Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2021 > Tábor snů 2021

Tábor snů 2021

 kraj.pngmoneta.png    VDV.jpgMŠMT LOGO.pngNadace pro rozvoj vzdělání.png

   

 

 

 

Název projektu: Tábor snů 2021

Období realizace: rok 2021 (srpen)

 

Donátoři: Moravskoslezský kraj-dotace z programu prevence kriminality, Nadace pro rozvoj vzdělání, Grant MONETA Money Bank, a.s. v rámci programu podpory potřebným, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Cesty k integraci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci celoročního projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží 

 

 

               

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., děti a mládež z centra Hrušov, Liščina a další

Výše dotace/daru: 80 000 Kč MSK, 60 000 NRV, 40 000 Kč MMB, 30 000 Kč VDV, 20 000 Kč MŠMT

Účel: pokrytí nákladů spojených s realizací tábora na TZ Krásná v Beskydech

Termín konání tábora: 9. – 15. srpna 2021

 

Cílem projektu je umožnit 40 vybraným dětem a mládeži z vyloučených lokalit Ostravy zažít již 24. Tábor snů, který poskytne dětem a mládeži, které pocházejí ze sociálně slabého nepodnětného prostředí s nedostatkem pozitivních vzorů, příležitost strávit týden plný zážitků a aktivit v čisté přírodě beskydských hor s inspirativními lidmi. Tábor je jednou z cest, jak podpořit jejich úspěšnou sociální integraci, vyvážit rizika, která s sebou život ve vyloučených lokalitách nese, vést je k pozitivním lidským hodnotám, rozvíjet individuální talenty, pozvedávat a přiblížit dětem pozitivní vzory.

 

Tábor je dětmi každoročně poptáván, zažijí různé soutěže, sportovní a zážitkové hry, hudbu, výlety do přírody, získají nové dovednosti, kamarády a vztah k přírodě, třídění odpadu, zdravé výživě, vyzkouší si různá povolání. Táborové hry, výchovné či vzdělávací aktivity, pravidla a řád smysluplně naplní jejich volný čas a obohatí je o nepoznané věci a nové dovednosti.

 

Vybrané děti a mládež, se kterými pracujeme, pravidelně navštěvují vzdělávací, volnočasové a další aktivity, reprezentují organizaci i komunitu na vystoupeních, zapojují se do zvelebování center. Tábor je tak pro ně odměnou i motivací k píli do budoucna.

 

Zprávy z předešlých táborů: https://www.vzajemnesouziti.cz/detske-letni-tabory

 

Více o dotačním programu MSK na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2021-3447/  

Více o Nadaci pro rozvoj vzdělání: https://www.nadaceprovzdelani.cz/

Více o společenské odpovědnosti MONETA Money Bank, a.s.: https://www.moneta.cz/o-nas

Více o Nadaci Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

Více o odboru pro mládež včetně dotačních programů MŠMT: https://www.msmt.cz/mladez

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE