včetně cedulky s donátory: https://www.facebook.com/vzajemnesouzitiops/posts/2770324409678360

 Fotky z výletu na Ondřejník: https://www.facebook.com/helpale.helpale/posts/117339289606498

FB centrum pro děti a mládež Liščina: https://www.facebook.com/nzdmkc.liscina

FB centrum pro děti a mládež Hrušov: https://www.facebook.com/nzdmkc.hrusov

Předešlé tábory: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/236682-sdruzeni-vzajemne-souziti-opet-vzalo-chude-romske-deti-na-tabor/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030702-udalosti-v-regionech/obsah/336154-tabor-pro-deti-z-vyloucenych-lokalit

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381900805-udalosti-v-regionech-vikend/obsah/213178-tabor-pro-romske-deti

 

 

JSME V POŘÁDKU DOMA

                       V neděli 18.8. jsme se všichni v pořádku a spokojeni vrátili z tábora domů….bylo to fajn a budeme se zase těšit na příští rok.

                       Děkujeme týmu našich zaměstnanců, kteří se o děti vzorně starali a jejich 7 dní jim naplnili zábavou, sportem a především

                       nenápadnou formou děti zapojili do vzdělávacích aktivit.

                       Děkujeme policii, hasičům a návštěvě ze Statutárního města Ostravy.

                       Za nás i za děti patří také velké poděkování našim nej nej nejlepším kuchařkám :-)

 

 

 

 

imageresize[2].jpg  

 

PRŮBĚH  TÁBORA

 

Předevčírem jsme navštívili naše děti na letním dětském táboře v Krásné. Hlásím, že jsou všichni v pořádku, zdraví a spokojeni.  Ve čtvrtek program tábora zpestřen návštěvou policistů s ukázkami techniky jejich práce. Děti byly nadšené. Kynologická jednotka územního útvaru z Frýdku – Místku předvedla dětem poslušnost a práci policejních pejsků, policisté z Krajské dopravní policie přijeli se služebním vozidlem, do kterého si mohly děti sednout a bylo jim vysvětleno technické vybavení policejního vozu s radary. Nejvíce se dětem líbila policejní motorka, na kterou si mohly nasednout a vyfotit se.  Speciální pořádková jednotka z Frýdku – Místku dětem ukázala technické vybavení Schengen vozidla. Další policisté z tohoto útvaru dětem ukázaly zbraně a všechna vybavení, které policisté při své práci používají. Zajímavé bylo pro všechny i seznámení se s policejním vozidlem, které je určeno pro práci v terénu.  Tisková mluvčí z územního oddělení por. Eva Michalíková s kolegou por. Petrem Smětákem z územního odboru policie Nový Jičín měli pro děti připraveny soutěže, omalovánky, kvízy a komiksy s tématikou policejní práce. Děti se tak velmi zábavnou formou seznámily s prací policistů a mnohé z nich se již včera rozhodly, čím by se chtěly stát…… J

Velké poděkování patří od nás všech především kpt. Milanu Kozákovi z Krajského ředitelství policie ČR, který pro nás každoročně přehlídky policejní práce zajišťuje a také vzácné návštěvě z policejního prezídia pplk. Alexadru Stambolidisovi, který se „vrátil na místo činu“, protože, za doby svého působení v Ostravě s námi na tábory také jezdil…..J

V dopoledních hodinách za námi přijela i další vzácná návštěva z Magistrátu města Ostravy…děkujeme, bylo nám  potěšením, neboť i díky MMO se mohl tento tábor pro děti z vyloučených lokalit našeho města uskutečnit J

 

foto tábor.jpg

 

 

Dětský letní tábor v Krásné od 12.8.2019 do 18.8.2019

38 dětí z vyloučených lokalit našeho města dnes odjelo do krásného prostředí našich hor.

O průběhu konání tábora Vás budeme informovat.

 

 

Milé kolegyně a kolegové, prosím, přispějte do sbírky

 

 

pomozte prosím.PNG

 

 

 

 

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat v regionu funguje od roku 1990.

Snaží se pomáhat v případech týraní zvířat či zanedbání péče, podávají podněty k šetření případů na příslušné kompetentní orgány, případně poskytují rady nebo doporučení ke konkrétním případům. Zasazují se o změnu legislativy, která ovlivňuje každodenní život zvířat.  Pomáhají s péčí a umisťováním opuštěných zvířat do nových domovů, a to prostřednictvím inzerce v různých médiích a spoluprací s podobně zaměřenými organizacemi. Peníze spolku využívají k financování akutních případů. Zjišťují situaci a monitorují podmínky v útulcích našeho regionu.

 

Dne 22. července 2019 MSK Spolek na ochranu zvířat na svých FB stránkách požádal o finanční pomoc, z několika důvodů:

  1. zachránili celkem smečku o 20 psech, kdy cca 12 fenkám museli udělat vážné operace nádoru na mléčných lištách a kastrace. Stálo je to to 88, 984 Kč.
  2. zachránili dogu harlekýna s PP. Holka si adoptovala papírovou dogu, kterou nabídla k adopci, která nedopadla pro Merlina dobře. Muž, který si jej adoptoval, ho přivazoval doma k topení, krmil ho nejšuntovnějšími granulemi. Merlin onemocněl a šlo to s ním z kopce. Diagnóza - dlouhodobá kachexie, těžká podvýživa, recidivující dilatace žaludku a zvracení (hodně zjednodušeně - ze špatné a nevhodné stravy dostal žaludeční vředy). Bylo nutné chirurgické řešení. Jenže ta operace stála 50, 867 Kč.
  3. zachránili pejska Červíka, kterého zaživa požírali červi a pejsek jim hnil před očima. Stál je necelých 5 000.
  4.  pejsek Jan Hus ortopedická operace - dvojitá zlomenina stehenní kosti. Operace proběhla pod vedením zkušeného ortopeda a pejskovi se tlapku podařilo zachránit. Dostali na operaci 50% slevu i přesto částka je cca 10 000.
  5. byt plný koček v Ostravě. Výsledkem byl kastrační maratón dvou veterinářu, kteří nám obětovali jednu neděli a vykastrovali 10 koček. Dostali ceny hodně, ale hodně pod nákladové, ale přesto se vyšplhali na necelých 10 000.

Tento spolek bohužel všechny výše vypsané úkony, nemá uhrazeny, jelikož nemají z čeho.

Jsou v mínusu nějakých 200 000.

 

 

Miluji zvířata a věřím, že i Vám nejsou zvířata ukradená a vím, že tento spolek pro čtyřnohá stvoření dělá vše, co je v jeho silách. Chtěla bych Vás poprosit a nabídnout Vám, že můžete udělat dobrý skutek a poskytnout finanční dar pro tento spolek.

Ráda bych uspořádala interní finanční sbírku a všechny penízky by byly odeslány na transparentní účet spolku. Pokud se rozhodnete finančně pomoci, budu velice ráda za jakoukoliv částku, kterou se rozhodnete darovat. U Simonky Jiráskové v kanceláři bude možno přispět do kasičky a nebo přímo mne do ruky a já to do kasičky vložím za Vás.

.

Děkuji Vám všem

Mgr. Káňová Gabriela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor snů již brzy! - a ještě k tomu již 22.

harry poter.png

 

 

Už za měsíc nás čeká letní Tábor snů, který Vzájemné soužití pořádá již po dvaadvacáté! Letos se uskuteční v termínu od 12. do 18. srpna. Tábor je u dětí, které navštěvují naše nízkoprahová zařízení na Hrušově a Liščině, velmi oblíbený. Letos se jich přihlásilo 40. A táboru, který je pro mnoho z nich jediný, který v dětství zažijí, už se nemohou dočkat.

Každoročně se tábor nese v duchu nějakého filmu, seriálu, knihy nebo fantazijního světa, který je dětem dobře známý a který táboru přidá na zážitkovosti. Letos se za téma zvolil svět Harryho Pottera – táboroví vedoucí se na týden promění v učitele z Bradavic a připraví si pro děti spoustu tematických her, soutěží a úkolů.

A kde se tábor letos uskuteční? V doslova krásné lokalitě TZ Krásná v Beskydech! Tamější příroda nabídne možnost celodenního výletu či kratších procházek do okolí, snad i nějaký ten výšlap. Jako každý rok bude strava připravována převážně ze surovin od lokálních prodejců, čímž se naše organizace snaží podpořit drobné místní živnostníky namísto velkých řetězců, které je mnohdy o živobytí připravují.

 

 

S obrovským poděkováním a úctou našim donátorům

děti a tým Vzájemného soužití

 

 

bez názvu[2].pngvýbor Havlové.pngnadace rozvoj.png10.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Den dětí.PNG

Výstřižek.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Hrušov pozvánka.PNG

 

Hrušov pozvánka.PNG

Liščina pozvánka.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstřižek.PNG

 

Pozvanka2.PNG

 

Pozvanka3.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ZASEZENÍ STROMU SOUŽITÍ K 20. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ ORGANIZACE

 

 

 

 

 

Pozvánka na výstavu obrázků dětí a mládeže k tématu romského holokaustu

Srdečně zveme všechny, koho zajímá téma romského holokaustu, na výstavu, jak své pocity na toto téma ztvárnily děti, v úterý 27. listopadu od 17 hodin do Galerie Plato.

 

 

plato.PNG

 

 

 

 

 

     

 

 

STROM SOUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

      

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE