Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2023 > Upre Romale

Upre Romale

 

Období realizace: rok 2023

 

 

logo VDV.png

 

Donátor: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., děti a mládež z centra Hrušov, Liščina a další

Výše dotace/příspěvku: 30 000 Kč

Účel: pokrytí nákladů spojených s realizací vzdělávací akce

Termín konání tábora: 22. 8. – 24. 8. 2023

Místo: roubenka na Ostravici

Anotace: projekt Upre Romale je občanskou iniciativou skupiny Romů a jeho smyslem je prostřednictvím 3-denní prázdninové akce motivovat nadějné romské studenty ke splnění jejich studentských i osobních cílů, podpořit je v osvojení nových dovedností a inspirovat je ke vzdělávání dalších Romů. Cílem je také skupinu stmelit, dodat studentům sebedůvěru a posílit hrdost na svou identitu, aby mohli kromě vlastního rozvoje motivovat další romské děti a mladé, že dobré vzdělání je nejlepší možná cesta. Heslo iniciátorky projektu Adély Cinnové ´Jsme hrdí Romové a chceme změnit pohled většinové společnosti.´

Potřebnost projektu - naše organizace se od svého počátku snaží o zvyšování vzdělanostní úrovně dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravska, protože lepší vzdělanost Romů vidí dlouhodobě jako jedinou možnou cestu ven ze sociálního vyloučení a chudoby. V naší snaze jsme za ta léta naráželi na mnoho bariér, ať už institucionálních, vnějších (segregované, dřívější zvláštní školy, přístup společnosti k inkluzi apod.), tak i v rámci romských komunit (nízké kompetence a vzdělanost rodičů a s tím spojená slabší podpora dětí ke vzdělání, pro rodiny v akutních krizích mnohdy nepředstavuje vzdělání prioritu apod.). Mnohé romské děti a mladí tak mohou jen stěží rozvíjet svůj potenciál, talent, postrádají motivační podporu od svých nejbližších nebo si nemohou dovolit hradit náklady spojené se studii.

Navzdory tomu zaznamenáváme v posledních letech v některých lokalitách změny ve vnímání důležitosti a smyslu vzdělání u samotných Romů (v lokalitě Liščina i dalších podporujeme stipendiem cca 20 studentů SŠ, VŠ). S prosbou o pomoc nás kontaktují romští studenti různých perspektivních oborů z Ostravy a okolí, mnozí se navzájem neznají. Smyslem projektu a akce je umožnit jim sdílet navzájem cíle, sny, představy, zkušenosti i potíže, kterým čelí. V rámci akce se studenti zúčastní úvodních seznamovacích her, představíme jim možnosti vzdělanostní podpory ze strany naší NNO a dalších, další den bude věnován diskuzi na téma proč je pro Romy vzdělání důležité a co je potřeba z naší strany dělat, aby nás bylo více. Do programu bude zařazen i workshop na témata jak se prezentovat na pohovoru apod. Program bude prokládán i zážitkovými aktivitami ke stmelení a poznání kolektivu (hry venku, večerní hudební program, hraní scének ze života - personalista - zájemce o práci atd.). Rádi bychom, aby ze setkání vyplynuly i společné plány a závazek do budoucna, jak podpořit další romské děti a mládež, např. formou přednášek na školách, a jak prezentovat pozitiva v romské komunitě i majoritě.

Více o Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE