Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2023 > Tábor snů 2023

Tábor snů 2023

Název projektu: Tábor snů 2023

Období realizace: rok 2023

 

 

kraj[6].pnglogo VDV.png                nadace pro rozvoj vzdělání[1].png 

 

 

 

 

 

Donátoři: Moravskoslezský kraj-dotace z Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023, Nadace pro rozvoj vzdělání, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 

            

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., děti a mládež z centra Hrušov, Liščina a další

Výše dotace/příspěvku: 80 000 Kč MSK, 60 000 Kč NRV, 40 000 Kč VDV

Účel: částečné pokrytí nákladů spojených s realizací tábora

Termín konání tábora: 30.července – 5. srpna 2023 (neděle – sobota)

Místo: Turistická základna SVČ Vítkov, č.p. 97, Klokočov, 747 47

 

Letní preventivně-zážitkový Tábor snů bude určen 30 vybraným dětem a mládeži z méně podnětného prostředí vyloučených lokalit Ostravy. Tábor bude zaměřen na smysluplné strávení času dětí a mládeže i preventivní aktivity. Umožní potřebným dětem a mladým zažít prázdninový týden plný dobrodružství, poznání, zážitků i nových dovedností v krásné přírodě. Budou vybráni ti, kteří na táboře nikdy nebyli a děti, které se běžných táborů jinak zúčastnit nemohou. Na malé táborníky čeká bohatý program pod vedením zkušených pracovníků i pomocníků z řad vlastní komunity, kteří slouží dětem také jako potřebný zdroj inspirace.

 

V roce 2023 půjde o 26. letní tábor v řadě, tato již tradiční akce je mezi dětmi stále velmi oblíbená a žádaná, zároveň u nich pomáhá vyvážit rizika, která s sebou život ve vyloučených lokalitách nese, nabízí jim smysluplně strávený čas, režim a řád, vede je k pozitivním lidským hodnotám, rozvíjí týmového ducha i talenty, přibližuje dětem pozitivní vzory. Vybrané děti se mohou těšit na týden plný her, soutěží, kvízů, sportovních, výtvarných a dalších aktivit, hudby, výletů do přírody, trávení času s kamarády, získají nové dovednosti a vztah k přírodě, poznají v praxi různá povolání (PČR, hasiči, farmáři apod.).

 

S dětmi a mládeží zároveň celoročně pracujeme na jejich všestranném rozvoji (s důrazem na vzdělávání) v rámci našich 2 center na Slezské Ostravě i v rámci dalších týmů organizace, s jejich rodinami formou terénní práce. Možnost účastnit se tábora představuje pro tyto děti a mládež i motivaci k vytrvalé práci na sobě, svých školních výsledcích i docházce.

 

Zprávy z předešlých táborů: https://www.vzajemnesouziti.cz/detske-letni-tabory

Fotky na FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6019156501461785&type=3 (rok 2022)

Více o dotačním programu MSK na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2023-13485/

Více o Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

Více o Nadaci pro rozvoj vzdělání: https://www.nadaceprovzdelani.cz/

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE