Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Další činnosti > Historie Policejní asistence / Pomocné ruky

Historie Policejní asistence / Pomocné ruky

 

Služba Pomocná ruka je na Ostravsku mezi lidmi ze sociálně vyloučených lokalit i mezi veřejností známé pod dřívějším dlouholetým názvem Policejní asistence. Občanské sdružení Vzájemné soužití se programem Policejní asistence zabývá od roku 2003 – impulsem pro zahájení této aktivity byla problematika lichvářství v romské komunitě. Sociálně ohrožené skupiny obyvatel v okrajových čtvrtích města Ostravy se v krizové situace a finanční nouzi začaly obracet na místní lichváře, od nichž si půjčovaly peníze, většinou na 100% úrok (tzv. intereše). Sdružení nabídlo takto postiženým lidem pomoc při řešení této problematiky.

 

Realizací Pilotního projektu proti lichvě (předchůdce programu Policejní asistence) se lidé začali obracet na policejní asistenty také s problémy, které již nesouvisely s lichvou, ale i jinou trestnou činností páchanou na romské komunitě i v ní. Proto se tento projekt rozšířil i na další problematiku. Pozice policejního asistenta pro práci v sociálně vyloučených romských komunitách byla v rámci Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám navržena jako opatření, které by Policii ČR usnadnilo kontakt a lepší komunikaci s minoritami. Tato služba je také v souladu s „Metodikou činnosti asistenta Policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra.

 

Terénní programy Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka jsou od roku 2007 řádně registrovanou sociální službou, kterou poskytuje Pomocná ruka. Činnost však započala již v roce 2003, kdy impulzem pro zahájení činnosti byla problematika lichvářství v romské komunitě – aktivita nesla název Policejní asistence. Během vlastní realizace se projekt Policejní asistence vyprofiloval jako standardní sociální služba. V roce 2005 získal projekt ocenění SozialMarie, tato cena se uděluje inovativním a kreativním projektům, které se osvědčily v praxi. Byl uznán vládou České republiky a stal se inspirací pro další různé projekty a programy např. ÚSVIT – Program prevence kriminality a extremismu.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE