Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Pomocná ruka 2020

Pomocná ruka 2020

ZA FINANČNÍ POMOC V ROCE 2020 DĚKUJEME

mmo.png

Donátor: Magistrát města Ostrava, oblast Prevence kriminality

Název projektu: Pomocná ruka

Datum zahájení: 1.1.2020

Datum ukončení: 31.12.2020

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity projektu jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel.

 

Cíl projektu a jeho aktivity

Prostřednictvím monitoringu lokalit/samostatnou depistážní činností v sociálně vyloučených lokalitách a na zdejších ubytovnách budeme eliminovat možná rizika vzniku či rozvíjení sociálně patologických jevů a napětí a napomůžeme tak zajišťovat pořádek a bezpečí v těchto lokalitách.

 

Společnými pochůzkami s příslušníky Policie ČR v sociálně vyloučených lokalitách a na zdejších ubytovnách budeme usilovat o zlepšení komunikace mezi obyvateli a Policie ČR, prohlubovat důvěru obyvatel v policii, motivovat obyvatele, aby sami ohlásili trestnou činnost, vytvářet bezpečné prostředí pro navázání kontaktu s příslušníkem policie a tím eliminovat rizika vznikající z trestné činnosti.

 

Účastí na multidisciplinárních týmech se budeme aktivně zapojovat do řešení problémů, které budou v rámci setkání identifikovány a podílet se tak na zlepšování situace v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách.

 

Přímou účastí, asistencí a mediací na místě v případě konání akcí/demonstrací, které by mohly ohrozit klid a pořádek v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách v Ostravě, a ve spolupráci s Policií ČR a Magistrátem města Ostrava budeme poskytovat relevantní informace a předcházet vzniku vyhrocených a nebezpečných situací, a zabraňovat vzniku paniky mezi obyvateli.

 

Besedami pro mládež a dospělé budeme informovat obyvatele sociálně vyloučených lokalitách a ubytoven o aktuálních problémech. Účastníci besedy si tak lépe uvědomí rizika sociálně patologických jevů a možnosti, jak jim předcházet či je efektivně řešit. Besedy budou vycházet z tématu “Virtuální závislosti”.

 

Vytvořením vzdělávacích komiksů budeme zábavnou formou poskytovat mládeži informace o vybraných sociálně patologických jevech a možnostech, jak se jim vyhnout či omezit jejich negativní důsledky.

 

Cílová skupina a místo působení

Cílovou skupinou jsou lidé z majority i minority, Romové i neromové, starší 16ti let, kteří žijí v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách města Ostravy (MOaP, Slezská Ostrava - Kunčičky, Hrušov, Muglinov, Ostrava Vítkovice, Mariánské Hory, Ostrava Jih - Zábřeh, Hrabůvka, Poruba, Radvanice - Bartovice) nebo na ubytovnách na území města Ostravy (ubytovna Jílova, Cihelní, Areál, Čujkovova, Metalurg, Hlubina, DHM, Soiva, Výstavní, apod).

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE