Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2022 > Společně za práva a bezpečí 2022

Společně za práva a bezpečí 2022

 

ÚV logo.pngMMO.png

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Úřadu vlády České republiky a Statutárního města Ostravy. 

 

Název projektu: Pomocná ruka – Společně za práva a bezpečí

Doba realizace projektu:                   leden  2022 - prosinec 2022

 

 

Popis projektu

Projektem chceme prostřednictvím aktivit předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky, eliminovat sociálně patologické jevy a ve spolupráci s Policií ČR přispět k zajištění pořádku a bezpečí v 8 sociálně vyloučených lokalitách / Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, Poruba, Hrabůvka, Zábřeh, Slezská Ostrava, Hranečník/ a zdejších ubytovnách /ubytovna Jílová, Cihelní, Metalurg, Hlubina, DHM, Soiva, Výstavní, Vítek apod./. 

Cíl projektu a jeho aktivity

Aktivity projektu budou směřovány na pomoc cílové skupině, kterou tvoří obyvatelé lokalit, děti a mládež, předcházet sociálnímu vyloučení, odstraňovat jeho důsledky, zvyšovat pocit bezpečí v lokalitách a na ubytovnách, zmírňovat narůstající netolerance majority a minority a tím zlepšovat sousedské vztahy.

 

1/ Monitoring lokalit/samostatná depistážní činnost

Budeme oslovovat obyvatele lokalit, identifikovat problémy lokalit a dále je interpretovat  na jednáních s Multidisciplinárními týmy. Obyvatelům lokalit zprostředkujeme službu, která jim pomůže situaci řešit. Nadále se budeme zaměřovat na aktivizaci starousedlíků, aby participovali na změnách v lokalitách. Tyto osoby se budeme snažit zplnomocnit k řešení problémů lokalit vlastními silami a zlepšovat tak sousedské vztahy i život v lokalitách.

 

2/ Společné pochůzky s PČR

Společnými pochůzkami s Policií ČR v lokalitách chceme prohloubit důvěru v policii a poskytnout informace o rizicích pramenících z trestné činnosti.

 

3/ Spolupráce s dalšími subjekty

Aktivním jednáním na Multidisciplinárních týmech, které jsou realizovány v 7 obvodech Ostravy a jsou koordinovány Magistrátem města Ostravy, za účasti zainteresovaných subjektů /vybrané nestatní neziskové organizace, Policie ČR, Městská Policie ČR, Asistenti prevence kriminality, zástupci úřadů města Ostrava a různých institucí, apod./ přispívat k multidisciplinárnímu řešení problémů cílové skupiny a lokalit a snažit se tak předcházet

sociálnímu vyloučení a napomáhat zajišťovat bezpečí a pořádek v lokalitách. Účastí na jednání vybraných pracovních skupin Komunitního plánování města Ostrava, se budeme snažit předávat zjištěné problémy cílové skupiny a lokalit a spolupracovat se zainteresovanými subjekty na vytváření takových opatření a cílů, které jsou v možnostech Obce a zároveň ku prospěchu cílové skupiny.

 

4/ Komunitní besedy s mládeží a využívání volného času

Besedami a zájmovou činností pro mládež chceme informovat o aktuálních problémech lokalit, zvýšit právní povědomí a předcházet či eliminovat sociálně patologické jevy. Děti a mládež budeme motivovat osobnostně i společensky k využívání volného času, k získání nových vědomostí, k uvědomování si významu vzdělávání a k vytváření pocitu uspokojení, seberealizaci a kladnému hodnocení sebe sama. Besedy budeme realizovat na ZŠ Šalounova, NZDM Centrom a ve vybraných lokalitách

 

5/ Vypracování informačních  a vzdělávacích materiálů

Vypracováním informačních a vzdělávacích materiálů formou vzdělávacích komiksů a informačních letáčků, poskytnout kompletní informace k dané problematice a aktivizovat mládež k pozitivní změně. 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE