Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Dary na úhradu odkupu pozemku u/pod NZDM-KC Liščina

Dary na úhradu odkupu pozemku u/pod NZDM-KC Liščina

 

 

 

 

Poskytovatelé daru:

Moravskoslezský kraj, výše daru 300 000 Kč

Statutární město Ostravy, výše daru 299 500 Kč

Nadace Charty 77, fond lidských práv, výše daru 126 000 Kč

 

Příjemce: Vzájemné soužití o.p.s.

Období využití darů: rok 2020

Účel: nákup pozemku na Liščině na Slezské Ostravě

 

Popis projektu:

Projektem usilujeme o záchranu místa, v němž se děti, mládež i obyvatelé z komunity na Liščině cítí bezpečně a patřičně. Finance jsou určeny k pokrytí nákladů spojených s vyřízením dodatečného stavebního povolení k objektu nízkoprahového centra pro děti a mládež - komunitního centra na Liščině, v němž jsou již desítky let poskytovány sociální služby a další aktivity místním dětem i celé komunitě. Toto jedinečné místo na okraji Ostravy slouží ke střetávání minority s majoritou, ke smysluplnému trávení volného času, k formování komunitního ducha.

Stavba původně sloužila pro okamžitou pomoc obyvatelům ostravského Hrušova, které v roce 1997 postihly masivní záplavy. Poté se místo pozvolna proměnilo v centrum, kam si děti chodí hrát, ale také se učit a rozvíjet svůj talent, ať už jde o zpěv a tanec nebo třeba fotbal. Za léta fungování centra jsme jej i okolí ve spolupráci s obyvateli vlastnoručně zvelebovali a každodenně tak slouží jako místo setkávání všech, kteří v lokalitě nemají jiného vyžití. V objektu funguje jak sociální služba NZDM registrovaná krajským úřadem, tak sociální poradenství a terénní programy přímo v komunitě. Místo bylo a je často zmiňováno i v médiích jako příklad dobré praxe (udržitelnost svépomocně zvelebených míst, uvědomění si vzdělání jako důležité hodnoty pro život u místní mladší generace - rozrůstající se počet studentů ve vyšším vzdělávání v místní romské komunitě apod.).

Abychom mohli v podpoře místních dětí, mládeže i dospělých v bezpečném a podnětném prostředí pokračovat, je nutné uvést stav budovy do podoby trvalé stavby. S tímto krokem jsou spojeny mnohé náklady, které jako nezisková organizace nejsme schopni financovat z vlastních zdrojů, proto všem dárcům srdečně děkujeme za jejich vstřícnou podporu.  

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE