Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Další činnosti > Pěstounská péče

Pěstounská péče

Týmu Hnízdo bylo uděleno dne 8. 6. 2007 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí pověření k výkonu sociálně právní ochrany

 

Pověření bylo uděleno v rozsahu:

  • vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
  • vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
  • V roce 2013 jsme tuto službu rozšířili o:
   • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
   • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
   • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].

 

Poslání

 • Pomáháme zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči či osobami blízkými, život v náhradním rodinném prostředí. Prostřednictvím individuálního plánu na ochranu dítěte vytvořeným příslušným OSPOD a nabízenými aktivitami napomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich svěřených dětí a poskytujeme jim k tomu podporu a doprovázení.
 • Spolupráce je však podmíněna uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče, kterou schvaluje příslušná obec s rozšířenou působností.
 • Pěstounské rodiny navštěvujeme a spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

Cíle

 • napomáhat pěstounům v rozvoji kompetencí k výchově svěřených dětí, což vede ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí v bezpečném prostředí v podmínkách náhradní rodiny
 • zprostředkovávat a zajišťovat vzdělávání pro pěstouny - což vede k zvyšování jejich kompetencí, seberealizaci a schopnosti tak lépe zabezpečit ochranu a výchovu svěřeného dítěte
 • zprostředkovat pěstounům v případě potřeby pomoc a podporu, např. při významné změně v rodině ( např. úmrtí v rodině, příchod dalšího dítěte do rodiny), a tím zajistit stabilitu rodiny
 • zajišťovat bezpečný kontakt či doprovod dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, dítěti tak umožníme lépe zvládat danou situaci a předejdeme možné traumatizaci dítěte /četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte/

Komu pomáháme: Cílová skupina

S pověřením sociálně právní ochrany dětí se zaměřujeme na: pěstouny a jejich svěřené děti z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje /Horní Suchá, Havířov, Frýdek Místek apod./ podle formy pěstounství dlouhodobě nebo na přechodnou dobu

 

 • konkrétně se jedná o: osoby pečující a osoby v evidenci a dítě svěřené do náhradní rodinné péče
  /dále jen pěstoun/:
 • konkrétně se jedná o pěstouny, kteří s naší organizací uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, která je schválená příslušnou obcí s rozšířenou působností.

 

Širší cílová skupina

 • Zájemce o náhradní rodinnou péči /jejich vyhledávání/

Okamžitá kapacita: 30 Dohod o výkonu pěstounské péče

Zásady

Tým Hnízdo ve vztahu k  pěstounům a jejich svěřeným dětem se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující:

 • Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení, sexuální orientace apod.
 • Náš tým vnímá člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Pracovníci Týmu Hnízdo zdůrazňují hodnotu každého lidského života, zcela akceptují jeho důstojnost.
 • Dítě patří do rodiny: pokud dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči, má právo na rodinu, ač se jedná o rodinu náhradní. Usilujeme o to, aby dítě mělo šanci vyrůstat v komorním rodinném prostředí.
 • Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem pěstouna, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování naší pomoci, ačkoli Dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavírána s  pěstounem.
 • Zásada respektu k dítěti
 • Zásada individuálního přístupu.
 • Zásada důvěry
 • Zásada nehodnocení

 

Místo poskytované naší služby

 • Terénní asistence se realizuje v přirozeném prostředí pěstounů, v místě jejich bydliště /klíčový pracovník dochází do rodiny/.
 • Ambulantní asistence klient přijde do kanceláře/ se realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 8, 702 00 Ostrava. Klienti jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen koutek pro děti. Klientům je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna, děti zde mají k dispozici hračky (rodič má možnost dítě i v soukromí nakojit). Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. K dispozici je zvonek. Pokud má klient s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Kočárek si ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

 

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 a 18 je vzdálena cca 4 minuty pěší chůze
 • autobusová zastávka Úřad práce pro bus č. 99 je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 minut pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a 99 a pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

 

Nedaleko se také nachází Ústřední autobusové nádraží (4 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží) a vlakové Hlavní nádraží (3 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou)

 

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00                          

Čas poskytované naší služby

 • Přímá podpora v domácnostech je klientům poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě
  od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.30 hodin. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám klientů, v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin, po předchozí dohodě s klientem, nebo při řešení krizové situace, skupinových aktivit, asistovaném kontaktu apod.
 • Ambulantní asistence je klientům poskytována v  Týmu – Hnízdo

 

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00-16:00
Úterý: 8:00 - 12:00 13:00-16:00
Středa: 8:00 - 12:00 13:00-16:00

 

 • v tyto výše uvedené doby může kancelář navštívit klient bez jakékoli předešlé domluvy.
 • V této době službu zajišťuje jeden pověřený pracovník Týmu – Hnízda.
 • Čtvrtek a pátek máme vyhrazen pouze pro pozvané a to v době, na které se klient s pracovníkem společně dohodnou

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE