Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Jsem oběť. (podvody,konflikty,šikana,spory a násilí)

Jsem oběť (podvody, konflikty, šikana, spory a násilí) / I am a victim (frauds, conflicts, bullying, disputes, violence)

 „Porazila mě řidička auta, a i když mi policie vysvětlovala, co se bude dít, nemohl jsem se v tom vyznat. Obrátil jsem se na poradnu a tam mi vše vysvětlili a pomáhali mi zvládnout celé trestní řízení.“

 

Pokud jste se stali obětí trestného činu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme akreditovaným subjektem pro pomoc obětem trestných činů a můžeme Vám poskytnout právní informace.

Najdete nás na ulici Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 (u zastávky Důl Jindřich),
nebo pište na:

email: poradna@vzajemnesouziti.cz,
či volejte: 
telefonní čísla:
596 128 401, 777 760 197.

 

If you happen to be a victim of a crime, do not hesitate to address us. We are an accredited subject for helping victims of criminal acts and we can provide you legal support. You can find us on Bieblova 404/8, Moravska Ostrava, 702 00 (close to the Dul Jindrich tram stop) or you can contact us via:

email: poradna@vzajemnesouziti.cz,

phone: (+420) 777 760 197

 

Sociálně-právní poradna

Je akreditovaným subjektem pro poskytování právních informací obětem trestných činů na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR č. AKR000015 ze dne 19.12.2013.

 

Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale, Vzájemné soužití o.p.s. se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat mimo jiné i pomoc obětem trestných činů. Obětem trestných činů jsou poskytovány právní informace, a dále informace, rady a podpora v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, pokud neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami, a obrátí se nebo jsou odkázáni na Sociálně právní poradnu. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Neposkytujeme finanční pomoc, advokátní služby, notářské služby ani překladatelskou činnost.

 

Cílem Sociálně právní poradny je:

  • Poskytovat právní informace obětem trestných činů
  • Poskytovat odborné sociální poradenství obětem trestných činů
  • Pomáhat se sepisováním dokumentů (např. žalob na soudy, odvolání, vyplňování formulářů)
  • Na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Cílů Sociálně právní poradny dosahujeme pomocí poskytování právních informací, informací a rad, doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, žalob, emoční podporou.

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00                          

 

Telefony poradny / Phone connection to the office (+420): 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197

Email poradny / Mail connection to the office: poradna@vzajemnesouziti.cz

 

 

Hodiny pro veřejnost / Opening hours:

Úterý / Tuesday: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Čtvrtek / Thursday: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

 

 

Pracovníci / Members of the team:              

Mgr. Lucie Olszowská – sociální pracovnice / social worker

Lenka Sobarňová, DiS. – sociální pracovnice / social worker

Mgr. Jakub Mička – právník / lawyer

Mgr. Lucie Mastná – ředitelka sociálních služeb / social services directress

 

Financování: Ministerstvo spravedlnosti a Statutární město Ostrava /  Funded by  Ministry of Justice, Statutory City of Ostrava

 justice_logo-01.jpgOV.png

 

 

      

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE