Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2023

Projekty 2023

 

Dar z veřejné sbírky SOS Ukrajina

 

 

 

 

Činnost je podpořena z prostředků veřejné sbírky „SOS Ukrajina“, pořadatelem sbírky je Člověk v tísni, o.p.s.

Období realizace projektu:leden 2023 – červen 2023

Výše daru: 546 000 Kč  

Účel: přímá pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině a zajištění humanitární činnosti pro uprchlíky z Ukrajiny.

V rámci všestranné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny naše NNO pomáhá od počátku války v roce 2022 napříč různými týmy. Příklady pomoci: zajištění základních potřeb, výuka ČJ dětí a další doučování, odborné poradenství (např. pomoc s nalezením bydlení – jednání s poskytovateli, doprovod lidem, podpora při nalezení práce, rekvalifikace, vyřízení dokumentů, pomoc s nostrifikací kvalifikace z Ukrajiny, s registrací u lékařů, s vyřízením léčby a překladem/tlumočením, s komplexní podporou vedoucí ke snazší adaptaci dětí ve školkách a školách, s komunikací se školami, úřady, osvětová podpora napomáhající pochopení o fungování v českém společenství aj. Pro nově příchozí lidi je nadále potřebná i hmotná podpora. V případě potřeby přítomnost a komunikace s KACPU, přítomnost v OAMP, na ubytovách apod.).

Činnosti jsou koordinovány i v rámci pracovních skupin na úrovni města i Moravskoslezského kraje, spolupracujeme s Potravinovou bankou, dalšími NNO. Jsme i nadále připraveni pomáhat ukrajinským uprchlíkům bez rozdílu etnicity, pomáhat zmírňovat sociální napětí, v případě příchodu dalších uprchlíků i z řad Romů využijeme své dosavadní zkušenosti k předcházení konfliktům, nepochopení vyplývající i z existence předsudků apod.

Vice o sbírce na pomoc lidem z Ukrajiny na webu Člověka v tísni, o.p.s.: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/ukrajina

 

 

 

Název projektu: Tanec je náš život  

 

Nadační fond Albert[2].jpg

 

 

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Albert v rámci programu NFA Bertík pomáhá 2023.

 

Období projektu: 1. 1. - 31. 12. 2023

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., děti a mládež z center Hrušov, Liščina

 

Výše příspěvku: 40 000 Kč

 

Smyslem projektu je umožnit rozvoj a sebevyjádření romských dětí a mládeže vyrůstajících v prostředí vyloučených lokalit prostřednictvím 2 celoročních tanečních kroužků a akcí. Aktivita děti se smyslem pro rytmus a hudbu baví a naplňuje, uplatní při ní svůj temperament, mohou díky ní vyjádřit své emoce i charakteristický prvek své identity. Díky tanečním kroužkům, které povedou zkušení lektoři v centrech pro děti a mládež Hrušov a Liščina, se budou moci děti věnovat pravidelné smysluplné aktivitě (nácviky, vystoupení, akce), získají nové dovednosti a odměnou za jejich píli jim bude i pocit hrdosti na dosažené úspěchy. Projekt přispěje pozitivní sebeprezentací dětí na veřejných vystoupeních i k přiblížení důležitého prvku romské kultury, ke stírání předsudků a poznání pozitivních stránek romských dětí a mládeže. Projekt bude určen vybraným dětem a mladým, které tanec naplňuje či na něj mají talent, ale jejich rodinné zázemí či finanční situace jim neumožnuje se aktivitě věnovat např. v běžném, placeném kroužku.

Informace o grantovém programu:  https://www.nadacnifondalbert.cz/stranka/jak-pomahame/bertik-pomaha 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE