Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2021 > Nadace Terezy Maxové dětem

Podpora rodinám

 

 

ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2021 DĚKUJEME

NTM-A-768x462.jpg

                Nadace Terezy Maxové (nadaceterezymaxove.cz) 

 

Doba realizace projektu: Leden 2021 – prosinec 2021

Projekt realizuje: Tým Hnízdo, Vzájemné soužití, o. p. s

Výše dotace: 150 000,- Kč

Záměrem  projektu je  pomoci cca 30 rodinám s dětmi z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Podpůrnými individuálními i skupinovými aktivitami s využitím potenciálu rodiny, za spolupráce odborníků, budeme podporovat rodiny tak, aby u nich docházelo ke snižování rizik jejich nepříznivého vývoje a dítě vyrůstalo v bezpečném stabilním prostředí s možností uplatňování práva na jeho rozvoj a ochranu.

 

Příklad dobré praxe:

Maminka vychovává celkem čtyři děti. S otcem svých dětí se rozešla, protože byl agresivní nejen na ní, ale hlavně na děti. Z muže měla obavy, chtěla byt i s dětmi opustit.  V polovině roku 2019 nás požádala o spolupráci. Chtěla, abychom ji pomohli najít bydlení. Nabídli jsme ji pomoc v Bílém kruhu bezpečí, toto však odmítla s tím, že ji postačí, jak bude bydlet s dětmi jinde. Mamince s dětmi jsme zajistili náhradní bydlení Azylový dům pro matky s dětmi. Maminka začala s námi spolupracovat. Nabídli jsme ji možnost s dětmi navštěvovat Klub Hnízdečko, kde se společně začali aktivně zapojovat do všech aktivit. Nejstarší syn nastoupil nyní do první třídy základní školy. Mamince jsme nabídli možnost doučování. Syn je velmi bystrý, ve škole je jen krátce a už nosí samé jedničky a obrázky. Doučování maminka s e synem využívá. V rodině je velmi špatná finanční situace, protože otec na děti nikterak nepřispívá. Díky Vaší finanční podpory jsme mohli zakoupit synovi před nástupem do školy školní pomůcky, ale také pomáháme rodině s nákupem základních potravin. Spolupráce již byla, jak bylo výše uvedeno již v roce 2019. S rodinou budeme i nadále spolupracovat a podporovat maminku při výchově a péči i u dalších 3 menších dětí, které postupně budou muset navštěvovat předškolní vzdělávání a také v září nastoupí jedno dítě do první třídy.

Příklad dobré praxe:

Maminka vychovává celkem pět dětí. Otec dětí v současné době je ve výkonu trestu. Maminka bydlí velmi skromně. Vzhledem ke své situaci, nemá možnosti platit dětem kroužky, výlety apod. Dvě děti chodí do školy a jedno dítě do školky. S ostatními je na mateřské dovolené. Maminka s námi spolupracuje již třetím rokem. Má velmi nízké kompetence k výchově svých dětí. Na děti je na víc stále sama. Otec dětí bývá často ve výkonu trestu. Domů se vrátí vždy jen na chvíli. Kromě poskytování adresné podpory celé rodině, byla mamince nabídnuta spolupráce v rámci projektu. Nabídku přijala. Začala pravidelně s dětmi navštěvovat klub Hnízdečko.  Při neformálních vzdělávacích aktivitách se maminka dozvěděla o výhodách zdravého stravování, důležitosti ovoce a zeleniny v jídelníčku dětí. Velmi nás potěšilo, že začala o tomto tématu mluvit s dětmi a začala omezovat závislost svých dětí na sladkém. V Klubíku s dětmi vyráběla ozdoby na velikonoce, které byly určeny pro seniory do domova pro seniory.  S dětmi  jsme se společně učili zpívat a tancovat. Společně s dětmi vyrábí různé výrobky z papíru. Rodina nechybí na žádné akci. Doprovází nás na výlety. Vzhledem ke stávající situaci spojenou s Covid 19 jsme děti učili správně si mýt ruce a dodržovat hygienu. Dnes, když přijdou k nám do kanceláří, děti hned jdou samy k umyvadlu a hledají dezinfekci.  Děti jsou velmi aktivní a vždy se snaží zapojit.  Maminka také o aktivity projevuje velký zájem.

 

 

Aktivity projektu:

AK 1 – Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

AK 2 – Klub Hnízdečko: Školní příprava, doučování dětí

AK 3 - Klub Hnízdečko: Rozvíjení dovedností

AK 4 – Klub Hnízdečko: Neformální vzdělávací aktivity

AK 5 – Klub Hnízdečko: Zážitkové, společenské a kulturní akce

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE