Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Zaměstnanost

Pracovní branka - O nás , poslání a vize

Tým Pracovní branka nabízí aktivní pomoc klientům dlouhodobě nezaměstnaným ohroženým sociální vyloučením. Mohou se na nás obracet k klienti , muži i ženy všech věkových kategorií z Ostravska, včetně mladých nezaměstnaných od 15 let, kterým se z různých důvodů nedaří nalézt pracovní uplatnění. S každým pracujeme individuálně a řešíme pracovní místo či vzdělávání dle aktuální situace a možností klienta v takových oblastech , které jsou žádané na trhu práce. Máme navázány kontakty se zaměstnavateli a snažíme se účastníky projektu připravovat na předem zajištěná pracovní místa.

 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti Pracovní branky

 • Poradenství a konzultace týkající se pracovních příležitostí a rekvalifikačních programů
 • Veřejná služba ve Vzájemném soužití o.p.s.
 • Sepsání profesního životopisu
 • Aktivizaci klientů k větší samostatnosti a orientaci na trhu práce
 • Poradenství, jak komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem, komunikace po telefonu a při osobním pohovoru
 • Doprovázení klientů k pracovnímu pohovoru
 • Terénní práce v sociálně vyloučených romských lokalitách za účelem motivace klientů a zpřístupnění informací týkajících se trhu práce a pracovních nabídek obyvatelům těchto lokalit
 • Motivační kurzy pro klienty s vyloučených lokalit
 • Spolupráce s Úřadem práce České republiky, spolupráce se sociálními odbory městských obvodů města Ostravy
 • Navazování a udržování kontaktů s potenciálními zaměstnavateli (návštěvy, schůzky, telefonické domluvy)
 • Organizování společných akcí pro klienty a představitele majorit (zastupitelé města, zástupce sociálních oborů, Úřadu práce, zaměstnavatelů) za účelem řešení problematiky Romů a sociálně slabších na trhu práce – např. kulaté stoly
 • Nábory mladistvých a mladých dospělých do škol, rekvalifikací, zaučení a stáží
 • Nábory na motivační kurzy, pro lepší uplatnitelnost na trhu práce

 

Kde nás najdete

Kancelář týmu Pracovní branky: Bieblova 8 (přízemí), Moravská Ostrava

 

 

 Kontakty:

Mgr. Lucie Foldynová - vedoucí týmu  

tel. +420 774 491 820

email: lucie.foldynova@vzajemnesouziti.cz

 

 

Email týmu: pracovnibranka@vzajemnesouziti.cz

 

Provozní doba:

Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Úterý 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00 - pro objednané klienty + terén
Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00 - pro objednané klienty + terén

 

 

Projekty a aktivity Pracovní branky

Ruku v ruce do práce, reg. č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001973

 

Začít znovu Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež  Moravskoslezského a Olomouckého kraje, reg.č.CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000609

 

Veřejná služba

 

projekt začít znovu.png

projekt začít znovu.pdf

 

 

ZAČÍT ZNOVU - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

  

AKTUÁLNĚ:

 Realizace projektu je rozdělena do 2 běhů. Právě byl dokončen nábor do druhého běhu projektu. Od měsíce června 2017 začínají vzdělávací aktivity pro účastníky. Ty budou probíhat až do září 2017. Očekáváme ,že v měsíci září – říjnu 2017 se účastníci vydají na zahraniční stáže na Maltu a do Skotska.

 

Pravidelné novinky z projektu můžete získat na našich facebookových stránkách: https://www.facebook.com/ZacitZnovuZahranicniStaze

  

O PROJEKTU:

 

Projekt je zaměřen na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. V rámci projektu bude podpořeno ve 2 bězích minimálně 40 mladých lidí spadajících do cílové skupiny projektu, přičemž 20 z nich bude vysláno na zahraniční stáž k Maltu nebo do Skotska. Projekt je nastaven tak, aby připravil podmínky pro cílovou skupinu uplatnit se na trhu práce.

 

Celý projekt je realizován pro cílovou skupinu z Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přičemž realizátor projektu Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj zajišťuje projektové aktivity na území Olomouckého kraje a partner projektu Vzájemné soužití, o.p.s. realizuje aktivity v Moravskoslezském kraji. Pro cílovou skupinu jsou připraveny 6 - ti týdenní odborné zahraniční stáže na Maltu a do Skotska, proto jsou do projektu zapojeni také zahraniční partneři. Organizace The European Development Innovation Network (EDInet) bude organizovat mezinárodní mobilitu ve Skotsku a organizace Easy Job Bridge na Maltě.

 

Hlavním cílem projektu je pomoci uplatnit se účastníkům projektu na trhu práce, aby jejich pracovní místo bylo udržitelné a dokázali se kvalitně adaptovat na trhu práce. Celý projekt je nastaven tak, aby řešil individuální potřeby všech účastníků.

 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

 Cílová skupinou projektu je teritoriálně rozdělena dle potřeb daného regionu.

 

V Olomouckém kraji se jedná o dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ve věku 18-30 let a s kvalifikací ISCED 3-6 (středoškolské vzdělání, pomaturitní studium a bakalářské studium).

 

V Moravskoslezském kraji je cílovou skupinou romská mládež ve věku 15 - 30 let bez limitu maximálního dosaženého vzdělání a bez limitu pro minimální dobu evidence na ÚP ČR. Podporovanými osobami jsou také osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 až 2 - základní škola), u nichž také není stanoven limit pro minimální dobu evidence na ÚP ČR.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

 1. Výběr cílové skupiny (duben - květen 2016, 2017)
 2. Pracovní diagnostika (červen - červenec 2016, 2017)
 3. Individuální a skupinové poradenství (srpen 2016 - březen 2018)
 4. Příprava stáží ve spolupráci se zahraničními partnery (červenec - září 2016, 2017)
 5. Příprava účastníků na zahraniční stáže v ČR - vzdělávání (červenec - září 2016, 2017)
 6. Realizace zahraničních stáží (září 2016 - leden 2017, září 2016 - leden 2017)
 7. Následná fáze a evaluace (listopad 2016 - březen 2017, listopad 2017 - březen 2018)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 1. BĚH = duben 2016 - březen 2017
 2. BĚH = duben 2017 - březen 2018

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ AKTIVITY:

 • pracovní (bilanční) diagnostika vedoucí ke správnému nasměrování Vašeho zaměstnání a obsahu odborné stáže,
 • individuální a skupinové poradenství v oblasti pracovního uplatnění a rozjezdu podnikání,
 • kurz klíčových kompetencí, který Vás naučí orientovat se na trhu práce,
 • jazykové kurzy angličtiny,
 • multikulturní trénink,
 • další praktické informace jako příprava na zahraniční stáž,
 • možnost dalších odborných rekvalifikací

VÝSLEDKY PROJEKTU:

 • 40 účastníků projektu,
 • 40 absolventů pracovní diagnostiky,
 • 30 účastníků přípravných vzdělávacích aktivit,
 • 20 účastníků zahraničních stáží,
 • 15 úspěšných absolventů zahraničních stáží.

PARTNEŘI PROJEKTU:

Zajištění zahraničních stáží ve Skotsku

Zajištění zahraničních stáží na Maltě

 

LOKALITY:

 • Moravskoslezský kraj,
 • Olomoucký kraj.

 

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

 •  duben 2016 - březen 2018.

 

KONTAKTY:

 

V případě Vašeho zájmu o vstup do projektu či získání více informací nás můžete kontaktovat.

 

Kontakt pro Olomoucký kraj:

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj

 1. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

Tel: +420 777 606 368

E-mail: sumperk@cpkp.cz 

 

Kontakt pro Moravskoslezský kraj:

Vzájemné soužití o.p.s.
Bieblova 8, 702 00 Moravská Ostrava
Tel: +420 774 491 820

E-mail: pracovnibranka-souziti@seznam.cz

www.vzajemnesouziti.cz

 

 

fotografie účastníků z I. stáže

ZAčít znovu 01.jpg  ZAčít znovu 01.jpg

 

 

 

SKUPINKA MLÁDEŽE NA PRACOVNÍ STÁŽI NA MALTĚ ŘÍJEN – LISTOPAD 2017

 

V rámci projektu „Začít znovu“ skupinka mládeže ve věku od 16 do 23 let, čtyři kluci a dvě děvčata, odcestovala na pracovní stáž na Maltu. Cestě předcházela několikaměsíční příprava a intenzivní kurz angličtiny. Projekt je určen pro mládež bezprostředně ohroženou na trhu práce. Všichni, až na jednoho, který čerstvě získal výuční list v oboru Stavební práce mají pouze základní ukončené vzdělání.  Bez kvalifikace , praxe a s minimální důvěrou ve vlastní schopnosti jsou u nás prakticky nezaměstnatelní. Praxe v rámci projektu jim pomůže získat u nás velmi ceněnou zahraniční pracovní zkušenost, naučit se anglický jazyk a znovu nalézt  ztracené sebevědomí.

Všichni účastníci jsou v úplně poprvé  v životě v zahraničí , a rovnou na celých šest týdnů. Je to pro ně obrovská zkušenost. Na Maltě si vyzkouší práci v oboru, který je jim blízký . Zahraniční praxe  byla vybrána tak , aby se co  nejvíce přiblížila tomu co by si přáli sami vyzkoušet, samozřejmě s přihlédnutím k reálným možnostem. Marcela miluje zvířata a chtěla by jakoukoliv, jak sama řekla „špinavou práci“ , kde by se jim mohla věnovat. Absolutně se našla  v místním útulku pro opuštěné pejsky a majitelka si ji nemůže vynachválit.

Marek pochází ze sociálně  vyloučené romské lokality a od malička dochází do našeho nízkoprahového komunitního centra. Zahraniční stáž měl slíbenou „ za zásluhy“, když udělá zkoušky k výučnímu listu. A povedlo se. Od malička je velký muzikant, rád zpívá ,mnohdy i operní árie a jakýkoli hudební nástroj , který vezme do ruky se, jako by sám rozezvučí. Marek dostal skvělou příležitost pracovat  v zábavné vesničce Popey Village, hrát na kytaru, zpívat a bavit návštěvníky.

Helenka je klidná tichá a působí velmi zakřiknutým dojmem.  Bohužel , základ každého pracovního pohovoru je umět se prosadit a pochválit. To je asi  jeden z  hlavních důvodů , proč se tomuhle pracovitému děvčeti stále nedaří nalézt práci u nás doma.  Na Maltě nastoupila jako pokojská jednoho z pobřežních hotelů. Moc toho nenamluví , ale za práci vzít umí a baví ji to  a to její nadřízení oceňují.

Michal, Mario a Roman docházejí do místního supermarketu , kde doplňuji zboží a často také radí návštěvníkům , kde co najdou. Jak se nechali slyšet , jejich schopnost mluvit anglicky se den za dnem zlepšuje. Na tom se asi shodne celá skupinka, že za 6 týdnů strávených v anglicky mluvícím prostředí se naučili z jazyka mnohem více, než ve škole či kurzu.

Zdaleka však nejde jen o angličtinu - Jejich pobyt ještě  neskončil a už je jasné, že jsme účastníky vytáhli z  letargie a nečinnosti, protože mají spoustu plánů, co by chtěli dělat a vyzkoušet až se vrátí zpět . Většina z nich uvažuje o rekvalifikaci, dva dokonce o návratu do učebního oboru.

My jim všichni držíme pěsti , aby se jim stejně dobře jaké právě teď na Maltě dařilo také doma , až se navrátí zpátky

 

fotografie účastníků ze II. stáže:

 20170930_125610.jpg

 

20171001_160242.jpg

 

20171006_170244.jpg

 

20171022_153742.jpg

 

20171030_122538.jpg

 

20171102_101107.jpg

 

20171102_105736.jpg

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE