Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2019 > Pro nás s námi 2019 - ÚV

Pro nás s námi 2019 - ÚV

 

 
 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Úřadu vlády- Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (www.vlada.cz)

 

Výše přidělených prostředků: 630.997,- Kč

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

  

 

Projekt Pro nás s námi 2019 je pokračováním činností využívajících principů komunitní práce v ostravských sociálně vyloučených lokalitách. Činnosti jsou zaměřené na zlepšování kvality života místních obyvatel prostřednictvím jejich aktivizace a zplnomocňování. Realizace projektu bude probíhat ve třech sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava - na Hrušově, Liščině a na Zárubku. Projektové aktivity vycházejí z potřeb a přání obyvatel jednotlivých lokalit, které byly zmapovány, a jejich realizace se odvíjí od samotného zapojení

se místních obyvatel do řešení. Podstatná část aktivit se bude zaměřovat na hledání společných témat a vytvoření a podporu "leadrovských skupin", částí aktivit chceme naplňovat zmapované potřeby obyvatel v jednotlivých lokalitách s jejich aktivním zapojením se do jejich realizace. Tyto

aktivity se většinou týkají zvelebování prostředí v jednotlivých lokalitách prostřednictvím svépomocných prací a dále potřeba vzájemně se setkávat a organizovat společné komunitní akce za účelem lepšího poznání, vzniku a utužování pocitu sounáležitosti s danou komunitou, smysluplného

využívání volného času dětí a mládeže se zapojením jejich rodičů. Ve všech výše zmíněných lokalitách dochází v současné chvíli dle nás ke krizi komunit, obyvatelé většinou nehledají společná témata, ve většině z nich došlo k obměně obyvatel, takže v používání principů komunitní práce musíme začít od začátku - od identifikace společných potřeb a témat, přes tvorbu leadrovské (jádrové) skupiny, zapojování obyvatel do řešení již identifikovaných témat (většinou malé části starousedlíků) až po participativní řešení potřeb a problémů.Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE