Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2023 > Pro nás s námi 2023 - MMO

Pro nás s námi 2023 - MMO

ostrava[2].png

 

 

 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Úřadu vlády- Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (www.vlada.cz)

 

Výše přidělených prostředků: 793.290,- Kč

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2023

 

 

Projektem Pro nás s námi 2023 navazujeme na činnosti využívající principy komunitní práce v ostravských sociálně vyloučených lokalitách. Činnosti zaměřujeme na zlepšování kvality života místních obyvatel prostřednictvím jejich aktivizace a zplnomocňování. Realizace projektových aktivit bude probíhat ve 3 lokalitách - Hrušov a Muglinov, Liščina a Jílová. Projektové aktivity vycházejí z potřeb a přání samotných obyvatel, které byly zmapovány nebo identifikovány leadrovskými skupinami či skupinkami aktivních obyvatel. Samotná realizace aktivit se odvíjí od aktivního samostatného zapojení místních do řešení určitých problémů. Část aktivit naplňuje již identifikované potřeby a přání s aktivní účastí samotných obyvatel při jejich řešení. Tyto aktivity se většinou týkají svépomocného zvelebování prostředí v jednotlivých lokalitách, potřeby vzájemného setkávání a poznávání při společných akcích, posilování pocitu sounáležitosti s danou komunitou a otupování lhostejnosti k tomu, co se děje v mém okolí, smysluplného trávení volného času dětí a mládeže s aktivním zapojením dospělých z dané lokality, ale také prostou pro setkávání aktivních obyvatel u nejrůznějších příležitostí.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE