Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2022 > Koukej, společně to zvládneme 2022

Koukej, společně to zvládneme 2022

 

 mmo.png

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy.

Období projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM-KC Hrušov a NZDM-KC Liščina 

Poskytovatel neinvestiční účelové dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oblast sociální péče

Výše dotace: 400 000 Kč

Prostřednictvím projektu budou v roce 2022 zajištěny sociální služby dvou Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Komunitních center (NZDM-KC) Hrušov a Liščina. Cíle projektu jsou stanoveny v souladu s posláním, které si obě NZDM jako poskytovatelé registrované sociální služby stanovila. Cílovou skupinou jsou primárně neorganizované děti a mládež (6 - 26 let) žijící ve vyloučených lokalitách, kteří potřebují pomoc se zvládáním obtížných životních situací. Důraz je kladen zejména na kvalitu a nabídku poskytovaných služeb, individuální přístup. Prostřednictvím zákonem daných základních i doplňkových aktivit se budou NZDM podílet i na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mladých lidí.

Služby zahrnují především každodenní výchovné, vzdělávací, umělecké a aktivizační, sportovní činnosti, zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím a pomoc při prosazování jejich práv a oprávněných zájmů. Stěžejním cílem je poskytnout klientům podmínky pro rozvoj a upevnění jejich dovedností, schopností a návyků a vést je ke společensky přijatelným aktivitám, samostatnosti a postupné nezávislosti na sociální službě.

V rámci naší dlouhodobé snahy o zvyšování vzdělanosti ve vyloučených komunitách bude důraz kladen na vzdělávání dětí a mládeže (poskytnutí bezpečného, motivujícího zázemí s potřebným vybavením), přípravu do škol, pomoc v příp. online výuce, komunikace se školami, exkurze, poradenství žákům a studentům s volbou školy, podpora klientů (studia na ZUŠ, stipendia apod.).

Více o programu:  https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostrava-v-oblasti-socialni-pece-1

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE