Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2019 old

Projekty 2019

Společně za práva a bezpečí

 

 

 

ADRESNÁ PODPORA RODINÁM VE SPOLUPRÁCI S OSPOD

 

ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2019 DĚKUJEME

 

vz[2].jpg

 

EVROPSKÉMU SOCIÁLNÍMU FONDU                                   

projekt je podpořen z finančních zdrojů

Evropské unie Evropského sociálního fondu

Operační program Zaměstnanost

„Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD“

 

                        1.4 2017 – 31. 3. 2020

                           částkou 6 127 075,-

 

Projektem chceme podpořit 70 ohrožených rodin s dětmi, které jsou vedeny v agendě OSPOD. Rodiny jsou znevýhodněny ve svých právech, žijí na ubytovnách, v soc. vyl. lokalitách, potýkají se s problémy: např. nízké kompetence k výchově a péči o děti, školní docházka, bydlení, zadluženost, migrace. Prostřednictvím adresné podpory rodinám, spolupráce OSPOD, vzděláváním rodin, podpoříme rodiny v naplňování rodičovských práv a povinností vedoucích k ochraně dítěte a posílení stability v rodině.

 

Metodický průvodce vzdělávacími aktivitami pro rodiče

 

 

 

Dotace na poskytování 2 registrovaných sociálních služeb

 

 

 

 

 

 

Dotace na poskytování 2 registrovaných sociálních služeb

 

 

https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/samosprava/sym_logo.gif

 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – komunitní centrum Hrušov

(NZDM-KC Hrušov)

Reg.č.: 1827220


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - komunitní centrum Liščina

(NZDM-KC Liščina)

Reg.č.: 8803706

 

Období podpory: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM-KC Hrušov, Liščina

 

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu)

 

Výše dotace: NZDM-KC Hrušov 2 019000 Kč, NZDM-KC Liščina 1 959 000 Kč

 

Účel: zajištění sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb, které jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na 2015 – 2020).

 

Odkaz na web poskytovatele dotace: https://www.msk.cz/

 

 

 

 

 BEZPLATNÉ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz)

Doba realizace projektu:  leden – prosinec 2019

Projekt realizuje:  Sociálně právní poradna, Helpale

Výše přidělených prostředků:  300.000,- Kč

 

Projekt Bezplatné sociálně právní poradenství je realizován organizační jednotkou Helpale Vzájemného soužití o.p.s. na území města Ostravy v období 1.1. – 31.12.2019. Finanční prostředky v celkové výši 300.000,- Kč byly poskytnuty Statutárním městem Ostrava, Magistrátem města Ostravy. Cílem projektu je poskytovat odborné sociální poradenství a související aktivity obyvatelům Ostravy a okolí, kteří se ocitli v těžké životní situaci, jsou ohrožení sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučení, a tak zlepšovat kvalitu jejich života. 

 

        

FOTBAL NÁS BAVÍ

Projekt Fotbal nás baví

 

 

logo-nfa-4e9eff833ff91

 

Období projektu: 1.1.2019 - 31.12.2019

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina

Výše příspěvku: 55 000 Kč

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Bertík pomáhá

 

Cílem projektu je i v roce 2019 pomoci plnit sny 40 dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravy, podpořit jejich rozvoj, sociální začlenění i osvojování si pozitivních lidských hodnot díky sportu, který milují. Děti mohou získat dovednosti, kterými nadále motivují a inspirují další děti z komunit.

Cílem je pokračovat v dosavadní úspěšné snaze rozvíjet a začleňovat děti a mladé prostřednictvím nejlepšího učitele - týmového sportu v duchu fair-play.

Kluci mají díky pravidelným fotbalovým aktivitám, času strávenému spolu s ostatními mimo vyloučené lokality i díky šikovným trenérům z řad jejich komunity možnost osvojovat si fotbalové i další dovednosti, mít ke komu vzhlížet.

Cílem je podpora společenského začlenění a rozvoj přirozeného talentu, smysluplné využití času dětí a mladých prostřednictvím fotbalových aktivit (tréninky, turnaje, fotbalová liga).

Pravidelná účast v aktivitách a dosažené úspěchy děti a mládež posouvají dále, zakusili si pocit úspěchu a ocenění, hrdosti na to, co jako tým i jednotlivci dokázali. Tyto děti a mládež nemají ve svém prostředí pozitivních vzory, získávají tak nejen sportovní dovednost, ale i přirozenou motivaci k posouvání svých hranic, píli a vytrvalost, smysl pro fair play přístup ve fotbale i životě, toleranci k druhým a respektování autorit a pravidel, učení se prohrát a vyhrát.

Vysoká účast dětí na trénincích, v lize i na turnajích a zájem o tyto aktivity ukazuje, jak moc fotbal pro děti a mládež znamená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDBA JE NÁŠ HLAS

 

trojlogo2013

 

Období projektu: 1.3.2018 - 28.2.2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s.

 

Výše příspěvku:  34 000 Kč

 

Individuální projekt, jehož cílem je podpora hudebního rozvoje 2 nadaných hochů z ostravské vyloučené lokality, byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem. Podpora směřuje k uhrazení studia kluků na základní umělecké škole na teoretické i praktické nácviky hry na saxofon, klávesy, kontrabas a zahrnuje dodatečné nácviky hry na zakoupené hudební nástroje.

 

 

Více o sbírce Pomozte dětem a Nadaci: https://www.pomoztedetem.cz/

 

 

 

 

CHCEME TO NĚKAM DOTÁHNOUT

 

 

Projekt Chceme to někam dotáhnout

 

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO

 

Období projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s.

 

Výše dotace: 248 000 Kč

 

Cílem projektu je v roce 2019 nadále pomoci dětem plnit sny - podporovat talent a rozvíjet tvořivost i pohyb 80 dětí a mládeže s omezenými příležitostmi, rozvíjet jejich praktické i sportovní dovednosti, ducha fair-play a vést je ke zdravějšímu životnímu stylu prostřednictvím jimi poptávaných pravidelných smysluplných praktických a pohybových aktivit a akcí, Tábora snů. Pracovníci naší NNO absolvují kurz vedoucích táborů ke zkvalitnění práce s dětmi a mládeží. Úspěšný projekt probíhá již 4. rokem, soustavná práce s dětmi a mládeží, které nemají z různých důvodů možnost aktivně trávit volný čas, jim přináší pozitivní výsledky (děti a mladí mají zájem o aktivity, pracují na svých dovednostech, rozvíjíme a zkvalitňujeme nabídku aktivit, mnoho účastníků se dostává na perspektivní školu, zjistí, na co mají nadání, co je baví, jaký mají cíl, nadále se aktivitě věnují, motivují další).

 

Více o programu: http://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora

 

 

 

 

 

 JDE TO I BEZ DLUHŮ

 OV.png

 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz)

 

Doba realizace projektu: duben – prosinec 2019

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale

Výše přidělených prostředků: 70.000,- Kč

 

Projekt je realizován formou workshopů- předáváním informací a her pro dvě cílové skupiny – dospělé osoby (převážně matky – samoživitelky) a děti a mládež ze SVL. Pro dospělé budou realizovány besedy, na kterých získají účastnice základní informace z oblasti dluhů, exekucí, a to ve srozumitelné podobě. Při volbě témat vycházíme ze zkušeností ze Sociálně právní poradny – víme, která témata z oblasti dluhů se týkají obyvatel SVL a také máme již ověřený způsob, jak informace předávat. Do 6 workshopů budou zapojeny děti z Liščiny a Hrušova. Děti v bezpečném prostředí a hravou formou získají informace, nové zkušenosti a dovednosti a tím se zvýší jejich FG. To vše jako prevence zadlužování v pozdějším věku.

 

 

 Kamav buter, chci studovat!

 

Období projektu: 1. 8. 2018 – 31. 1. 2019

 

Příjemce: Vzájemné soužití o.p.s.

 

Výše příspěvku: 130 000 Kč

 

Dárce: Nadace Terezy Maxové dětem

 

Hlavním cílem projektu je podpora školní úspěšnosti 30 romských žáků II. stupně ZŠ a studentů SŠ, VOŠ, zvýšit motivaci a podpořit jejich vzdělanost a osobnostní rozvoj.

Dílčí cíle - podpořit žáky a studenty při překonávání obtíží ve studiu, prevence předčasného ukončování a selhávání ve vzdělávání formou mentorské, informační a poradenské podpory.

Podpora zprostředkování a vyřizování stipendií či stáží, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství či pomoc s přípravou na přijímací či opravné zkoušky, pomoc s volbou školy, stáže, doprovod na pohovory atd. Společné akce studentů do Nadace Verda, na exkurze, např. do SPŠ Holešov, setkávání, stmelování studentů apod.

 

Více na: https://www.vzajemnesouziti.cz/vzdelavani

Fb skupina Hurá za vzděláním: https://www.facebook.com/groups/1900726686829206/?fb_dtsg_ag=AdxImXLd54Xi1ZDTOWak5F6S-AhSXEpS6kZboXT7wAg2PQ%3AAdwdR6724dRGTzeVuKKCmjjSxPnZmMHLqGCIiBL-k00OGQ

Více o nadaci: https://www.nadaceterezymaxove.cz

 

 

 

  KOUKEJ, SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME 

 

    

 

Projekt Koukej, společně to zvládneme

 

 

 

 

Období projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM-KC Hrušov a NZDM-KC Liščina

 

Poskytovatel neinvestiční účelové dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oblast sociální péče

 

Výše dotace: 400 000 Kč

 

Cílem projektu je zajištění sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež – komunitních centrech v sociálně vyloučených ostravských lokalitách na Liščině, v Hrušově (dále jen NZDM-KC Hrušov, NZDM-KC Liščina). Cíle jsou stanoveny v souladu s posláním a cíli, které si NZDM jako poskytovatelé registrované sociální služby stanovily. Prostřednictvím zákonem daných základních i doplňkových aktivit (organizování výletů, soutěží, tvůrčích dílen, pomoci v přípravě do školy, při výběru zaměstnání a dalších) se NZDM i v roce 2019 podílí na prevenci sociálně

patologických jevů u dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě.

Cílem je poskytnout dětem a mladým lidem podmínky i podporu pro rozvoj a upevnění jejich dovedností, schopností a návyků a vést je ke společensky přijatelným aktivitám, samostatnosti a postupné nezávislosti na sociální službě.

Cílem je nadále zabezpečit službu a také stavět na 4 pilířích - řemeslech, vzdělávání, zájmových aktivitách a romské identitě. Klienti budou zapojeny do pravidelných řemeslných činností (dílnička pro kutily - výroba hraček, polic, svícnů, zvonečků, polštářků, čarodějnic, korálků, etika stolování a vaření, ruční práce - výroba polštářů, svícnů, zvonečků, panenek apod.), dalších smysluplných aktivit, školní příprava.

 

Více o programu v oblasti sociální péče: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy2_of_neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-pece

 

 

 

LEADROVKÉ SKUPINY 2019

MSK - logo HD.png

 

  

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje (www.msk.cz)

 

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale

Výše dotace: 70.000,- Kč

 

Projekt je postaven na využití prvků komunitní práce při identifikaci problémů, které obyvatelé dané lokality tíží. Projektové aktivity budou realizovány ve dvou sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy- Hrušov a Liščina. Prostřednictvím nich chceme aktivizovat místní obyvatele k tomu, aby se zajímali o to, co se v jejich okolí děje, aby se nebáli pojmenovat problémy, které je tíží, aby se zapojili do hledání řešení i samotného řešení daného pojmenovaného problému. V těchto lokalitách se již nějakou dobu snažíme uplatňovat prvky komunitní práce. V některých fázích je spolupráce a aktivizace místních obyvatel vysoká, v některých fázích zase nízká. V současné době dle nás dochází v obou lokalitách ke krizi komunit, obyvatelé většinou nehledají společná témata, došlo v nich k obměně obyvatel, takže s využitím principů komunitní práce je třeba začít od začátku – od identifikace společných témat, tvorbu leadrovské skupiny, až případně k řešení pojmenovaných problémů. Cílem projektu je aktivizovat místní k zájmům o dění kolem nich, a to prostřednictvím vytvoření leadrovských skupin, pojmenováváním společných problémů a jejich řešením.

 

Projekt Někam to dotáhnem

 

 

 

Období projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s. (děti z vyloučených lokalit Ostravy)

 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek prevence kriminality

 

Výše dotace: 50 000 Kč

 

Hlavním posláním projektu je nasměrovat neorganizované děti a mládež k pozitivním životním hodnotám. Je zaměřen na prevenci patologických jevů (např. drogové, alkoholové závislosti, prevence kriminality) a alespoň částečnou náhradu hmotných i nehmotných věcí, kterých se jim v rodině většinou nedostává (nejen úhrada zájmového kroužku, ale třeba i povzbuzení, ocenění za dílčí úspěchy). Fotbal se stává tím nejlepším učitelem - podobá se životu - učí umět vyhrát i prohrát a prohru přijmout, učí dělat kompromisy a táhnout za jeden provaz, být dochvilný, respektovat své okolí, hrát fair-play. Lokality, kde děti a mládež žijí, jsou izolované od majoritní společnosti. Je zde nízká míra vzdělanosti, nezaměstnanost, různé druhy závislostí. Zde vyrůstají děti a mládež, které netrpí nízkým intelektem, doplácejí však na život v tomto prostředí. V okolí není pozitivní vzor, inspirace, podpora, uznání, pochvala. Proto jsou sportovní aktivity (tréninky, liga, turnaje, soustředění) mnohdy jediným východiskem tam, kde mohou ukázat svou jedinečnost, píli, vytrvalost, v rámci mezí vybít emoce, zažít radost, odměnu, pochvalu za dobrou práci, poznat soudržnost nebo jít za svým cílem.

 

Více o odboru prevence kriminality: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-prevence-kriminality-1

 

 

 

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S REGIONÁLNÍ/MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

 

 

Doba realizace projektu:  leden – prosinec 2019

Projekt realizuje:   Sociálně právní poradna, Helpale

Výše dotace: 1.561.000,- Kč  

Dotace na zajištění provozu sociální služby odborného sociálního poradenství z Moravskoslezského kraje.  (www.msk.cz)

 

 POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

 

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz)

 

Doba realizace projektu:  leden – prosinec 2019

Projekt realizuje:   organizační jednotka Helpale

Výše přidělených prostředků:  50.000,- Kč

 

Projekt reaguje nabídkou služeb - poskytováním právního poradenství na možnost mít se kam obrátit osobám, které se staly obětí trestných činů. Právní informace jsou poskytovány v souladu s § 39 odst.1 písm. a) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V souladu s tímto zákonem Sociálně právní poradna získala v prosinci 2013 akreditaci k poskytování právních informací obětem trestných činů – č.j. MSP-5/2014-OKN-AKR/2. Jsme tedy místem, na které se mohou obrátit v případě potřeby osoby, které se staly obětí trestného činu a potřebují získat informace a pomoc při řešení této své tíživé situace. Projektem reagujeme na potřebu získat informace, potřebu pomoci s dokumenty (vysvětlení, sepsání apod.), dále potřebu doprovodu a potřebu bezpečně sdělit svůj příběh. Další potřeby (např. odbornou psychologickou pomoc, advokátní služby apod.) nezajišťujeme, ale jsme připraveni oběti tyto služby zprostředkovat (předáním kontaktů, pomoc s vyhledáním apod.). Cílem projektu je zajistit v roce 2019 službu poskytování právních informací obětem trestných činů 2 x týdně v časové dotaci 14 hodin minimálně 20 klientům.

 

 

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNĚ

 

Poskytování právních informací v sociálně právní poradně.png
 
Projekt je finančně podpořen z prostředků Ministerstva spravedlnosti ČR (http://portal.justice.cz

Doba realizace projektu:  leden – prosinec 2019
Projekt realizuje:   organizační jednotka Helpale
Výše přidělených prostředků:  178.448,- Kč

Projekt reaguje nabídkou služeb - poskytováním právního poradenství na možnost mít se kam obrátit osobám, které se staly obětí trestných činů. Právní informace jsou poskytovány v souladu s § 39 odst.1 písm. a) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V souladu s tímto zákonem Sociálně právní poradna získala v prosinci 2013 akreditaci k poskytování právních informací obětem trestných činů – č.j. MSP-5/2014-OKN-AKR/2. Jsme tedy místem, na které se mohou obrátit v případě potřeby osoby, které se staly obětí trestného činu a potřebují získat informace a pomoc při řešení této své tíživé situace. Projektem reagujeme na potřebu získat informace, potřebu pomoci s dokumenty (vysvětlení, sepsání apod.), dále potřebu doprovodu a potřebu bezpečně sdělit svůj příběh. Další potřeby (např. odbornou psychologickou pomoc, advokátní služby apod.) nezajišťujeme, ale jsme připraveni oběti tyto služby zprostředkovat (předáním kontaktů, pomoc s vyhledáním apod.). Cílem projektu je zajistit v roce 2019 službu poskytování právních informací obětem trestných činů 2 x týdně v časové dotaci 14 hodin minimálně 23 klientům.

 

 

 

PODPORA RODINÁM

ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2019 DĚKUJEME

 

NTM-A-768x462.jpg

 

 

 

NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

„Podpora rodinám“

 

 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

částkou 258 000,-

 

Záměrem projektu je zajistit odbornou pomoc 20 rodinám s dětmi z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Podpůrnými individuálními i skupinovými aktivitami s využitím potenciálu rodiny, za spolupráce odborníků, budeme podporovat děti a jejich rodiče tak, aby u nich docházelo ke snižování rizik jejich nepříznivého vývoje a dítě vyrůstalo v bezpečném stabilním prostředí s možností uplatňování práva na jeho rozvoj a ochranu.

 

 

 

 POMOCNÁ RUKA

 

Projekt „Pomocná ruka“

 

OV.png

 

Donátor: Magistrát města Ostrava, oblast Prevence kriminality

Název projektu: Pomocná ruka

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Datum ukončení: 31. 12. 2019

Výše dotace: 60 000,- Kč

Kde nás najdete:

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:

Tel.: 596 111 896, 596 110 428,  mobil: 775 761 192

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
Web:
 www.vzajemnesouziti.cz

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity projektu jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel.

 

Cíl projektu a jeho aktivity

Cílem projektu je prostřednictvím monitoringu lokalit/depistážní činnosti (aktivita č. 1) napomoci vytvořit v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách a na ubytovnách města Ostravy bezpečnější prostředí, a to zmírněním či eliminací sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele, které mohou mít za následek rizikové projevy chování těchto obyvatel a vyústit až v trestnou činnost, a tím zajistit bezpečí a pořádek v těchto lokalitách, zmírnit napětí a přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a mezi obyvateli majority a minority.

 

Ve spolupráci s Policií ČR na společných pochůzkách (aktivita č. 2) pomoci lidem v těchto lokalitách prohloubit důvěru v v policii, kdy terénní asistent vytváří most mezi obyvatelem sociálně vyloučené či znevýhodněné lokality nebo ubytovny a policií a poskytnout jim informace o míře jejich ochrany ze strany Policie ČR, o rizicích jejich vlastního chování a zprostředkovat jim možnost prvního kontaktu s Policií ČR v prostředí, kde se jedinec bude cítit bezpečně.

 

Aktivní účastí na MdT spolupracovat se zainteresovanými subjekty (aktivita č. 3) na snižování kriminality a napětí a zvyšování pořádku a bezpečí v těchto lokalitách poskytováním aktuálních informací o situacích v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách v Ostravě.

 

Přímou účastí a mediací na místě konání akcí, demonstrací (aktivita č. 4), které by mohly ohrozit pořádek a klid v lokalitách a na ubytovnách, poskytovat obyvatelům ověřené, relevantní informace a předcházet vyhroceným situacím a zabránit vzniku paniky.

 

Besedami pro mládež a dospělé (aktivita č. 5) zvýšit informovanost o sociálně patologických jevech a aktuálních problémech a možnostech, jak jim předcházet a efektivně řešit. Témata besed pro rok 2018 jsou: Finanční gramotnost, Drogy, Gambling, Šikana.

 

Cílová skupina a místo působení

Cílovou skupinou jsou lidé z majority i minority, Romové i neromové, starší 16ti let, kteří žijí v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách města Ostravy (MOaP, Slezská Ostrava - Kunčičky, Hrušov, Muglinov, Ostrava Vítkovice, Mariánské Hory, Ostrava Jih - Zábřeh, Hrabůvka, Poruba, Radvanice - Bartovice) nebo na ubytovnách na území města Ostravy (ubytovna Jílova,

 

 

 

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S REGIONÁLNÍ/MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

MSK - logo HD.png

 

 

Doba realizace projektu:  leden – prosinec 2019

Projekt realizuje:   Sociálně právní poradna, Helpale

Výše dotace: 1.561.000,- Kč  

Dotace na zajištění provozu sociální služby odborného sociálního poradenství z Moravskoslezského kraje.  (www.msk.cz)

 

 

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S REGIONÁLNÍ/MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

 

 

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

 Projekt realizuje: Terénní programy Helpale

Výše dotace: 3.589.000,- Kč

 

Dotace na zajištění provozu sociální služby Terénní programy z Moravskoslezského kraje. (www.msk.cz)

 

PRO NÁS S NÁMI 2019

 

logo úřad vlády české republiky.png

 

 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Úřadu vlády- Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (www.vlada.cz)

 

Výše přidělených prostředků: 630.997,- Kč

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

 

 

 

 

Projekt Pro nás s námi 2019 je pokračováním činností využívajících principů komunitní práce v ostravských sociálně vyloučených lokalitách. Činnosti jsou zaměřené na zlepšování kvality života místních obyvatel prostřednictvím jejich aktivizace a zplnomocňování. Realizace projektu bude probíhat ve třech sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava - na Hrušově, Liščině a na Zárubku. Projektové aktivity vycházejí z potřeb a přání obyvatel jednotlivých lokalit, které byly zmapovány, a jejich realizace se odvíjí od samotného zapojení

se místních obyvatel do řešení. Podstatná část aktivit se bude zaměřovat na hledání společných témat a vytvoření a podporu "leadrovských skupin", částí aktivit chceme naplňovat zmapované potřeby obyvatel v jednotlivých lokalitách s jejich aktivním zapojením se do jejich realizace. Tyto

aktivity se většinou týkají zvelebování prostředí v jednotlivých lokalitách prostřednictvím svépomocných prací a dále potřeba vzájemně se setkávat a organizovat společné komunitní akce za účelem lepšího poznání, vzniku a utužování pocitu sounáležitosti s danou komunitou, smysluplného

využívání volného času dětí a mládeže se zapojením jejich rodičů. Ve všech výše zmíněných lokalitách dochází v současné chvíli dle nás ke krizi komunit, obyvatelé většinou nehledají společná témata, ve většině z nich došlo k obměně obyvatel, takže v používání principů komunitní práce musíme začít od začátku - od identifikace společných potřeb a témat, přes tvorbu leadrovské (jádrové) skupiny, zapojování obyvatel do řešení již identifikovaných témat (většinou malé části starousedlíků) až po participativní řešení potřeb a problémů.

 

 

 

PRO NÁS S NÁMI 2019

 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostrava (www.ostrava.cz)

OV.png

 

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale 

Výše přidělených prostředků: 60.000,- Kč

Projekt Pro nás s námi 2019 je postaven na komunitní práci ve třech ostravských sociálně vyloučených lokalitách - Hrušov, Liščina a Zárubek. Jedním z témat, které komunitu trápí a chtějí ho řešit, je smysluplné trávení volného času dětí, mládeže, ale i dospělých, mít možnost a příležitost společně se s ostatními sejít, poznávat se při smysluplných aktivitách, pomoci organizovat něco pro druhé. Tyto projektové aktivity – komunitní akce pomáhají k sociálnímu začlenění obyvatel do jednotlivých komunit, do širší společnosti, ke zkvalitňování života v dané sociálně vyloučené lokalitě, ke stmelování komunity, vzájemnému poznávání jednotlivých obyvatel, zlepšování sousedských vztahů a otupování lhostejnosti a větší vnímavosti vůči tomu, co se v lokalitě děje. Projektem bude zrealizováno 12 komunitních akcí v průběhu roku 2019, v každé lokalitě se bude jednat o 4 komunitní akce.  

 

 

Romano baripen 2019

 

Image result for ministerstvo kultury logo

 

Období projektu: 1.1.2019 - 31.12.2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina

 

Výše příspěvku:  39 000 Kč

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury v rámci programu Podpora integrace příslušníků romské menšiny 2019

 

Cílem projektu je podpořit sebeuvědomění a pozitivní sebeprezentaci 30 romských dětí a mládeže z ostravských lokalit, hrdost jejich vlastní identity prostřednictvím jejich pozitivní sebeprezentace veřejnosti formou 2 kulturních (tanečních či pěveckých) vystoupení souborů center Hrušov a Liščina a motivační návštěvy jednoho z nejslavnějších romských festivalů - festivalu Khamoro v Praze pro vybrané účastníky. Projekt podpoří nejen sebeuvědomění vlastní identity a kulturní seberozvoj dětí a mládeže, ale v době nahrávající lhostejnosti lidí k extremistické rétorice některých představitelů našeho státu a stran i stírání oboustranných předsudků a zprostředkuje i lidem z řad majority také pozitivní stránky a talent romských dětí a mládeže.

Image result for romske symboly

Více o odboru regionální a národnostní kultury: https://www.mkcr.cz/regionalni-a-narodnostni-kultura-1243.html

 

 

TÁBOR SNŮ 2019

Projekt Tábor snů 2019

 

 

Období realizace: 2019

Donátor: Moravskoslezský kraj, dotační program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

Výše neinvestiční dotace: 59 000 Kč

Účel: částečně pokrytí nákladů spojených s realizací tábora pro děti a mládež

 

Letní zážitkový preventivní Tábor snů 2019 bude určen vybraným 45 sociálně slabým dětem a mládeži (6-18 let) z vyloučených lokalit Ostravy, které vyrůstají v nepodnětném rizikovém prostředí bez pozitivních vzorů. Týdenní tábor, který proběhne v srpnu 2019 v krásné přírodě beskydských hor, je mezi dětmi i mládeží velmi oblíben a poptáván, bude zaměřen na stmelení a poznání různých mentalit a způsobů života pomocí bohatého táborového programu, her, řemesel i zdravotně-preventivních aktivit.

Děti a mládež motivujeme ke snaze řešit své problémy, naučit se nové věci. Tábor podpoří aktivní smysluplné trávení času, pomáhá formovat postoje a hodnoty dětí, zvyká je na režim a pravidla, podporuje zdravý sociální rozvoj. Cílem spolupráce s policí je mj. prevence vzniku závislostí, problémů v rodině a škole.

Pojedou za zásluhu především sociálně slabé děti, které zlepšují své školní výsledky, dochází do našich center, reprezentují na akcích, pomáhají při zvelebování center a lokalit.

V rámci aktivit budou probíhat sportovní hry s cílem posílit ducha fair-play, táborové hry, aktivity s důrazem na romství, karaoke, maškarní, výlety, naučná stezka. Veškeré funkce budou vykonávány zaměstnanci Vzájemného soužití o.p.s. ve spolupráci s pomocníky.

 

Více o programu: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2019-122654/

 

 

     

TÁBOR SNŮ 2019 

 

Název projektu: Tábor snů 2019

 

Výše daru: 40 000 Kč

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s.

Období realizace projektu: rok 2019

 

Poskytovatel daru: Moneta Money Bank, a.s. (v rámci Programu podpory potřebným)

 

http://img.ihned.cz/attachment.php/690/64227690/Dc2w6sEyOxHaiSR9AWrd1pG4o7FUVjhI/moneta-money-bank-logo.jpg

 

Účel daru: částečně pokrytí výdajů spojených s provozem Tábora snů 2019.

Cílem projektu je podpořit úspěšnou sociální integraci a rozvoj nových dovedností 50 znevýhodněných dětí a mládeže jejich účastí na letním zážitkovém i naučném Táboře snů. Tábor proběhne v srpnu 2019 na táborové základně v přírodě beskydských hor a bude určen vybraným sociálně slabším dětem a mládeži, jejichž rodiny si tábor nemohou dovolit a zároveň s naší organizací spolupracují, bude motivací pro děti a mladé, kteří pracují na svých školních výsledcích, prospěchu, řádné docházce, doučují se v našich centrech apod. Tábor, který je mezi dětmi velmi oblíben a poptáván, bude zaměřen na stmelení a poznání různých mentalit a způsobů života pomocí bohatého táborového programu, her, řemesel i zdravotně-preventivních aktivit.

 

 

Více o společenské odpovědnosti společnosti: https://www.moneta.cz/o-nas

 

SPOLEČNĚ ZA PRÁVA A BEZPEČÍ

Logo EU.pngProjekt „Společně za práva a bezpečí“

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003743

Identifikace žádosti (Hash): 5llNZP

Zkrácený název projektu: Za práva a bezpečí

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_15_026

Název výzvy: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) 1. výzva

Název projektu CZ: Společně za práva a bezpečí

Název projektu EN: Together for the rights and safety

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1.3.2017

Předpokládané datum ukončení: 28.2.2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Skutečné datum zahájení: 1.3.2017

Výše dotace: 3 278 150,- Kč

Kde nás najdete:

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 8, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:

Tel.: 596 111 896, 596 110 428,  mobil: 775 761 192

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
Web:
 www.vzajemnesouziti.cz

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel. Pilířem projektu je 5 aktivit:

 

 1. Aktivita č.1: Monitoring lokalit/samostatná depistážní činnost

Terénní asistent bude navštěvovat sociálně vyloučené či znevýhodněných lokality v Ostravě, jedná se o lokality: MOaP, Slezská Ostrava, Mar. Hory, O - Jih, Vítkovice, Poruba, Radvanice a ubytovny: Jílová, Areál, Čujkovova, Metalurg, Hlubina, Soiva, Výstavní, apod. Informace a podněty o aktuální situaci v lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech a konzultovat s příslušníky Policie ČR. V případě problému jednotlivce jej může v rámci podpory pouze odkázat na příslušnou sociální službu či instituci.

 

 1. Aktivita č. 2: Společné pochůzky s Policií ČR

Pochůzky s příslušníkem Policie ČR bude terénní asistent provádět v každé z výše uvedených lokalit. Zjištěné informace a podněty o kriminalitě v těchto lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech.

 

 1. Aktivita č. 3: Spolupráce s dalšími subjekty

Budeme aktivními účastníky všech Multidisciplinárních týmů, které koordinuje zástupce MMO. Budeme sdílet informace a podněty o lokalitách a ubytovnách, navrhovat možná řešení a napomáhat tak posilovat bezpečí a pořádek v těchto lokalitách a ubytovnách.

 

 1. Aktivita č. 4: Preventivní akce

Terénní pracovník bude monitorovat lokality a internet a zjišťovat, zda se neplánuje akce/demonstrace. Informace předá Policii ČR. V průběhu akce/demonstrace bude monitorovat situaci na místě a v případě potřeby uklidňovat obyvatele.

 

 1. Aktivita č, 5: Besedy v sociálně vyloučených lokalitách nebo ubytovnách

Besedy na téma:  Rasismus, Co je to rasismus? a Rasismus v běžném životě.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím monitoringu lokalit/depistážní činnosti napomoci vytvořit v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách a na ubytovnách města Ostravy bezpečnější prostředí, a to zmírněním či eliminací sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele, které mohou mít za následek rizikové projevy chování těchto obyvatel a vyústit až v trestnou činnost, a tím zajistit bezpečí a pořádek v těchto lokalitách, zmírnit napětí a přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a mezi obyvateli majority a minority.

 

Ve spolupráci s Policií ČR na společných pochůzkách pomoci lidem v těchto lokalitách prohloubit důvěru v v policii, kdy terénní asistent vytváří most mezi obyvatelem sociálně vyloučené či znevýhodněné lokality nebo ubytovny a policií a poskytnout jim informace o míře jejich ochrany ze strany Policie ČR, o rizicích jejich vlastního chování a zprostředkovat jim možnost prvního kontaktu s Policií ČR v prostředí, kde se jedinec bude cítit bezpečně.

 

 

 STŘÍPKY NADĚJE       

 

ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2018 DĚKUJEME

 

OV.png

 

 

 

 Projekt Střípky naděje

  1. 2019 – 31. 12. 2019

 

                     částkou 300 000,-

 

Projektem chceme podpořit cca 90 rodin, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v nepříznivé situaci. Rodině jako celku ale i jednotlivým členům rodiny budeme poskytovat individuální pomoc, doprovody /lékař, škola, soud, DD, KÚ, úřady, pomáhat s písemnostmi /návrhy, odvolání, dovolenky… /, s výchovou dětí, školní docházkou, s péčí o děti, pomáhat v domácnosti, řešit finance /nákupy, dluhy, exekuce, splátkové kalendáře, pomoc při vyřizování dávek SSP a HN/, pomáhat s bydlením. Hlavní cíl: obnovit, navrátit nebo posílit stabilitu v rodině, její funkčnost a opětovně získat způsobilost rodičů k výchově svých dětí.

 

 

TERÉNNÍ PROGRAMY HELPALE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA OSTRAVY

 

 Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz)

OV.png

 

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

Projekt realizuje: Terénní programy Helpale

Výše dotace: 650.000,- Kč

 

 Projekt Terénní programy Helpale v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy je realizován organizační jednotkou Helpale Vzájemného soužití o.p.s. na území města Ostravy v období 1.1. – 31.12.2019. Finanční prostředky v celkové výši 300.000,- Kč byly poskytnuty Statutárním městem Ostrava, Magistrátem města Ostravy. Cílem projektu pomáhat řešit problémy obyvatel sociálně vyloučených a rizikových lokalit na území města Ostravy.

 

 

ZÁRUBEK PRO DĚTI 2019

 

MSK - logo HD.png 

 

  

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje (www.msk.cz)

 

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale

Výše dotace: 70.000,- Kč

 

Lokalita Zárubek je jednou ze sociálně vyloučených lokalit na území města Ostravy. Jedná se o relativně malou lokalitu, která v poslední době zaznamenala po letech úbytku obyvatel jejich nárůst, a tedy i nárůst počtu dětí a mládeže. V minulých letech zde pro ně zajišťovalo služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ale v roce 2016 ukončilo svou činnost, protože docházelo k úbytku dětí a mládeže, které by službu potřebovali. Po roce, kdy zde tato služba není, se lokalita zalidňuje, zvyšuje se počet dětí a mládeže žijící v lokalitě, kterým chybí možnost smysluplného využívání volného času. Sami obyvatelé této lokality vyjadřují potřebu zajistit vyplnění volného času dětí a mládeže. Proto jsme se rozhodli pomoc jim naplňovat tuto jejich potřebu – zajistit s jejich pomocí volnočasové aktivity pro děti a mládež na Zárubku. Tyto činnosti chceme realizovat využitím metody komunitní práce, kdy chceme aktivní obyvatele zplnomocňovat a podporovat je v činnostech pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Cílem projektu je společně s místními obyvateli Zárubku realizovat 1 x týdně smysluplnou aktivitu pro místní děti a mládež.

 

 

ZÁRUBEK PRO DĚTI 2019

 OV.png

 

 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostrava(www.ostrava.cz)

 

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale 

Výše přidělených prostředků: 50.000,- Kč

 

Lokalita Zárubek je jednou ze sociálně vyloučených lokalit na území města Ostravy. Jedná se o relativně malou lokalitu, která v poslední době zaznamenala po letech úbytku obyvatel jejich nárůst, a tedy i nárůst počtu dětí a mládeže. V minulých letech zde pro ně zajišťovalo služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ale v roce 2016 ukončilo svou činnost, protože docházelo k úbytku dětí a mládeže, které by službu potřebovali. Po roce, kdy zde tato služba není, se lokalita zalidňuje, zvyšuje se počet dětí a mládeže žijící v lokalitě, kterým chybí možnost smysluplného využívání volného času. Sami obyvatelé této lokality vyjadřují potřebu zajistit vyplnění volného času dětí a mládeže. Proto jsme se rozhodli pomoc jim naplňovat tuto jejich potřebu – zajistit s jejich pomocí volnočasové aktivity pro děti a mládež na Zárubku. Tyto činnosti chceme realizovat využitím metody komunitní práce, kdy chceme aktivní obyvatele zplnomocňovat a podporovat je v činnostech pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Cílem projektu je společně s místními obyvateli Zárubku realizovat 1 x týdně smysluplnou aktivitu pro místní děti a mládež.

 

 

               

 

ŽIJU HUDBOU

 

Projekt Žiju hudbou

trojlogo2013

 

Období projektu: 1.7.2018 – 1.7.2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s.

 

Výše příspěvku:  14 000 Kč

 

Individuální projekt, jehož cílem je podpora hudebního rozvoje nadaného kluka z vyloučené lokality, klienta nízkoprahového centra pro děti a mládež Hrušov (hudební nástroj, školné na studium na základní umělecké škole). Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem.

 

 

Více o sbírce Pomozte dětem a Nadaci: https://www.pomoztedetem.cz/

 

 

 

KAMAV BUTER, CHCI STUDOVAT 

 

 

Projekt Kamav buter, chci studovat!

 

Období projektu: 1. 8. 2018 – 31. 1. 2019

 

Příjemce: Vzájemné soužití o.p.s.

 

Výše příspěvku: 130 000 Kč

 

Dárce: Nadace Terezy Maxové dětem

 

Hlavním cílem projektu je podpora školní úspěšnosti 30 romských žáků II. stupně ZŠ a studentů SŠ, VOŠ, zvýšit motivaci a podpořit jejich vzdělanost a osobnostní rozvoj.

Dílčí cíle - podpořit žáky a studenty při překonávání obtíží ve studiu, prevence předčasného ukončování a selhávání ve vzdělávání formou mentorské, informační a poradenské podpory.

Podpora zprostředkování a vyřizování stipendií či stáží, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství či pomoc s přípravou na přijímací či opravné zkoušky, pomoc s volbou školy, stáže, doprovod na pohovory atd. Společné akce studentů do Nadace Verda, na exkurze, např. do SPŠ Holešov, setkávání, stmelování studentů apod.

 

Více na: https://www.vzajemnesouziti.cz/vzdelavani

Fb skupina Hurá za vzděláním: https://www.facebook.com/groups/1900726686829206/?fb_dtsg_ag=AdxImXLd54Xi1ZDTOWak5F6S-AhSXEpS6kZboXT7wAg2PQ%3AAdwdR6724dRGTzeVuKKCmjjSxPnZmMHLqGCIiBL-k00OGQ

Více o nadaci: https://www.nadaceterezymaxove.cz

 

 

VZDĚLÁNÍ ZÁKLAD ŽIVOTA

 

Projekt Vzdělání základ života

 

 

 

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost dětí především romského etnika na základních školách, podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy, podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol.

Realizátor: Vzájemné soužití o.p.s. (vzdělávací tým)

Doba realizace projektu: září 2016 – srpen 2019

Celkové způsobilé náklady projektu: 16 660 191,13 Kč

Partneři projektu

 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68
 • Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 166/28
 • Ostravská univerzita

Další partneři

 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68 (OP MŠ Nástupní)
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Na Liščině)
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Chrustova)
 • Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418
 • Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5
 • Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 (OP Trnkovecká 55)
 • Mateřská Škola Ostrava, Špálova 32, Moravská Ostrava a Přívoz
 • Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, Moravská Ostrava a Přívoz

 

Klíčové aktivity projektu

 • Podpora vzdělanosti a klíčových kompetencí předškolních dětí v mainstreamových mateřských školách/rodinách/komunitě prostřednictvím předškolního/terénního asistenta
 • Podpora vzdělanosti a školní úspěšnosti žáků v mainstreamových základních školách/rodinách/komunitě prostřednictvím školního/terénního asistenta
 • Podpora kompetencí, informovanosti a angažovanosti rodičů dětí a žáků ve vzdělávání prostřednictvím společných a osvětových akcí, přednášek
 • Neformální vzdělávání předškolních dětí v předškolním klubu Brouček v Hrušově
 • Inkluzivní školení 60 pedagogů partnerských školek, škol, naší NNO v kurzu OU
 • Stáže 30 studentů OU v MŠ, ZŠ, předškolním klubu, centrech, komunitě

 

 

Ministerstvo školství.png

 

Projekt Vzdělání základ života (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173) je spolufinancován EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE