Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Volné pracovní místo

Volná místa

Logo mid.jpg

   

 

 Pracovní příležitost

ve Vzájemném soužití o.p.s.

 

 

 

Vzájemné soužití o.p.s.

Bieblova 8, 702 00 Ostrava

IČ 654 97 996

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

terénní asistent – pracovník v sociálních službách do sociální služby Terénní programy Helpale

 

Požadujeme:

 • minimálně ukončené základní vzdělání (střední vzdělání výhodou)
 • odborné vzdělání v oboru sociální práce nebo v příbuzném směru (kurz TSP, kurz pracovníka v sociálních službách)
 • čistý výpis z rejstříku trestů
 • dobré komunikační schopnosti
 • předchozí zkušenost z přímé práce s klienty
 • vysoké pracovní nasazení

Uvítáme:

 • dobrou znalost romské problematiky
 • hovorovou znalost romského jazyka

Nabízíme:

 • možnost dalšího vzdělávání
 • osobní rozvoj
 • práci ve stabilním romsko-českém pracovním týmu
 • 25 dnů dovolené

 

Orientační plat: 15.000 – 20.000,- Kč (dle vzdělání a délky odborné praxe)

 

Uzávěrka přihlášek: 10. 10.2019

 

Předpokládaný termín nástupu: listopad 2019

 

Přihlášky a strukturovaný životopis (s telefonním nebo mailovým kontaktem) zasílejte na adresu:

Vzájemné soužití o.p.s.

Mgr. L. Mastná

Bieblova 8

702 00  Ostrava

v obálce označené VŘ Helpale nebo elektronicky: helpale@vzajemnesouziti.cz, do názvu zprávy uveďte Výběrové řízení

 

K osobnímu pohovoru budeme pozváni prostřednictvím emailu. Pokud budete pozváni k osobnímu pohovoru, přineste s sebou prosím doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o odborném vzdělání (např. certifikát, osvědčení apod.) a výpis z rejstříku trestů.

 

 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  vyhlašuje výběrové řízení na pozici
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (TERÉNNÍ)
Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

 

Požadujeme:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

 • kvalifikační předpoklady

 • vzdělání podle § 109 a § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (vyšší odborné, vysokoškolské nebo absolvování akreditovaného kurzu v oboru sociální práce nebo v příbuzném směru – dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • odborná způsobilost pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle § 49 a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

 • osobnostní předpoklady

 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v zákoně 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 • základní orientace ve Standardech kvality sociálních služeb a osob pověřených k výkonu sociálně právní ochrany,

 • dobré komunikační schopnosti, fyzická zdatnost pro práci v terénu,

 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost týmové spolupráce, schopnost zvládat náročné životní situace spojené s výkonem povolání

  Výhodou je:

 • předchozí zkušenost s výkonem agendy pěstounské péče (doprovázející organizace)

 • předchozí zkušenost z přímé práce s klienty

 • znalost problematiky ohrožených rodin, které se nachází v obtížené sociální situaci

Nabízíme:

 • práci v romsko-neromském pracovním týmu

 • osobní rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání

 

Náplň práce:

 • přímá práce s uživateli (poskytování odborného sociálního poradenství)

 • spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi v rámci své práce

 • vedení dokumentace práce zpracování a aktualizace standardů kvality sociálních služeb

 • spolupráce na zajištění finančních prostředků

 • analytická a koncepční činnost, podíl na propagaci služby

 • depistážní činnost, mapování situace v prostředí

 • opatření v oblasti prevence – osvětová a přednáškovou činnost

 • aktivity ve prospěch vlastního profesního rozvoje

 • spolupráce se studenty při výkonu odborné praxe

 • metodické vedení a odborný dohled nad pracovníky v sociálních službách (terénní asistenty)

 

Hrubá měsíční mzda od 18 100,- do: 21 870,- Kč.

Termín nástupu: 1.10.2019

 

V případě zájmu zasílejte nebo osobně doručte na níže uvedenou adresu strukturovaný životopis.

Obálku označte heslem „Výběrové řízení – Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Vzájemné soužití o.p.s.

Bieblova 404/8

702 00 Ostrava 

nebo elektronicky: hnizdo@vzajemnesouziti.cz

V případě dotazů volejte:

 • ředitelku úseku sociálních služeb Mgr. Bc. Helenu Jedinákovou, telefonní číslo 775 761 192

 • vedoucí sociální pracovnici Bc. Lucii Polachovou, Dis, telefonní číslo 778 088 602, 775 761 196

 

Uzávěrka přihlášek: 20.9.2019

 

 

 

 

 

 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  vyhlašuje výběrové řízení na pozici
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (TERÉNNÍ)
Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

 

Požadujeme:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

 • kvalifikační předpoklady

 • vzdělání podle § 109 a § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (vyšší odborné, vysokoškolské nebo absolvování akreditovaného kurzu v oboru sociální práce nebo v příbuzném směru – dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • odborná způsobilost pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle § 49 a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

 • osobnostní předpoklady

 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v zákoně 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 • základní orientace ve Standardech kvality sociálních služeb a osob pověřených k výkonu sociálně právní ochrany,

 • dobré komunikační schopnosti, fyzická zdatnost pro práci v terénu,

 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost týmové spolupráce, schopnost zvládat náročné životní situace spojené s výkonem povolání

  Výhodou je:

 • předchozí zkušenost s výkonem agendy pěstounské péče (doprovázející organizace)

 • předchozí zkušenost z přímé práce s klienty

 • znalost problematiky ohrožených rodin, které se nachází v obtížené sociální situaci

Nabízíme:

 • práci v romsko-neromském pracovním týmu

 • osobní rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání

 

Náplň práce:

 • přímá práce s uživateli

 • spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi v rámci své práce

 • vedení dokumentace práce zpracování a aktualizace standardů kvality sociálních služeb

 • spolupráce na zajištění finančních prostředků

 • analytická a koncepční činnost, podíl na propagaci služby

 • opatření v oblasti prevence – osvětová a přednáškovou činnost

 • aktivity ve prospěch vlastního profesního rozvoje

 • spolupráce se studenty při výkonu odborné praxe

 

Hrubá měsíční mzda od 13 500,- do 19 500,-

 

Termín nástupu: 1. 10. 2019

 

V případě zájmu zasílejte nebo osobně doručte na níže uvedenou adresu strukturovaný životopis.

Obálku označte heslem „Výběrové řízení – Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Vzájemné soužití o.p.s.

Bieblova 404/8

702 00 Ostrava 

nebo elektronicky: hnizdo@vzajemnesouziti.cz

V případě dotazů volejte:

 • ředitelku úseku sociálních služeb Mgr. Bc. Helenu Jedinákovou, telefonní číslo 775 761 192

 • vedoucí sociální pracovnici Bc. Lucii Polachovou, Dis, telefonní číslo 778 088 602, 775 761 196

 

Uzávěrka přihlášek: 20. 9. 2019

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE