Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2022 > Podpora rodinám 2022

Podpora rodinám 2022

 ntm.png

 

Projekt je finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem.

 

Název projektu:                                 Podpora rodinám

Doba realizace projektu:                   leden  2022 - prosinec 2022

Realizátor projektu:                           Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

 

.Hlavní cíl:

za spolupráce příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí chceme obnovit, navrátit nebo posílit stabilitu v rodině, její funkčnosti a opětovně získat způsobilost  rodičů k výchově svých dětí. Realizovanými aktivitami povedeme rodiče k pozitivní výchově svého rodičovství, co by nejdůležitější osoby v procesu socializace dítěte a tím také zajistíme dítěti v rodině stabilní a bezpečné zázemí s uspokojováním jeho potřeb a možností uplatňovat práva dítěte Hlavní cílem je, aby rodina během roku sama zvládla některé činnosti z individuálního plánu bez naší pomoci, v nejlepším případě,aby děti byly vyřazeny z evidence OSPOD. /

1/ Adresná podpora rodinám

Pokud nás rodina  oslovi, pak  koordinátor  s rodičem  uzavře smlouvu o spolupráci. Společně s rodinou a pracovníkem OSPOD bude vypracován individuální plán na ochranu dítěte. Ze zjištěných potřeb a plánu budou pracovníci docházet do  rodin a společně budou plnit jednotlivé kroky plánu dítěte. Nácvikem praktických dovedností a schopností, jako je např. výchova dítěte /odměny, tresty, stanovení pravidel, ujasnění rolí v rodině, režim dne, hranice, vzájemný respekt/, budeme rodiny motivovat ke zdravému sebevědomí, přijetí své rodičovské role. Budeme se snažit posílit znalosti rodin tak, aby dokázaly vnímat nejen biologické, ale i emoční potřeby svých dětí. Důraz  klademe na přijetí opatření k plnění jednotlivých konkrétních úkolů, které zabezpečí výchovu a všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí. Zřetel a důraz bude kladen na dítě. 

 

2/ Klub Hnízdečko: Rozvíjení kompetencí

V rámci klubíku Hnízdečko realizujeme aktivity pro děti a jejich rodiče, kde se zaměřujeme na četbu, malování, hudbu, kreativní dílničky. Naším cílem je, aby děti zapojovaly fantazii, své zážitky a nové dovednosti  uměly přetvořit do tvorby. Rozvíjely svou manuální zručnost, prostorovou představivost, učily se estetické výchově. U dětí navíc zjišťujeme jejich talent a snažíme se potom o jejich zapojení do různých kroužků. Letos jsme se zaměřili svými aktivitami na pravěk a vznik života, v dalším roce chceme navázat a přejít do středověku. Na začátku roku s dětmi založíme kroniku po vzoru středověkých písemností,  do kroniky budeme psát zážitky, vlepovat obrázky. Děti a rodiče získají nové dovednosti, schopnosti. Rodiče lépe budou umět s dětmi trávit svůj volný čas.

 

 

 

 

3/ Klub Hnízdečko: neformální vzdělávací aktivity

Na společných setkáních diskutujeme s rodiči na různá ožehavá témata, ale také o problémech, které rodiny trápí a neumožňují jim tak zvládat svou rodičovskou roli. Diskutovat budeme také s dětmi a hovořit především o rizikovém chování, sociálně patologických jevech, které na ně mohou negativně působit a ovlivnit tak jejich vývoj./př.:  proč se pořád stěhujeme - důležitost stabilního prostředí pro dítě, mami, tati, podpoř mě -  posilování sebevědomí dítěte, mami, tati, já jsem tady taky- stejná péče o všechny děti v rodině, máš navíc – lepší budoucnost pro dítě,mami, tati, mluv se mnou- komunikace mezi rodinou,mami, bolí mě zuby – povinnost rodičů zajistrit dítěti lékaře, mami, já chci mobil – finanční gramotnost, proč nemám svou postel – podnětné prostředí, mami, proč se musí uklízet – péče o svůj domov, mám roztrhané tepláčk – péče o svůj zevnějšek, chci zubní kartáček – péče o sebe, závislost na PC, mobilu, dětská kriminalita, kapesné dětí, výchova, role mámy a táty, role dítětě, role sourozenců, povinnosti, slušné chování, strach dítěte aj./

 

4/ Klub Hnízdečko: Zážitkové, společenské, kulturní akce

V loňském projektu jsme se zaměřili na postupné vývojové etapy lidstva a vzniku země pod názvem "Byl jednou jeden život". Dětem jsme chtěli přiblížit a udělat menší exkurz do historie a vzniku civilizace Rádi bychom navázali a přesunuli se dále do středověku. Na začátku roku založíme kroniku podle středověkých písemností a do kroniky budeme zapisovat zážitky, kreslit, vlepovat fotografie. Plánujeme uspořádat  7 akcí, kde nejen děti s rodiči získají nové vědomosti, ale také zažijí nové věci, poznají nová místa.

 

5/ Humanitární pomoc

V průběhu realizace projektu bychom rádi poskytovali pomoc a podporu cca 10 rodinám především dětem na zajištění jejich nezbytných potřeb. Okamžitá pomoc pomůže rodině překonat krizovou situaci a tím může předejít i povinnému oznámení na OSPOD a popřípadě umístění dětí do ÚV. Dítě se bude moci navrátit z náhradní péče, budou doma zajištěny pro dítě základní potřeby.  

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE