Horní menu

Drobečková navigace

Domů > činnosti z pověření SPOD

Činnosti z pověření sociálně právní ochrany dětí 

 Veřejný závazek pověřené osoby.pdf

 

 

KÚ MSK odborem sociálních věcí bylo dne 8. 6.2017 uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí /dále jen pověření k výkonu SPOD/.

 

Pověření bylo uděleno:

 

Název:  Vzájemné soužití o.p.s.,

Sídlo: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 65497996

 

Činnosti z pověření k výkonu SPOD v organizaci vykonává Tým Hnízdo - Čiriklano Kher /dále jen Tým Hnízdo/.

 

Činnosti z pověření SPOD pracovníci Týmu Hnízdo vykonávají v souladu se zákonem

č. 359/1999 Sb., zákona o sociálně právní ochrany dětí, v platném znění.

 

Pověření bylo uděleno na tyto níže uvedené činnosti:

 

1) Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), podle výše citovaného zákona, vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6 citovaného zákona).

 

 2) Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) citovaného zákona.

 

3) Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a § 32) citovaného zákona

 

 

V roce 2013 jsme zažádali o rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a to v rozsahu:

 

4) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) citovaného zákona

 

5) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b) citovaného zákona, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

6) Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) citovaného zákona.

 

Ad 1/ Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

 

Metodický postup

 

Metodika a pracovni postup

 

Pracovní postup: Spolupráce s OSPOD - společné plánování

 

 

 

 

  na web 1.jpg

 

Ad 2/ Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a  jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

 

 

Metodika a pracovní postup přednášková činnost

 

Metodický průvodce vzdělávacími aktivitami pro rodiče

 

 

Ad 3/ Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení

           jejich vzniku

Metodika a pracovni postup

 

foto na web 4.jpg

 

 

Ad 4/ Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

 

v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče, individuálním plánem ochrany dítěte, zájmy a individuálními potřebami dítěte i pěstounů, sledovat naplňování dohody prostřednictvím osobního kontaktu s pěstouny (minimálně jednou za 2 měsíce), zpracovávat zprávy o průběhu výkonu pěstounské péče pro příslušný OSPOD (jednou za 6 měsíců)

 

Standard č. 10: Plánování a hodnocení výkonu a průběhu pěstounské péče

Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení Dohod o výkonu pěstounské péče

 

Ad 5/ Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b) citovaného zákona, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

Pracovník s klientem uzavře dohodu, kde se společně dohodnou na podmínkách. Společně s pracovníkem OSPOD a klientem vypracují IPOD, pracovník s klientem spolupracují na plnění IPODU. V průběhu pracovník s klientem vytvoří IPPPD, viz standard č. 10: Pravidla pro vypracování Individuálního plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči.

 

Standard č. 10: Pravidla pro vypracování individuálního plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči

 

Výstupy: Spisová dokumentace pěstouna a svěřených dětí, záznamy

 

Na pěstounskou péči máme vypracovaná pravidla v souladu se standardy kvality pro pověřenou osobu.

 

Ad 6/ Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecním úřadu obce s rozšířenou působností

 

Prostřednictvím terénní práce, kdy pracovnicí navštěvují jednotlivé lokality, vyhledávají rodiny vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, poskytují jim informace o osvojení a pěstounské péči a s jejich souhlasem je oznamují příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Metodika vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 

Výstupy: Zápisy, letáčky

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE