Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2019 > Ruku v ruce do práce

Ruku v ruce do práce

 

 
 

Doba realizuje projektu: červen 2016 – květen 2019

Projekt realizuje: Tým Pracovní branka, Vzájemné soužití, o.p.s.

Reg. č. : CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001973

Celková výše dotace: 6 934 551 Kč


Projekt prostřednictvím aktivizačních, asistenčních a motivačních programů, včetně podpory mládeže a mladých dospělých ŔEŠÍ PROBLEMATIKU NÍZKÉ PRACOVNÍ UPLATNITELNOSTI nejohroženějších skupin obyvatel – Romů a osob ze sociálně vyloučených lokalit na Ostravsku.

 

Do projektu se dosud během 3 let realizace zapojilo téměř 400 osob, z toho 70 intenzivně. Terénní zprostředkovatelé z týmu Pracovní branky prostřednictvím škály motivačních aktivit individuálně pracovali se všemi zapojenými účastníky a pomohli jim postupně získat klíčové kompetence, obnovit pracovní návyky a naučit se potřebné dovednosti v různých oborech,

 

Projekt probíhá ve spolupráci s Úřadem práce, středními školami, firmami a potenciálními zaměstnavateli. S každým účastníkem individuálně tým Pracovní branky řeší jeho možnosti návratu na trh práce, ať už formou učňovského školství, zejména u mladších, rekvalifikací nebo přímým zaměstnáním ve firmě. Celkem 30 si doplnilo kvalifikaci formou různých vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a 15 osob s pomocí aktivit projektu nalezlo stabilní zaměstnání.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE