Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2017 > MSK - Podporou k posilování kompetencí a vzdělávání dětí a rodičů

MSK - Podporou k posilování kompetencí a vzdělávání dětí a rodičů

ZA FINANČNÍ PODPORU

DĚKUJEME

 

MSK - logo HD.png

 

Popis projektu:

Záměrem projektu chceme poskytnout pomoc a podporu cca 60 rodinám nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte ve věku 0 – 18 let z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Tým Hnízdo dlouhodobě spolupracuje především s romskými rodinami, nad kterými je stanoven dohled OSPODU. Velmi často nás OSPODY žádají o pomoc při spolupráci s rodinou. V loňském roce na žádost OSPOD a jejich vypracovaným individuálním plánem / dále jen IPOD / jsme spolupracovali celkem s 82 rodinami.

K 31. lednu 2017 spolupracujeme s 55 rodinami. Realizací projektu chceme posilovat a podporovat rodičovské kompetence a jejich dovednosti, napomoci k výchově k pozitivnímu rodičovství a ke vzdělávání svých dětí / např. v loňském roce na žádost OSPOD v souladu s IPOD, naši pracovníci doučovali celkem 16 dětí /, a to prostřednictvím spolupráce s OSPOD, rodinou a vypracovaným IPOD. V letošním roce bychom rádi pokračovali ve spolupráci s rodinami, které jsou vedeny v agendě OSPOD, navázali novou spolupráci s dalšími rodinami a na základě IPODU prostřednictvím terénní asistence, posilovali jejich rodičovské kompetence. Podpůrnými individuálními i skupinovými aktivitami s využitím potenciálu rodiny, za spolupráce odborníků, budeme podporovat děti a jejich rodiče tak, abych u nich docházelo ke snižování rizik jejich nepříznivého vývoje a dítě vyrůstalo v bezpečném a stabilním prostředí s možností uplatňování práva na jeho rozvoj a ochranu.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE