Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Další činnosti > Asistovaný kontakty

Asistovaný kontakty

asistovane kontaktyChceme zajistit bezpečné a stabilní zázemí s přítomností odborného pracovníka pro rodiny s dětmi, které příslušný orgán sociálněprávní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vyhodnotí jako potřebné/možno z nařízení soudu/ a které budou s formou asistovaného kontaktu ve spolupráci s Týmem Hnízdo souhlasit. Službou asistovaného kontaktu máme na mysli kompletní proces od kontaktování příslušným OSPODem, uzavřením kontraktu, přípravy jednotlivých účastníků na setkávání, samotného setkávání, facilitace odborníkem, setkávání na sjednaném místě, provázení a jeho zhodnocení. Výstupem bude zpráva podávána průběžně OSPODu.

 

Asistované kontakty mohou být realizovány v zázemí týmu Hnízda, kde máme standardní vybavení vhodné i pro děti.

 

V případě, kdy je soudně zakázán styk mezi samotnými rodiči, jsme schopni zajistit kontakt rodiče s dítětem, aniž by se rodiče vzájemně setkali /možno využití dvou vchodů/. Zaměřujeme se také na rodiny, kdy kontakt s dítětem probíhá u jednoho z rodičů a sociální pracovník jednomu z rodičů poskytne doprovod a podporu.

 

V případě, že asistovaného kontaktu se účastní i děti, náš pracovní se v případě zájmu rodičů může o dítě postarat.

 

V případě potřeby, kdy rodiče budou v kolizi, dítě může prožívat ze setkání trauma, bude zajištěn psycholog.

 

Asistované kontakty a doprovázení probíhají dle požadavku OSPOD, bez zvýhodňování kterékoli strany. V případě potřeby i v době volna a svátků. Důraz klademe na neutrální a individuální přístup pracovníka, spolupráci s OSPOD, motivovanost uživatelů, dodržování stanovených pravidel a bezpečí.

 

Hlavní cíl:

  • upevnit narušené kontakty v rodinách, kde se rodiče rozešli a ještě není/je soudem upraven styk s dítětem (v případě, že je pravomocném rozhodnutím soudu zakázán styk s dítětem, osobě, která má o kontakt zájem nebude služba poskytnuta).
  • Obnovit komunikaci v rodině, kde z různých důvodů (výkon trestu, pobyt v zahraničí) byl kontakt mezi členy rodiny přerušen a rodina potřebuje „resuscitovat“ přerušené styky.
  • Umožnit styk dítěte v náhradní rodinné péči s biologickým rodičem.
  • poskytnout podporu a doprovázení jednomu s rodičů při předání dítěte.

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE