Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2023 > Cesta k porozumění 2023

Cesta k porozumění 2023

 

Cesta k porozumění

Towards Mutual Understanding

Číslo projektu: LP-HROVA1A-013
Norské fondy 2014-2021

 

 Norské fondy.png

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu

 

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu: Město Vítkov, Město Budišov nad Budišovkou, EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IQ Roma servis, z.s., Vzájemné soužití, o.p.s.

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 1. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2023

 

Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu částkou 2 910 824 Kč.

 

Anotace projektu:

 

Projekt Cesta k porozumění je zaměřen na posílení inkluze a postavení Romů a zlepšení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou v regionu Vítkovska. Záměrem projektu je podpořit cílovou skupinu především realizací těchto navzájem provázaných klíčových aktivit: 1) Realizace komunitní práce v BnB, 2) Podpora romských lídrů a vzniku romské platformy a 3) Realizace edukativních a osvětových akcí za účelem zlepšení obrazu Romů na Vítkovsku. Cílem projektu je přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel v Budišově nad Budišovkou a k vytvoření kompetentní komunity, posilovat postavení romských lídrů a rozvíjet jejich schopnosti při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů, podpořit vznik a fungování samostatné romské platformy a přispět ke zlepšení obrazu Romů a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi romskou minoritou a majoritou.

 

Towards Mutual Understanding project focuses on increasing the inclusion and status of Roma and improving relations between the Roma minority and the majority in the Vítkov region. The aim of the project is to support the target group mainly through the implementation of these interrelated key activities: 1) Implementation of community work in the BnB, 2) Support for Roma leaders and the creation of a Roma platform and 3) Implementation of educational and awareness-raising events to improve the image of Roma in Vítkov. The aim of the project is to contribute to the activation and empowerment of Roma in Budišov nad Budišovkou as the creation of competent communities, strengthening the position of Roma leaders and developing their skills in negotiating and promoting their own interests, supporting the establishment and functioning of individual Roma platforms and contributing to relations between the Roma minority and the majority.

 

Bližší informace na odkazu https://www.centruminkluze.cz/projekt-cesta-k-porozumeni.php

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE