Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty v roce 2018 > Projekt Někam to dotáhneme

Někam to dotáhneme

         OV.png       

 

 

 

Období projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s. (děti z vyloučených lokalit Ostravy)

 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek prevence kriminality

 

Výše dotace: 50 000 Kč

 

Hlavním posláním projektu je nasměrovat neorganizované děti a mládež k pozitivním životním hodnotám. Je zaměřen na prevenci patologických jevů (např. drogové, alkoholové závislosti, prevence kriminality) a alespoň částečnou náhradu hmotných i nehmotných věcí, kterých se jim v rodině většinou nedostává (nejen úhrada zájmového kroužku, ale třeba i povzbuzení, ocenění za dílčí úspěchy). Fotbal se stává tím nejlepším učitelem - podobá se životu - učí umět vyhrát i prohrát a prohru přijmout, učí dělat kompromisy a táhnout za jeden provaz, být dochvilný, respektovat své okolí, hrát fair-play. Lokality, kde děti a mládež žijí, jsou izolované od majoritní společnosti. Je zde nízká míra vzdělanosti, nezaměstnanost, různé druhy závislostí. Zde vyrůstají děti a mládež, které netrpí nízkým intelektem, doplácejí však na život v tomto prostředí. V okolí není pozitivní vzor, inspirace, podpora, uznání, pochvala. Proto jsou sportovní aktivity (tréninky, liga, turnaje, soustředění) mnohdy jediným východiskem tam, kde mohou ukázat svou jedinečnost, píli, vytrvalost, v rámci mezí vybít emoce, zažít radost, odměnu, pochvalu za dobrou práci, poznat soudržnost. V rámci inspirace a podpory talentů a motivace pozveme na akce i známé fotbalové osobnosti.

 

Více o odboru prevence kriminality: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-prevence-kriminality-1

 

někam to dotáhneme.jpg

 

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE