Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Jsem oběť. (podvody,konflikty,šikana,spory a násilí)

Jsem oběť. (podvody,konflikty,šikana,spory a násilí)

 „Porazila mě řidička auta, a i když mi policie vysvětlovala, co se bude dít, nemohl jsem se v tom vyznat. Obrátil jsem se na poradnu a tam mi vše vysvětlili a pomáhali mi zvládnout celé trestní řízení.“

 

Pokud jste se stali obětí trestného činu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme akreditovaným subjektem pro pomoc obětem trestných činů a můžeme Vám poskytnout právní informace.

Najdete nás na ulici Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 (u zastávky Důl Jindřich),
nebo pište na:

email: poradna@vzajemnesouziti.cz ,
či volejte: 
telefonní čísla:
596 128 401, 777 760 197.

 

Sociálně-právní poradna

Je akreditovaným subjektem pro poskytování právních informací obětem trestných činů na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR č. AKR000015 ze dne 19.12.2013.

 

Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale, Vzájemné soužití o.p.s. se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat mimo jiné i pomoc obětem trestných činů. Obětem trestných činů jsou poskytovány právní informace, a dále informace, rady a podpora v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, pokud neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami, a obrátí se nebo jsou odkázáni na Sociálně právní poradnu. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Neposkytujeme finanční pomoc, advokátní služby, notářské služby ani překladatelskou činnost.

 

Cílem Sociálně právní poradny je:

  • Poskytovat právní informace obětem trestných činů
  • Poskytovat odborné sociální poradenství obětem trestných činů
  • Pomáhat se sepisováním dokumentů (např. žalob na soudy, odvolání, vyplňování formulářů)
  • Na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Cílů Sociálně právní poradny dosahujeme pomocí poskytování právních informací, informací a rad, doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, žalob, emoční podporou.

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00                          

 

Telefony poradny: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197

Email poradny: poradna@vzajemnesouziti.cz

 

 

Hodiny pro veřejnost:

Úterý: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00

 

 

Pracovníci:              

Mgr. Lucie Olszowská – sociální pracovnice

Lenka Sobarňová, DiS – sociální pracovnice

Mgr. Tomáš Kocián – právník

Mgr. Lucie Mastná – ředitelka sociálních služeb

Financování: Ministerstvo spravedlnosti

 

 

Domácí psychické týrání

 

„Paní Marie se dostavila do kanceláře Pomocné ruka a svěřila se mi, že má problém se svým manželem, který ji psychicky týrá. Zeptala jsem se, jak dlouho ji manžel takto týrá ( manžel ji bere peníze, neustále na ni nadává, snižuje a nesmí se stýkat se svou rodinou…). Paní Marie mi řekla, že vlastně celou dobu asi 15 let již od doby, kdy manžela poznala a začala s ním žít. Řekla mi,  že matka jejího manžela ji vyhrožovala fyzickým napadnutím a také celá jeho další  rodina, když se zmínila o tom, že chce odejít. Paní Marie má dvě děti, syna ve věku 8 let a dceru ve věku 11 let, které velmi špatně snášejí chování jejich otce k matce a v posledních dnech otec psychické vydírání aplikuje i na děti. Důsledkem strachu o svou matku, syn trpí vážnou nemocí, kdy se dostává do stavu bezvědomí. Také je na své matce citově závislý a matka ho nesmí nechat ani chvilku bez její přítomnosti. Syn se již léčí u odborného lékaře. Paní Marie se mě zeptala, zda bych ji mohla nějak pomoci. Navrhla jsem jí možnost podat trestní oznámení na jejího manžela a také na jeho matku. Paní Marie mě požádala o doprovod. Následně jsem ji doprovodila na PČR. Paní Marie si od policistů vy\žádala vyhoštění manžela z domu na 10 dnů. Po té mě požádala o pomoc najít bydlení a následně jsem ji a dětem pomohla najít byt o velikosti 2+1 v Havířově. Paní Marie si rovněž podala žádost o rozvod, kterou s ní sepsaly kolegyně. Protože paní Marie byla zaměstnaná v Ostravě, důsledkem odstěhování do Havířova ztratila práci, proto mě požádala o pomoc najít zaměstnání v místě jejího bydliště. Paní Marii jsem odkázala do Pracovní branky, kde jí pomohli zaměstnání najít.“

 

Posláním Vzájemné soužití o.p.s.  – terénního programu Pomocná ruka /dále jen Pomocná ruka/ je poskytovat podporu, pomoc a zprostředkovávat odborné služby /PČR/ a jiné služby osobám starším 16 ti let především ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven z Ostravy a okolí, které se z různých příčin staly oběťmi trestné činnosti (lichva, domácí násilí, šikana, neplacení výživného, okradení, rasistické napadení, diskriminace, apod.), ale také osobám, které vedou rizikový způsob života a potýkají se s problémy /např. bydlení, finance, zaměstnání, doklady, trvalý pobyt, exekuce, dluhy konflikty mezi Romy a neromy, sousedské spory …/ a v důsledku své situace se oběťmi trestných činů mohou stát, ale také osobám, jejichž rodinní příslušníci se mohou  nacházet ve výkonu trestu /udržování kontaktu…/. Tyto osoby se snažíme podporovat a motivovat je v řešení jejich nepříznivé životní situace, které v danou chvíli nezvládnou vlastními silami, pomáhat hájit jejich práva a oprávněné zájmy a přispívat tak k jejich začlenění do běžného života a k rovnoprávnému postavení ve společnosti.

 

Pomocná ruka:

tel. 775 761 196, 775 761 192

email: pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz 

Bieblova 404/8, 702 00  Ostrava                                                                                                                     

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE