Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Blog > KONFERENCE K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁNÍ

KONFERENCE K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁNÍDatum konání:
21.11.2017

Zpráva z II. inkluzivní konference Vzájemného soužití o.p.s. a Velvyslanectví Kanady v ČR

Dne 21. listopadu 2017 uspořádala nezisková organizace Vzájemné soužití o.p.s. ve spolupráci s Velvyslanectvím Kanady v Ostravě v prostorách Impact Hub Ostrava II. konferenci k tématu inkluzivního vzdělávání romských dětí v Ostravě a České republice. Cílem akce bylo nadále sjednocovat všechny klíčové aktéry ve vzdělávání dětí, připomenout 10. výročí rozsudku D.H., představit a šířit úspěchy v oblasti inkluzivního vzdělávání v Ostravě (dobré praxe ředitelů kvalitních škol, úspěšných inkluzivních projektů, zkušenosti asistentů pedagoga, romské komunity, sdílet názory a vize dalších odborníků a společně formulovat stávající překážky, výzvy a cíle vedoucí k rozvoji a kontinuální podpoře inkluzivního vzdělávání romských dětí v ČR v hlavním vzdělávacím proudu.

 

V působivých úvodních projevech Velvyslankyně Kanady Barbary Richardson, náměstka ministra školství p. Fidrmuce a ředitele Vzájemného soužití o.p.s. p. Vishwanathana zazněla především důležitost pochopení a přijetí inkluze jako nezbytného nástroje prosperity celé společnosti, ať už z hlediska lidskoprávního nebo ekonomického.  

 

V rámci představení dobré praxe a inkluzivních projektů vystoupili mj. Bc. Aneta Suchá, která přestavila stěžejní aktivity v oblasti vzdělávání a inkluzivní 3-letý projekt Vzájemného soužití o.p.s. „Vzdělání základ života“, konkrétní přínos inkluze v každodenní praxi ilustrovaly příspěvky 2 asistentek pedagoga Vzájemného soužití o.p.s. – Kateřina Blahutková a Anna Jalůvková, ve spolupráci s ředitelkou MŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 68, Bc. Milenou Kolkovou a ředitelem ZŠ Ostrava-Michálkovice, U Kříže, Mgr. Jiřím Slepičkou, kterému za vstřícné přijetí do školy poděkovala za své děti účastnice rozsudku D.H. Veronika Šindelářová. Projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I. a II.“ představily za město Ostrava Mgr. Jiřina Chlebková a Bc. Andrea Červeňáková.

 

V rámci konference, kterou navštívilo 44 účastníků, zaznívaly příspěvky a podněty hostů z řad Ostravy, MŠMT, České školní inspekce, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, městských obvodů, kanceláře Ombudsmana, mateřských, základních i vysoké školy, asistentů pedagoga, romských maminek, neziskového sektoru. Do diskuze se zapojovali mj. místostarosta Poruby Petr Zábojník, PhDr. Hana Slaná z ČŠI, ředitelé, učitelé, asistenti z MŠ, ZŠ, děkan pedagogické fakulty OU Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, PhD a vedoucí katedry sociální pedagogiky Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., z řad neziskových organizací např. p. Danihelová ze spolku Začít spolu, p. Balabánová z Jekhetane.  

V průběhu a závěru konference účastníci skupin společně zformulovali následující výstupy:

 

  • důležitá je spolupráce s rodinou a vzdělávání rodičů, důležitost vzdělávání pedagogů v oblasti specifik národnostních menšin, multikulturní výměna, kulturní kompetence učitelů a AP – učitelé a AP by měli jít do rodin dětí, aby poznali kulturu dětí a jejich specifika

 

  • důležitost pokračování dotací na AP z krajských peněz a po ukončení projektů převedení AP do běžného financování škol - sjednotit financování asistentů, aby AP a školní asistenti měli stejně, protože vykonávají stejně náročnou práci, stávající ohodnocení není adekvátní. Nezávislý asistent, nezávislé zaměstnání.

 

  • důležitost dostupnosti dalších odborníků na školách, dlouhodobější zdroje - speciální pedagog, školní pedagog zajištěni do 2018, od 1. 1. 2019 normativní financování

 

  • šablony jen jednorázová, nedostatečná a administrativně náročná opatření

 

  • důležitost inkluzivních tvořivých modelů vzdělávání, klasický model podporuje nevyrovnanou společnost, prohlubuje stratifikaci a nemobilitu (např. děti rodičů s nízkým vzděláním či sociálním postavením dosahují také nízkého vzdělání)

 

  • vice Romů na VŠ – zatím problém – není zájem o pedagogické obory ze strany romských studentů, tudíž nejsou kvalitní pedagogové, zafinancovat a motivovat různými stipendii, zjednodušení příjímacího řízení na PF. OU je otevřena romským studentům

 

  • vědecké zhodnocení inkluze formou diplomových prací na VŠ (např. PdF OU)

 

  • přijetí odpovědnosti obcí/obvodů za zajištění kapacit pro děti/žáky na školách

 

  • vznik závazného pokynu MŠMT, jak postupovat při nemožnosti škol přijmout všechny spádové žáky

 

  • obědy do škol – zjednodušení žádosti (ne přes několik stupňů), přímo ředitelé

 

Zúčastnění se také vymezili proti tvrzení zástupců ostravské organizace Awen Amenca na konferenci OSF v Praze, že v Ostravě 99% škol a školek diskriminuje děti a žáky, nenašli pro toto tvrzení žádný relevantní podklad.

 

 

Motto: Kdo chce, hledá cesty, kdo nechce, hledá důvody.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE