Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Další činnosti > Dětské letní tábory

Dětský letní tábor v Krásné od 12.8.2019 do 18.8.2019

38 dětí z vyloučených lokalit našeho města dnes odjelo do krásného prostředí našich hor.

O průběhu konání tábora Vás budeme informovat.

Dětské letní tábory

 

 

Vzájemné soužití o.p.s. již 20 let pořádá pro potřebné děti letní zážitkový Tábor snů, který bude v roce 2018 určen 60 romským i neromským sociálně slabým dětem z vyloučených lokalit Ostravy, které vyrůstají v nepodnětném prostředí bez pozitivních vzorů a nemají možnost navštěvovat kroužky. Děti se mohou těšit na pohádkovou táborovou základnu poblíž podhorské obce Malá Bystřice u přehrady Bystřička.

 

1 tabor.jpg

 

 

2 tabor.jpg

 

3 tabor.jpg

 

 

 

Vybraným dětem a mládeži bude tábor sloužit jako odměna a motivace (za pravidelné doučování, prospěch, dobrou docházku atd.). Děti se spolupodílí na přípravě, pomáhají na táboře. Budou zodpovědné za konkrétní úkoly k pocitu spoluzodpovědnosti za chod tábora.

Na táboře máme jedinečnou příležitost strávit s dětmi více času, zažít je v různých situacích a zjistit, jaký dar a nadání má které dítě, co koho baví, a jak ho můžeme posouvat dále. Motivujeme je k úctě k sobě i jiným, ke zdravé sebedůvěře a uvědomění si, že svou vlastní vůlí lze dosáhnout cíle. Děti si osvojí nové znalosti a dovednosti, najdou kamarády. Tábor jim umožní smysluplné trávení času dětí v rozmanitém kolektivu, zlepší vzájemnou komunikaci, pomůže formovat postoje a hodnoty dětí, zažijí si určitý režim a pravidla, podpoří jejich zdravý sociální rozvoj a motivaci. Bude zaměřen i na poznání a stmelení různých mentalit a způsobů života pomocí bohatého táborového programu, her, preventivních aktivit.

Cílem tábora je také probouzet v dětech a mládeži chuť k práci různého zaměření. Děti si vyzkoušejí a poznají nové profese. Organizujeme také sportovní a další hry s cílem posílit zdraví, ducha fair-play, vztah k přírodě a pohybu, podpořit kolektivní cítění a spolupráci v různorodých skupinách. Zařadíme znalostní soutěže, výlety, podporu romské identity. Tábor přináší dětem mnoho pozitivního, i letos jej obohatíme zapojením inspirativní romské mládeže z řad SŠ či majících perspektivní zaměstnání (např. romský policista).

Na táboře bude režim (budíček, rozcvička, hygiena, snídaně, úklid, dopolední program, oběd, odpolední klid, odpolední program, večeře, večerní program, večerka). Děti budou zapojeny do aktivit:

 

 • Odpolední povídání s dětmi – co je trápí, jaké mají cíle
 • Táborové Rio (sportovní olympiáda s různými sportovními činnostmi – míčové hry atd.) s cílem rozvoje pohybových aktivit a smyslu pro fair-play, toleranci a týmovou spolupráci
 • Táborové prostřeno (soutěž týmů v přípravách, odprezentování a servírování svých výtvorů a pokrmů s důrazem na prvky zdravé výživy, umění hospodařit a finanční gramotnost, a další praktické aktivity
 • Výlety do přírody - děti seznámíme s přírodou a zajímavostmi, naučí se poznávat rostliny a zvířátka, jak třídit odpad, navštívíme ekofarmu
 • rozvoj sociálních dovedností – navyknutí si na režim, pravidla, hygiena
 • zvyšování povědomí o bezpečném chování - jak se chovat v dopravě, k sobě a druhým, jak chránit své bezpečí, ukázky PČR
 • romské křtiny/svatba - podpora vlastní identity, hrdosti, pozitivní inspirace vzory z řad vlastní komunity (romská osobnost s dětmi denně pohovoří o romských tradicích, vypráví příběhy Romů, romské pohádky. S dětmi připraví představení).Vyloučené lokality na území Slezské Ostravy byly dříve v dobách prosperujícího hornického průmyslu vyhledávané, mnoho rodičů pracovalo v těžkém průmyslu, dnes jsou s úpadkem průmyslu a zavíráním dolů a továren nezaměstnaní. Děti a mládež mají potenciál navázat na práci v řemeslných činnostech, po které je v Moravskoslezském kraji poptávka a zároveň nedostatek kvalifikovaných lidí. Pro rodiče je finančně náročné či nedosažitelné zabezpečit dětem smysluplné aktivity. Mnohé děti mají talent, ale nemají cíle, nebo je mají, ale nevěří si, že by se jim mohly splnit. Rodiče nemají kompetence k tomu, aby se svými dětmi smysluplně trávili volný čas, doučovali se s nimi nebo je motivovali ke vzdělání a dovednostem. Na aktivity tábora navazujeme v rámci našich celoročních činností s dětmi a mládeží, které mají pozitivní dopad a zvyšují jejich šance na lepší život - vedou je a inspirují k píli, rozvoji talentu a dovedností, týmové práci a vzájemnému respektu, učení se vyhrávat i prohrávat, učení se režimu a pravidel. Dosažené dílčí úspěchy je posouvají dále, motivují je, zakusí si pocit úspěchu a ocenění, hrdosti na to, co dokázali. Podporujeme šikovnou mládež k získání perspektivní kvalifikace a uplatnění na školách, šíříme pozitivní vzory, inspiraci a vzdělanost
 • Tábor bude realizován ve spolupráci s Policií ČR, řemeslníky, inspirativními osobnostmi, místní obcí, drobnými podnikateli-např. ekofarma, místní záchrannou službou atd.

 • 4 tabor.jpg   5 tabor.jpg
 • Odkaz na aktivity dětí, tábor:
 • FB centra pro děti a mládež Liščina https://www.facebook.com/nzdmkc.liscina/photos_all

  Předešlé tábory: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/236682-sdruzeni-vzajemne-souziti-opet-vzalo-chude-romske-deti-na-tabor/

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030702-udalosti-v-regionech/obsah/336154-tabor-pro-deti-z-vyloucenych-lokalit

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381900805-udalosti-v-regionech-vikend/obsah/213178-tabor-pro-romske-deti

  Fotky: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1005376746162538&type=1

   

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE