Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Vzdělávání

O nás, poslání a vize

 

 

vzdělávací tým.png

Vzdělávací tým organizace všestranně podporuje vzdělanost a inkluzi sociálně slabých dětí předškolního a školního věkuhlavním vzdělávacím proudu, podporuje romské studenty středních a vysokých škol, šíří osvětu, zisk kompetencí a usiluje o vyšší angažovanost rodičů dětí, dlouhodobě prosazuje sjednocování a spolupráci všech důležitých aktérů ve vzdělávání dětí (dítě, škola, rodič, asistent, obec, kraj, MŠMT, další instituce). Kvalitní vzdělání dětí vidí jako základ a jediný možný prostředek pro dlouhodobější pozitivní změnu ve vyloučených komunitách, ctí základní lidské právo každého dítěte na zisk kvalitního vzdělání.

 

Vzdělávací tým tvoří 10 zaměstnanců v přímé práci s cílovou skupinou (4 asistentky pedagoga a terénní asistentky v mateřských školách, 4 asistentky pedagoga a terénní asistentky v základních školách a 2 pracovníci neformálního předškolního vzdělávání dětí v klubu Brouček v Ostravě-Hrušově) a 1 vedoucí týmu. Tým stabilně podporuje zhruba 100 sociálně slabých dětí předškolního a školního věku, ve společné snaze vytvářet adekvátní podmínky pro inkluzivní vzdělávání spolupracuje v Ostravě s mnoha mateřskými a základními školami a jejich zřizovateli i s Ostravskou univerzitou, která realizuje unikátní zážitkově pojaté inkluzivní školení pro pedagogické pracovníky mateřských, základních škol i naší NNO.

 

Věříme, že jsme nastartovali dlouhodobější průlomové změny v oblasti inkluzivního vzdělávání, aby měly i děti z chudších či jinak znevýhodněných rodin stejné šance na rovný přístup a získání kvalitního vzdělání, a také aby měly mateřské i základní školy adekvátní podmínky ke vzdělávání těchto i dalších dětí. Věříme také, že společná dlouhodobá snaha prokáže skutečnost, že inkluzivní a kvalitní vzdělání dětí se navzájem nevylučuje, pokud jsou k němu vytvořeny vhodné podmínky (finanční, personální atd.).

 

Pedagogické asistentky naší organizace (především Romky) se nadále vzdělávají, předávají dětem znalosti a kompetence, eliminují u rodičů obavy z neznámého prostředí, zvyšují jejich informovanost, společnými osvětovými, zážitkovými aktivitami přispívají k větší vzájemné důvěře a spolupráci rodičů, dětí i pedagogů a slouží jako pozitivní vzor romským i neromským znevýhodněným dětem i komunitám. Kromě individuální podpory znevýhodněných předškolních a školních dětí a jejich rodičů podporujeme také cca 20 romských studentů v úspěšném studiu na středních a vysokých školách, zprostředkováváme úhradu obědů chudým dětem v MŠ i ZŠ (prostřednictvím daru a dostupných dotačních programů). 

 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti vzdělávacího týmu):

 • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (příprava na vstup do mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově, zprostředkovávání dalších forem pomoci, např. úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
 • Podpora vzdělanosti a školní úspěšnosti školních dětí (příprava na zápisy a nástup do základní školy a podpora školní úspěšnosti těchto žáků, zprostředkovávání dalších forem pomoci, např. zajištění doučování, úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
 • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.)
 • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování kompetencí a angažovanosti rodičů)
 • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO, zahraničními odborníky, zástupci Velvyslanectví atd.)

Kde nás najdete:

 

Kancelář vzdělávacího týmu (administrativní zázemí):

Bieblova 8 (1. patro), Mor. Ostrava

tel. 596 111 894

 

 

Podpora stipendistů, středoškoláků, vysokoškoláků či zájemců o studium, doučování:

Čtvrtky

tel. 736 625 489, 596 130 716

e-mail: magdalena.hajduckova@vzajemnesouziti.cz

facebook: Hurá za vzděláním 2017

 

Vzdělávací tým a mateřské/základní školy, kde působíme:

 

 • Renata Gažiová – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Chrustova (OP MŠ Chrustova)
 • Kateřina Blahutková – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Bohumínská
 • Anna Jalůvková – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Michálkovice (U Kříže)
 • Alice Tancošová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava (Chrustova)
 • Mgr. Marta Máchová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického
 • Erika Biháriová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Radvanice (OP Trnkovecká)
 • Nataša Horváthová – pracovnice předškolního klubu Brouček, Riegrova 9, Ostrava-Hrušov
 • Monika Kondášová – pracovnice předškolního klubu Brouček, Riegrova 9, Ostrava-Hrušov

 

 

vzdělávací tým.jpg

 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

PŘEDŠKOLNÍ KLUB

          Výsledek obrázku pro brouček                  

Chcete, aby vaše děti zvládly úspěšný vstup do dobré mateřské a základní školy?

Přiveďte je k nám do předškolního klubu Brouček J

 

 • Klub Brouček je určen dětem ve věku od 2-4 let (pro 5-ti leté děti je povinný předškolní ročník v MŠ – MUSÍ DO ŠKOLKY)

 • Děti učíme a hrajeme si s nimi každý den od 8.00 do 15.00h (blíže viz rozvrh)

 • Kde - předškolní klub Brouček na ulici Technická 13, (přízemí, byt č. 2), 711 00,       Ostrava-Slezská Ostrava (Hrušov - Na Liščině)

 •  

 • Pracovnice klubu Nataša Horváthová a Monika Kondášová s vaší pomocí připraví děti na úspěšný vstup do dobré mateřské školky.

 • Na co se můžete těšit vy? Na společné besídky, akce, výlety, společná odpoledne i s vámi rodiči nebo prarodiči, rodinou (čtvrtky od 13 do 16 hodin)

   

 • Podmínkou je vyplněná přihláška, pravidelná docházka, doprovod a vyzvednutí vašich dětí z klubu, omlouvání dětí v případě nemoci atd. (více v organizačním řádu na nástěnce v klubu)

Kontakt: klub 605 959 669, Nataša Horváthová/Monika Kondášová: 732 928 679,

 

Spolu s vámi dokážeme dovést děti k dobrému vzdělání J Těšíme se na vás i vaše děti!

Image result for logolink opvvv      vs

 

 

 

Týdenní rozvrh klubu Brouček  

Den

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

 

12.30 – 15.00

15.00 – 16.30

Pondělí

Výuková práce s předškolními dětmi

 

Oběd – pauza

 

Polední odpočinek, odpolední práce s dětmi, spolupráce pracovníků Klubu s metodikem – tvorba výukových plánů a organizace dnů, metodické vedení, podpora

Vyzvedávání dětí, úklid, příprava na další den

Úterý

 

Výuková práce s předškolními dětmi

Oběd – pauza

 

Polední odpočinek, čtení pohádek, volná hra

Vyzvedávání dětí, úklid, příprava na další den

Středa

Výuková práce s předškolními dětmi

Oběd – pauza

 

1 x za 14 dní - Akce s dětmi / s dětmi a rodiči / návštěvy MŠ atd.

1 x za 14 dní - administrativa

Vyzvedávání dětí, úklid, příprava na další den

Čtvrtek

Výuková práce s předškolními dětmi

Oběd – pauza

 

Odpolední práce s rodiči dětí i dětmi v klubu (předávání kompetencí do rodin)

 

Vyzvedávání dětí, úklid, nákupy materiálu pro děti atd.

Pátek

Výuková práce s předškolními dětmi

Oběd – pauza

 

Terénní práce /výuková práce v rodinách (poradenství rodičům)

Vyzvedávání dětí, úklid, příprava na další den

 

 • Vždy poslední pátek v měsíci – vyzvedávání dětí do 12.00h, odpoledne administrativa (individuální plány, výkazy práce atd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20180329_142014.jpg   IMG_20171214_104816.jpg  IMG_20170602_105422.jpg

 

 

 

PŘEDŠKOLNÍ KLUB BROUČEK

                  

Určen maximálně 12 pravidelně docházejícím dětem od 2 do 4 let

Kde: Technická 13, (přízemí, byt č. 2), 711 00, Ostrava-Slezská Ostrava (Hrušov)

Provozní doba: PO – PÁ od 8:00 do 16.30hod.

Režim dne:

Dopolední blok

8.00  – 9.00          Příchod dětí, volná hra – neřízená činnost

9.00 -  9.30           Ranní kruh - výchovně vzdělávací činnost

9.30 - 10.00          Hygiena, svačina

10.00 - 10.45       Řízená činnost dle týdenního plánu

10.45 - 12.00       Oblékání, příprava a pobyt venku, převlékání, hygiena

 

Odpolední blok

12.00 - 12.45         Oběd, správné návyky stolování

12.45 – 14.00        Polední odpočinek, čtení pohádek

14.00 - 14.30         Odpolední svačina

14.00 – 16.00        Volná hra – neřízená činnost, vyzvedávání dětí

 

Kontakt na pracovníky klubu:

Pracovnice neformálního předškolního vzdělávání: Monika Kondášová a Nataša Horváthová – tel. 732 928 679.

 

Metodik neformálního předškolního vzdělávání dětí (pedagogická podpora): Mgr.Kateřina Blahutková, tel. 730 107 803

 

Vedoucí projektu Vzdělání základ života, v rámci kterého je Brouček provozován: Mgr.Kateřina Blahutková 730 107 803

PROVOZNÍ ŘÁD PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU BROUČEK

Přijímání dětí:

Do „Předškolního klubu“ Brouček se přijímají děti:

 1. a) které dovrší věku 2 let a jsou bez plen (po domluvě lze i s plenami) a povinnost podepsané smlouvy o spolupráci rodičů.
 2. b) zdravé (doloženo potvrzením od lékaře)
 3. c) příjem dětí však probíhá kdykoliv během školního roku, pokud to kapacita dovolí

Nástup dítěte do klubíku:

 1. a) Před nástupem do klubíku je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku a podepsanou smlouvu (s platnými telefonními čísly, datem narození, zdravotní pojišťovnou).
 2. b) Rodiče předem obdrží „Vstupní informace“, kde je soupis věcí potřebných k pobytu v klubíku.

Provoz klubu a docházka dítěte:

 1. a) Provoz klubíku je zajištěn pondělí, středa a pátek od 8:00 do 12:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 16.00 hod. Vyzvedávání dětí po obědě v 12.00 hod, úterý a čtvrtek do 16:00. Vyzvedávání dětí po spaní od 14.30 do 16.00 hod. V jiných časech je možné děti přijímat i vyzvedávat kdykoliv, ale vždy po předchozí domluvě.
 2. b) Kolektiv dětí je věkově smíšený.  
 3. c) Rodiče oznámí pracovnicím (telefon 732 928 679) předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nenavštěvuje klubík po dobu delší než 2 týdny, může vedoucí centra po předchozím upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení jeho docházky a jeho místo nabídnout dalšímu zájemci.  
 4. d) Rodiče dítě doprovodí vždy do klubu Brouček a předají pracovnici – neposílají dítě samotné, jinak klub neručí za bezpečnost dítěte.          
 5. e) Rodiče jsou povinni hlásit pracovnici jakékoliv změny v chování dítěte nebo v jeho zdravotním stavu. Dítě s infekční rýmou je rodič povinen ponechat si doma do jeho vyléčení. Objeví-li se příznaky nemoci v průběhu dne, pracovnice oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.        
 6. f) Dítě si z klubíku vyzvedávají rodiče, dítě může být vydáno i sourozenci nebo jiné osobě, kterou rodiče uvedou v písemném pověření vystaveném zákonným zástupcem dítěte. Bez        písemného pověření nemůže být dítě vydáno.
 7. g) Smlouva se zákonným zástupcem se uzavírá vždy na jeden školní rok (aktuální datum ukončení je vždy uvedeno ve smlouvě).

Stravování dětí:

 1. a) V rámci klubíku je zahrnuto stravování – svačiny. Pitný režim je zajištěn během celého dne.
 2. b) Pro uchování a skladování potravin je vyčleněna samostatná lednice.        
 3. c) Pro ohřev a podávání jídel jsou zajištěny vhodné podmínky splňující hygienické normy.        
 4. d) Svačinky budou připravovány mimo prostory klubu.

Cíl a organizace života v klubíku:

 1. a) Cílem je smysluplně a cíleně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat dětem odbornou péči. Pracujeme a podporujeme přirozenou zvídavostí dítěte a jeho ochotu učit se a pracovat.
 2. b) Respektujeme a podporujeme osobnost dítěte.
 3. c) Spolupráce s rodiči se uskutečňuje prostřednictvím setkání v rámci klubíku, individuálními pohovory, na akcích klubíku, informacemi na nástěnkách.
 4. d) Organizaci při činnostech zajišťují dvě pedagogické pracovnice, které zodpovídají za bezpečnost dětí.
 5. e) Všichni zaměstnanci centra se snaží vytvářet co nejlepší pohodu pro děti tak, aby se zde děti cítily co nejlépe.
 6. f) Výchovně vzdělávací činnost zajištují pracovnice za podpory pedagogického metodika.
 7. g) V rámci klubíku je zajištěn prostor na odpočinek. V samostatné oddělené místnosti/ložnici, děti ve vymezeném čase odpočívají na dětských matracích. V rámci odpočinkového bloku mohou ležet, poslouchat čtenou pohádku, spát. Děti, které nespí, rovněž odpočívají na lehátkách.

 

 

 

Zákonný zástupce dítěte má právo:

 1. Po domluvě s pracovnicí být přítomen aktivizačních činností za dodržení příslušných hygienických podmínek.
 2. Aktivně se zapojovat do činností a práce v klubíku.
 3. Informovat se o organizaci činností a režimu dne.
 4. Informovat se na chování a výsledky svého dítěte.
 5. Podávat náměty a připomínky personálu.
 6. Pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte z klubíku za dodržení předem stanovených podmínek (vyplnění pověření o vyzvedávání).
 7. Respektovat osobnost svého dítěte.
 8. Obrátit se v případě potřeby na pracovníky centra nebo vedoucího projektu, i v případě jakýchkoli připomínek, podnětů, stížností apod..

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

 1. Odevzdat řádně vyplněnou přihlášku dítěte do klubíku a vyplněnou a podepsanou smlouvu.
 2. Bezprostředně hlásit změny (telefonního čísla, bydliště, zdravotního stavu…).
 3. Oznamovat předem známou nepřítomnost dítěte, vzdělávacího bloku či osob pro vyzvedávání aj.
 4. Předat dítě pracovnici naprosto zdravé. Nedávat do klubíku děti nastydlé s infekční rýmou, s akutními příznaky střevních problémů či již odeznívajících, ani děti s léky. Nejsme kompetentní podávat žádné medikamenty. V tomto případě si centrum vyhrazuje právo vrátit dítě rodičům zpět (ochrana zdraví dětí i personálu).
 5. Respektovat provozní dobu a zajistit řádnou docházku dítěte.
 6. Dodržovat provozní řád.                                                                  

 

 

Pracovník klubíku je povinen:

 1. Pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoliv rodiče, vhodným způsobem na ně odpovědět a zachovat důvěrnost informací.
 2. Poskytovat dětem pozitivní atmosféru, úctu a pocit významnosti jejich podnětů.
 3. Připravovat děti k odpovědnému životu, vést je k porozumění, snášenlivosti, toleranci a respektu k rovnoprávnosti a uspokojovat potřeby a zájmy dítěte.
 4. Povzbuzovat rodiče k aktivní spoluúčasti na dění v klubíku.
 5. Hledat vhodné řešení vzniklých situací a problémů.
 6. Na požádání rodiče s ním projednat jakoukoliv záležitost týkající se jeho dítěte.
 7. Vytvářet ve třídě příjemnou a vlídnou atmosféru a vycházet z potřeb dítěte.
 8. Převzít dítě od rodičů naprosto zdravé.
 9. Přizpůsobit organizaci dne možnostem a potřebám dítěte a vycházet z jeho individuality.
 10. Řešit problémy s rodiči včas.
 11. Nést odpovědnost za bezpečnost dětí v klubíku od doby převzetí dítěte až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 12. Předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonného zástupce dítěte.
 13. Řídit se v péči o zdraví a bezpečnost dítěte obecně závaznými platnými předpisy.
 14. Dodržovat tento provozní řád klubíku.
 15. Vychovávat a vzdělávat děti podle vypracovaného aktivizačního plánu.

 

Pracovník klubíku má právo:

 1. Vyžádat si od zákonného zástupce veškeré relevantní informace o dítěti.
 2. Požadovat od rodičů a ostatních zákonných zástupců dodržování Provozního řádu klubíku.

 

 

Fotografie0393.jpg  20170420_141142.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE