Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2024 > Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 2024

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 2024

 

logo Ostrava.png

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy

 

 

Název projektu:                          Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

Doba realizace projektu:                   leden  2024 - prosinec 2024

Realizátor projektu:                           Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Výše přidělených prostředků:          160 000,- Kč

 

 

Projektem chceme navázat na soc. službu SAS a realizovat tři aktivity.

 

1/ Navázání spolupráce s OSPOD a rodinou - Pokud pracovník OSPODu vyhodnotí dítě jako ohrožené /§ 6 zákona o OSPOD/, tak nás může oslovit o spolupráci. Pokud rodina bude s naší podporou a předáváním informací souhlasit, podle druhu poskytnuté podpory s ní bude uzavřena spolupráce. Rodina, která je vedena v evidenci OSPOD nás může o spolupráci oslovit sama. Oslovit o spolupráci nás může se souhlasem rodiny vedené v evidenci OSPOD i pracovník poskytující služby SAS a v IPODU jsou zahrnuty aktivity, nebo je nutno do IPODU zahrnout aktivity nad rámec SAS vedoucí k efektivnějšímu plnění cíle rodiny.

 

2/ Individuální poradenství - Budeme vycházet z potřeb uvedených v IPODU, z aktuálních potřeb, které vyvstanou ve výstupech z PK, z výstupů aktivity č. 3. Rodiny se budou moci na poradce obracet ve věcech výchovy dítěte aj. Poradenství bude rodině poskytováno v kanceláři i  v domácnosti vždy po domluvě. 1 x týdně bude v kanceláři k dispozici pracovník. Poradenství bude poskytovat rodiči i dítěti.

 

 

3/ Přednášková činnost – skupinové setkání: V rámci našeho klubu Hnízdečko chceme se s rodinami scházet 4 x v měsíci ve čtvrtek. Hovořit budeme o problémech, které děti a rodiče  trápí, vycházet z IPODU. S dětmi  pohovoříme o rizikovém chování, předcházet tak škodlivým vlivům. Je-li dítě frustrované, může se snáze uchýlit k agresivitě, páchání trestné činnosti.  Některá setkání budou probíhat společně, jiná odděleně, zvlášť pro děti a rodiče. Pro rodiče zrealizujeme 4 formální setkání na předem daná témata. Závěrečné setkání plánujeme na listopad, kdy chceme s rodinami shrnout všechna témata během roku: Jsem dobrý rodič? Formou diskuse, kvízů, hraní rolí, modelových situací chceme získat zpětnou vazbu. 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE