Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2018 > Společně za práva a bezpečí

 

Společně za práva a bezpečí

 

 

 

vz[2].jpg

Projekt „Společně za práva a bezpečí“

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003743

Identifikace žádosti (Hash): 5llNZP

Zkrácený název projektu: Za práva a bezpečí

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_15_026

Název výzvy: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) 1. výzva

Název projektu CZ: Společně za práva a bezpečí

Název projektu EN: Together for the rights and safety

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1.3.2017

Předpokládané datum ukončení: 28.2.2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Skutečné datum zahájení: 1.3.2017

Kde nás najdete:

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 8, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:

Tel.: 596 111 896, 596 110 428,  mobil: 775 761 192

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
Web:
 www.vzajemnesouziti.cz

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel. Pilířem projektu je 5 aktivit:

 

  1. Aktivita č.1: Monitoring lokalit/samostatná depistážní činnost

Terénní asistent bude navštěvovat sociálně vyloučené či znevýhodněných lokality v Ostravě, jedná se o lokality: MOaP, Slezská Ostrava, Mar. Hory, O - Jih, Vítkovice, Poruba, Radvanice a ubytovny: Jílová, Areál, Čujkovova, Metalurg, Hlubina, Soiva, Výstavní, apod. Informace a podněty o aktuální situaci v lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech a konzultovat s příslušníky Policie ČR. V případě problému jednotlivce jej může v rámci podpory pouze odkázat na příslušnou sociální službu či instituci.

 

  1. Aktivita č. 2: Společné pochůzky s Policií ČR

Pochůzky s příslušníkem Policie ČR bude terénní asistent provádět v každé z výše uvedených lokalit. Zjištěné informace a podněty o kriminalitě v těchto lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech.

 

  1. Aktivita č. 3: Spolupráce s dalšími subjekty

Budeme aktivními účastníky všech Multidisciplinárních týmů, které koordinuje zástupce MMO. Budeme sdílet informace a podněty o lokalitách a ubytovnách, navrhovat možná řešení a napomáhat tak posilovat bezpečí a pořádek v těchto lokalitách a ubytovnách.

 

  1. Aktivita č. 4: Preventivní akce

Terénní pracovník bude monitorovat lokality a internet a zjišťovat, zda se neplánuje akce/demonstrace. Informace předá Policii ČR. V průběhu akce/demonstrace bude monitorovat situaci na místě a v případě potřeby uklidňovat obyvatele.

 

  1. Aktivita č, 5: Besedy v sociálně vyloučených lokalitách nebo ubytovnách

Besedy na téma:  Rasismus, Co je to rasismus? a Rasismus v běžném životě.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím monitoringu lokalit/depistážní činnosti napomoci vytvořit v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách a na ubytovnách města Ostravy bezpečnější prostředí, a to zmírněním či eliminací sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele, které mohou mít za následek rizikové projevy chování těchto obyvatel a vyústit až v trestnou činnost, a tím zajistit bezpečí a pořádek v těchto lokalitách, zmírnit napětí a přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a mezi obyvateli majority a minority.

 

Ve spolupráci s Policií ČR na společných pochůzkách pomoci lidem v těchto lokalitách prohloubit důvěru v v policii, kdy terénní asistent vytváří most mezi obyvatelem sociálně vyloučené či znevýhodněné lokality nebo ubytovny a policií a poskytnout jim informace o míře jejich ochrany ze strany Policie ČR, o rizicích jejich vlastního chování a zprostředkovat jim možnost prvního kontaktu s Policií ČR v prostředí, kde se jedinec bude cítit bezpečně.

 

 

 Tisková zpráva ke kulatému stolu

 Prezentace

 

                                

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE