Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Terénní program - Pomocná ruka

Terénní program - Pomocná ruka

Sociální služba Terénní program je registrována v Krajské síti sociálních služeb, identifikátor č. 4358396.

Poslání

Posláním Vzájemné soužití o.p.s.  – terénního programu Pomocná ruka /dále jen Pomocná ruka/ je poskytovat podporu, pomoc a zprostředkovávat odborné služby /PČR/ a jiné služby osobám starším 16 ti let především ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven z Ostravy a okolí, které se z různých příčin staly oběťmi trestné činnosti (lichva, domácí násilí, šikana, neplacení výživného, okradení, rasistické napadení, diskriminace, apod.), ale také osobám, které vedou rizikový způsob života a potýkají se s problémy /např. bydlení, finance, zaměstnání, doklady, trvalý pobyt, exekuce, dluhy konflikty mezi Romy a neromy, sousedské spory …/ a v důsledku své situace se oběťmi trestných činů mohou stát, ale také osobám, jejichž rodinní příslušníci se mohou nacházet ve výkonu trestu /udržování kontaktu…/. Tyto osoby se snažíme podporovat a motivovat je v řešení jejich nepříznivé životní situace, které v danou chvíli nezvládnou vlastními silami, pomáhat hájit jejich práva a oprávněné zájmy a přispívat tak k jejich začlenění do běžného života a k rovnoprávnému postavení ve společnosti.

Pracovníci Pomocné ruky ve spolupráci s PČR při společných pochůzkách usilují o posílení důvěry v práci policie, aby byla vnímána obyvateli sociálně vyloučených lokalit pozitivněji.

Cíle

 • osvojovat schopnost klientů hájit svá práva a oprávněné zájmy /klient bude schopen samostatně jednat bez pomoci druhé osoby – zná svá práva, dokáže sám jednat s úřady a orientovat se ve veřejných službách/.
 • Uschopňovat klienta v řešení jeho konkrétních problémech /ztráta či nevhodné bydlení, zaměstnání, nárokové dávky, ztracené doklady, exekuce, dluhy, vzdělání, vztahy mezi lidmi…/a tím se snažíme zmírňovat jeho nepříznivou situaci.
 • pomoci oběti trestného činu nalézt nejvhodnější řešení situace, ve které se ocitl.
 • snažíme se předcházet, minimalizovat nebo eliminovat šíření infekčních onemocnění v dané lokalitě či ubytovně
 • schopnost klienta oslovit Polici při řešení jeho situace /klient dokáže komunikovat s Policií, podat trestní oznámení/.

Cílová skupina - Okruh osob, kterým je služba určena

Kdo se na nás může obrátit?
Cílovou skupinou jsou Romové i neromové starší 16 let převážně ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven z Ostravy a okolí, / Zadní a Přední Přívoz, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Ostrava – Svinov, Ostrava Zábřeh, Ostrava Vítkovice, Radvanice …/, které se v důsledku své nepříznivé životní situace ale také svým rizikovým způsobem života mohou stát:

 • potenciálními oběťmi a oběťmi trestné činnosti (lichva, domácí násilí, šikana, neplacení výživného, okradení, loupežné přepadení, vloupání, znásilnění, rasistické napadení, diskriminace, konflikty mezi Romy a neromy, sousedské spory, nebankovní půjčky apod….)
 • sobami, jejichž rodinní příslušníci se nachází ve výkonu trestu a tyto osoby nás žádají o pomoc při prosazování svých práv a oprávněných zájmů /např. odvolání, žádost o přeložení do jiné věznice, žádost o odložení či zkrácení trestu, návštěvy, apod.)
 • osobami, vedoucí rizikový způsob života (v jehož důsledku se mohou ocitnout bez přístřeší, žijí v nevhodných podmínkách, bez financí, bez zaměstnání, bez rodinného zázemí) nebo jsou tímto způsobem života ohroženy potýkají s problémy, které samy nedokážou vyřešit (dávky, bydlení, finance, dluhy a exekuce, zaměstnání, vzdělání, sousedské spory, spory s majiteli ubytoven a bytů, ztráty dokladů, vyřizování občanství, trvalý pobyt….případně jiné problémy).

Okamžitá kapacita: 4 /současně spolupracujeme s 80 – 100 klienty

 

Zásady pracovníků Pomocné ruky

Služba Pomocné ruky ve vztahu k uživatelům (klientům) se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující:
Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení nebo sexuální orientace.
Naši pracovníci vnímají člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Služba Pomocné ruky zdůrazňuje hodnotu každého lidského života, zcela akceptuje jeho důstojnost.
Pracovníci Pomocné ruky vycházejí z vlastních osobních hodnot, které uznávají a řídí se jimi v běžném životě.

 • Zásada rovného přístupu
 • Zásada motivace uživatele
 • Zásada důvěrnosti
 • Zásada individuálního přístupu při práci s klientem
 • Zásada respektování svobodného rozhodování a dobrovolnosti
 • Zásada nehodnocení uživatele

Místo poskytovaní naší služby

Terénní program se realizuje v přirozeném prostředí uživatelů, v místě jejich bydliště, nebo na místě, kde si určí, je pro ně bezpečné. (klíčový pracovník dochází do domácnosti klienta). Pouze po předchozí domluvě mohou klienti za pracovníky přijít i do jejich kanceláře (zázemí pracovníků) např. vyhledávání zaměstnání, bydlení na internetu, písemné poradenství apod.

Zázemí pracovníků terénního programu Pomocná ruka je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

 

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 a 18 je vzdálena cca 2 minuty pěší chůze
 • autobusová zastávka Úřad práce pro bus č. 99 je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 minut pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a 99 a pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Nedaleko se také nachází vlakové Hlavní nádraží (4 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou) a Ústřední autobusové nádraží (3 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží).

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00                          

Čas poskytované naší služby

 • Terénní program je klientům poskytován v pracovním týdnu nepřetržitě od PO od 8:00 hodin – do PA 16:30 hodin, s výjimkou státem uznaných svátků (pracovník dochází ke klientovi ve výše uvedených dnech a časovém termínu, vždy po dohodě s klientem).
  Jen v případě mimořádných situací a souhlasu či příkazu ředitelky úseku nebo ředitele organizace může být pracovníkovi nařízena práce přesčas.

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE