Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kariéra

Volná místa

   

Logo mid.jpg

 

1) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI předškolní a terénní asistent

   

Vzájemné soužití o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici předškolní a terénní asistent (v MŠ Nástupní v O-Kunčičkách + v terénu)

 

 • pracovní poměr na (nejlépe) plný úvazek, na dobu určitou (do 31. 8. 2019) se zkušební dobou
 • Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018 nebo dle dohody

 

Náplň práce (základní)

 • Výuková podpora znevýhodněným dětem při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogům při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází
 • odpoledne dle potřeb i práce s rodiči (osvěta, informace týkající se vzdělávání jejich dětí, přínos mainstreamových škol), řešení potíží se školou, společné akce s dětmi, dětmi i rodiči, pedagogy atd.
 • spolupráce s návaznými službami a institucemi, zprostředkování kontaktů se školami, odborníky – vše související se vzděláváním
 • administrativní a další činnosti - průběžné vyhodnocování IP-individuálních plánů dětí, účast na koordinačních schůzkách týmu, hodnotících setkáních, veřejných akcích – např. konferencích k inkluzivnímu vzdělávání, další vzdělávání atd.

Požadujeme

 • ukončené řádné pedagogické vzdělání (SŠ, VŠ) nebo kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, uchazeč bez tohoto vzdělání by musel neprodleně zahájit a uhradit si pedagogické vzdělávání, minimálně v kurzu "studium pedagogiky" pro asistenty pedagoga (min. 80 vyuč.h) nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" (min. 120 h).
 • kladný vztah k dětem (romským i dalším dětem s určitou vzdělávací potřebou), empatii, trpělivost, odpovědnost, umět být diplomat a řešit případné obtížné situace ve prospěch dětí
 • schopnost samostatné práce i týmové spolupráce (s pedagogy, rodiči, smíšeným romsko-neromským vzdělávacím týmem atd.)
 • ochotu učit se novým věcem a věřit v prospěšnost inkluzivního vzdělávání
 • zdravotní způsobilost (vydá praktický lékař – bude požadováno až v případě nástupu do zaměstnání) 
 • trestní bezúhonnost (doklad bude požadován v případě nástupu do zaměstnání) 

Uvítáme

Zkušenosti s prací se znevýhodněnými či romskými dětmi, znalost některé z inkluzivních výukových metod, pedagogická praxe, kreativita, umění přizpůsobit výuku potřebám dětí, umět vyjít s různými lidmi atd.

 

Nabízíme

 • smysluplnou  práci v česko-romském pracovním týmu
 • příležitosti k dalšímu vzdělávání a osobnostnímu růstu 
 • prostor pro seberealizaci a uplatnění nových nápadů (např. fundraising atd.)
 • zázemí organizace s dlouholetou praxí
 • 25 dní dovolené v roce

Nutnou podmínkou k zařazení do výběrového řízení je zaslání životopisu a motivačního dopisu (co očekáváte od dané pracovní pozice, co můžete sám/a nabídnout, jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti, vaše zkušenosti s prací s danou cílovou skupinou…) nejpozději do 17. 8. 2018, a to poštou: Vzájemné soužití o.p.s., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava nebo prostřednictvím e-mailu:   vzajemnesouziti©vzajemnesouziti.cz (do předmětu emailu prosím napište asistent). Uveďte i váš e-mail a tel. číslo.  

Kontaktní osoba: Bc. Simona Jirásková, tel. 777 760 190

Vybraní uchazeči budou telefonicky nebo e-mailem vyzváni k účasti na výběrovém pohovoru. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení v případě, že nevybere vhodného kandidáta. Odesláním životopisu a motivačního dopisu a příp. dalších podkladů uchazeč souhlasí s tím, aby Vzájemné soužití zpracovávalo osobní údaje v nich obsažené za účelem realizace tohoto výběrového řízení, a to po dobu maximálně 6 měsíců.

Informace o vzdělávacím týmu organizace, činnostech a projektu:

https://www.vzajemnesouziti.cz/vzdelavani

https://www.vzajemnesouziti.cz/vzdelavani-zaklad-zivota

 

 

 

 

2)VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ do týmu Hnízdo – Čiriklano Kher

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

 

Požadujeme:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 • kvalifikační předpoklady
 • vzdělání podle § 109 a § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (vyšší odborné, vysokoškolské nebo absolvování akreditovaného kurzu v oboru sociální práce nebo v příbuzném směru – dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • odborná způsobilost pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle § 49 a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • osobnostní předpoklady
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v zákoně 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 • základní orientace ve Standardech kvality sociálních služeb a osob pověřených k výkonu sociálně právní ochrany,
 • dobré komunikační schopnosti, fyzická zdatnost pro práci v terénu, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost týmové spolupráce, schopnost zvládat náročné životní situace spojené s výkonem povolání

Výhodou je:

 • předchozí zkušenost s výkonem agendy pěstounské péče (doprovázející organizace)
 • předchozí zkušenost z přímé práce s klienty
 • znalost problematiky ohrožených rodin, které se nachází v obtížené sociální situaci
 • Nabízíme: 
 • práci v romsko-neromském pracovním týmu
 • osobní rozvoj
 • možnost dalšího vzdělávání

Náplň práce:                                                                                                                          

 • přímá práce s uživateli (poskytování odborného sociálního poradenství)
 • spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi v rámci své práce
 • vedení dokumentace práce zpracování a aktualizace standardů kvality sociálních služeb
 • spolupráce na zajištění finančních prostředků
 • analytická a koncepční činnost, podíl na propagaci služby
 • depistážní činnost, mapování situace v prostředí
 • opatření v oblasti prevence – osvětová a přednáškovou činnost
 • aktivity ve prospěch vlastního profesního rozvoje
 • spolupráce se studenty při výkonu odborné praxe
 • metodické vedení a odborný dohled nad pracovníky v sociálních službách (terénní asistenty)
 • V případě zájmu zasílejte svůj životopis na e-mail: hnizdo@vzajemnesouziti.cz nebo volejte na číslo: +420 775 761 196 Uzávěrka přihlášek: 17.8.2018

   

3) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO TÝMU HELPALE

Pracovní příležitost ve Vzájemném soužití - Terénní programy Helpale

 

 

Vzájemné soužití o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: sociální pracovník v Terénních programech organizační jednotky Helpale

 

 

Požadujeme:

 • minimálně ukončené VOŠ vzdělání sociálního směru nebo VŠ vzdělání sociálního směru (splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • dobré komunikační schopnosti
 • předchozí praxe a zkušenost z přímé práce s klienty
 • čistý trestní rejstřík (prosím přineste s sebou v případě pozvání k osobnímu pohovoru výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců)

Uvítáme:

 • dobrou znalost romské problematiky a sociálně vyloučených lokalit
 • vysoké pracovní nasazení
 • flexibilitu

Nabízíme:

 • možnost dalšího vzdělávání
 • osobní rozvoj
 • možnost seberealizace
 • práci v česko - romském pracovním týmu

 

Orientační plat: 17.500 – 20.000,- Kč dle dosaženého vzdělání a délky praxe

 

Uzávěrka přihlášek: 31.8.2018

 

Předpokládaný termín nástupu: září – říjen 2018

 

Přihlášky a strukturovaný životopis (s telefonním kontaktem a odbornými zkušenostmi) zasílejte na adresu:

Vzájemné soužití o.p.s.

Mgr. L. Mastná

VŘ – sociální pracovník Terénní programy

Bieblova 404/8

702 00  Ostrava

nebo elektronicky: helpale@vzajemnesouziti.cz – do předmětu prosím uveďte sociální pracovník Terénní programy

Informace na tel. čísle  596 130 715, 777 760 192

K osobnímu pohovoru budete mailem nebo telefonicky pozváni během srpna – září 2018. Předpokládané datum osobních pohovorů 2. polovina srpna – září 2018

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE