Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2017 > Pomocná ruka - Společně za práva a bezpečí

„Společně za práva a bezpečí“

 Logo EU.png

 

Projekt „Společně za práva a bezpečí“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003743

Identifikace žádosti (Hash): 5llNZP

Zkrácený název projektu: Za práva a bezpečí

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_15_026

Název výzvy: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) 1. výzva

Název projektu CZ: Společně za práva a bezpečí

Název projektu EN: Together for the rights and safety

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1.3.2017

Předpokládané datum ukončení: 28.2.2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Skutečné datum zahájení: 1.3.2017

Kde nás najdete:
Vzájemném soužití, o.p.s.
– Pomocná ruka, Bieblova 8, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:
Tel.:
596 111 896, 596 110 428,  mobil: 775 761 192
E-mail:
pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
Web:
   www.vzajemnesouziti.cz

 

Základní údaje o projektu:

Projektem ve spolupráci s PČR zajistíme bezpečí a pořádek v sociálně vyloučených lokalitách. Lidé, kteří vlivem kumulovaných problémů vycházející z prostředí jsou více vystavováni sociálně patologickým jevům a v tomto důsledku se projevují rizikovým chováním od přestupkové činnosti až po závažnou trestnou činnost a to v roli pachatele tak možné oběti. Projekt reaguje na potřebu informovanosti obyvatel lokalit v otázkách bezpečnosti a rizikového chování, také na narůstající netoleranci majority k menšině. Projekt má napomoci vytvořit v sociálně vyloučených lokalitách bezpečnější prostředí a to zejména snahou o zmírnění či eliminaci sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele těchto lokalit a ubytoven v rámci města Ostravy a to v součinnosti s PČR), překonávání bariér mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a majoritní společnosti, přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti. Informovat obyvatele lokalit o míře jejich ochrany ze strany PČR a o rizicích vlastních spontánních projevů odporu apod.

  1. Samostatná pochůzková/depistážní činnost - asistent bude pravidelně navštěvovat lokality, zjištěné informace a podněty budeme následně konzultovat s PČR a na koordinačních schůzkách, popřípadě jednotlivci zprostředkujeme jinou službu V návaznosti na samostatnou pochůzkovou činnost
  2. Společné pochůzky s PČR - podněty využijeme pro spolupráci na koordinačních schůzkách.
  3. Spolupráce s dalšími subjekty - sdílení informací a podnětů získaných při pochůzkách a depistážích na koordinačních schůzkách.
  4. Preventivní akce - monitoring před plánovanou demonstrací /zjišťování aktuální situace přímo v lokalitách, na ubytovnách, sběr dat/ a monitoring lokalit a uklidňování obyvatel při konání extrémistických akcí ve spolupráci s PČR
  5. Besedy/diskusní setkání v soc. vyloučených lokalitách

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE