Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Chci pracovat. Pomoc při získání zaměstnání

Summer workshop camp for young Roma in Poland / Letní studijní kemp pro mladé Romy v Polsku

 

 

logo visegrad.jpg

 

 

 

Letní kemp – program budování kapacit pro romskou mládež a sítě nevládních organizací. Dvacet chlapců a dívek z romských komunit v Polsku, Česku a na Slovensku se zúčastní týdenního letního tábora, který se bude konat v Osvětimi na přelomu července a srpna 2023.

Program bude zahrnovat mj. workshopy sociálních dovedností, přednášky o situaci Romů v zemích Visegrádu, představení práce nevládních organizací Fundacja Dom Kultury (Polsko; vedoucí projektu), Vzájemné soužití o.p.s. (Česko) a ETP Slovensko (Slovensko).

 

Tábor bude trvat sedm dní a bude organizován v Mezinárodním centru setkávání mládeže v Osvětimi. Mezi účastníky budou i mládež a aktivisté z romského vzdělávacího centra Harangos z Krakova. Klíčovým prvkem programu bude návštěva památníku a muzea Auschwitz-Birkenau a připomenutí Evropského dne památky obětí holocaustu pro Sinty a Romy.

 

 

obrázek summer workshop camp.jpg

 

 

 

The Summer Workshop Camp – capacity-building programme for Roma Youth and NGO networking Twenty boys and girls from Roma communities in Poland, Czechia and Slovakia will take part in a week-long summer camp to be held in Oświęcim in late July and early August. A programme of social skills workshops, lectures on the situation of the Roma in the Visegrad countries and the work of NGOs will be created by the following organisations: Fundacja Dom Kultury (Poland; project leader), Life together (Czechia) and ETP  (Slovakia). The camp will last seven days and will be organised at the International Youth Meeting Centre in Oświęcim. The participants will include the youth and activists from RSO Harangos from Cracow. The key element of the programme will be a visit to the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum and the commemoration of the European Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma.

 

Mezinárodní visegrádský fond je organizace založená v roce 2000 vládami zemí Visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Cílem fondu je podpora spolupráce občanů a institucí v regionu a také mezi zeměmi visegrádského regionu a dalších zemí. Fond spravuje grantové programy a několik typů stipendijních programů a stáží. 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Více o fondu/more about the fund: https://www.visegradfund.org/

Příjemce grantu/the grant recipient: https://fundacjadomkultury.pl/

Partneři/partners: ETP Slovensko/ETP Slovakia: https://etp.sk/, Vzájemné soužití o.p.s./Life together NGO

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE