Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Archiv

činnost tohoto střediska jsme ukončili k 30.11.2023

 

Integrační středisko pro ukrajinské uprchlíky Přístav

 

 

foto přístav.jpg

 

Středisko se nachází kousek za Penny Marketem v Ostravě-Radvanicích. Středisko vzniklo v červenci 2022, impulzem byla potřeba podpory lidí z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou a přístřeší našli zde v prostorách Bastra. Stále je zde ubytováno zhruba 100 lidí (především maminky s dětmi, starší lidé, jsou zde i celé rodiny). Protože lidé zde žijí takto pospolu, v uzavřeném areálu, tráví mnoho času v rámci své komunity, kterou opouští pouze když si potřebují nakoupit, odvést děti do školy apod. To vede k tomu, že mnoho rodin téměř nemluví česky, začlenění do české společnosti je proto obtížnější a pomalejší, než kdyby žili a trávili více času pospolu s Čechy. Smyslem střediska je tedy všestranná pomoc lidem (bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání apod.), kteří uprchli před válkou, a podpora jejich rychlejší a snazší integrace do naší společnosti. 

 

V rámci střediska Přístav fungují dva prostory, jeden jako kontaktní místnost pro setkávání dětí, dospělých apod./a učebna a v jiné budově je především dětem k dispozici herna/volnočasová místnost. V zimním období není herna vytápěna, veškeré aktivity, akce a činnosti probíhají v hlavní budově, příp. mimo lokalitu.

 

V učebně probíhá 4 x týdně prioritně doučování ukrajinských dětí a mládeže (pod vedením 2 ukrajinských a 1 české lektorky), klademe důraz na český jazyk i další potřebné učivo a kompetence. Setkávají se zde také např. maminky (schůzka ke vzdělávání dětí), konají se schůzky obyvatel, dílničky ručních prací, společné integrační akce i s českými dětmi apod.

 

Ke smysluplnému trávení volného času, uchování svých tradic i podpoře integrace se děti a mladí účastní např. ukrajinského pěveckého sboru, tanečních, sportovních a dalších aktivit ve středisku, v místní sokolovně i okolí.

 

Součástí podpory je poskytování humanitární pomoci lidem v krizové situaci (např. zajištění výživy pro miminko, kočárek, školní potřeby, uhrazení studia na ZUŠ apod.).

 

V rámci odborného poradenství do střediska dochází paní z Ukrajiny, která zde žije dlouho a spolu s pracovnicemi střediska v případě potřeby vypomáhá lidem (dětem, mládeži i dospělým) s potřebnými formalitami (nalezení praktika, pediatra, doprovod na léčbu, víza, vyřízení formalit na ÚP, do škol, potřebné překlady, tlumočení atd., pomáhá s nalezením práce či přivýdělku, nostrifikací diplomů atd.).

 

Adresa: Lihovarská 1378/11, Ostrava-Radvanice, 716 00

 

foto 2 přístav.png

 

 

 

Provozní doba: po – pá 8.00 – 16:30

 

Pracovnice Přístavu: Vendula Kaločová, Olga Glushych

 

Kontakt: tel. 730 175 642, email pristav@vzajemnesouziti.cz

 

 

 

Mobilita

 

 

 

 

 

TÝM MOBILITA ZAHÁJIL DALŠÍ KURZ Košice 2022

 

 

mobilita košice.jpg

 

V květnu 2022 úspěšně započal další běh výukového kurzu Klíčových kompetencí, který je zakončen zahraničním výjezdem do Zoologické zahrady Košice. Účastníci mají plně hrazeno ubytování, cestu a denní diety. V rámci výjezdu stráví 8 týdnů mimo domov, kde se sami aktivně zapojí do pracovní činnosti v ZOO. Budou tak mít možnost získat jak standardní časové pracovní návyky tak si vyzkoušet specifika práce se zvířaty nebo s místní florou. V rámci doprovodného programu, poznají historii města, podívají se do místního Dinoparku a samozřejmě si užijí i léto u vody na bazéně.  Možnosti získat nové poznatky a dovednosti mají účastnící v rámci projektu „Za hranice k pracovnímu uplatnění“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011135

 

 

                                          Bc. Nikola Šťastná
                                          Koordinátor pro cílovou skupinu

 
 
TÝM MOBILITA ZAHÁJIL DALŠÍ KURZY, MLÁDEŽ POJEDE NA ZKUŠENOU DO KOŠIC
 
V úterý 1. 9. 2020 náš tým Mobilita zahájil už druhý kurz projektu z ESF ,,Za hranice k pracovnímu uplatnění", který všechny přihlášené dobře připraví na následnou pracovní stáž, tentokráte na Slovensko do Košic. Držíme všem dívkám palce, aby využily tuto šťastnou příležitost, vydržely, a nastartovaly tak úspěšně svou novou pracovní i životní etapu.
 
118796733_640987463505742_7100338565124320031_n.jpg 118919984_789249618545437_2474530514715010138_n.jpg
 

Aktuální informace během nouzového stavu aneb „koronavirus vs. stáž“

Tak už nám chyběly pouhé dva týdny do úspěšného ukončení našeho dvouměsíčního kurzu a naši stážisti mohli zvesela vyjet za prací do Salcburku, ale…Přišel stav nouze a my museli náš kurz přerušit a vyčkávat na další pokyny dle zákonů. Jsme společně stále v mediálním kontaktu přes mobilní telefon, internet - facebook, skype…Díky za tyto, byť často i proklínané, vymoženosti naší doby! Tímto nám funguje alespoň individuální poradenství, udržujeme se tak stále ve společném chatu v „kondici“… Během našeho kurzu vznikl docela dobře fungující a přátelský tým, který stále čeká na uvolnění striktních opatření a povolení k výjezdu do Rakouska. Tam se už na nás těší tým odborníků, kteří nám pracovní stáž připravují přímo v Salcburku. Týden před přerušením kurzu se na naše stážisty přijeli dokonce osobně podívat a proběhl celodenní multikulturní trénink u nás v učebně Vzájemného soužití. Pan Andreas Ebner a Tahmouras Moshir z rakouské organizace GmbH & Co OG byli velice milí a nadšení našimi budoucími stážisty a chválili všechny za jejich zájem a snahu o získávání nových zkušeností a možnost získání následné kvalifikace či dobré praxe. Takže… čekáme už jen na povolení ke „startu“ a tým Mobilita bude pokračovat v dokončení projektu.

 

 

Návštěva z Rakouska se stážisty:

 

1.návštěva z Rakouska.jpg

 

Tým Mobilita - O nás, poslání a vize

 Tým Mobilita má na starost projekt „Za hranice k pracovnímu uplatnění“, prostřednictvím kterého nabízí možnost zúčastnit se pracovní stáže v zahraničí znevýhodněné mládeži z Moravskoslezského kraje. Do projektu se mohou zapojit muži i ženy ve věkové kategorii 15 - 30 let s nejvýše dosaženým základním vzděláním, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, nebo pokud byli z evidence vyřazeni a zároveň nestudují.

 

 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti týmu Mobilita)

 • Vzdělávací a přípravné aktivity
 • Jazykové kurzy v rámci přípravy na stáž
 • Individuální a skupinové poradenství
 • Multikulturní trénink
 • Individuální a pracovní diagnostika
 • Poradenství a konzultace týkající se pracovních příležitostí v zahraničí
 • Poradenství v oblasti dluhové problematiky
 • Pomoc se sepsáním profesního životopisu
 • Zahraniční stáže pro cílovou skupinu
 • Poradenství, jak komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem, komunikace po telefonu a při osobním pohovoru
 • Spolupráce s Úřadem práce České republiky
 • Aktivizace klientů k větší samostatnosti a orientaci na trhu práce
 • Pomoc mladistvým a mladým dospělým s návratem do školy, při hledání rekvalifikace, stáže nebo zaměstnání
 • Navazování a udržování kontaktů s potenciálními zaměstnavateli (návštěvy, schůzky, telefonické domluvy)

Kde nás najdete

 

Kancelář týmu Mobilita: Bieblova 8 (1. patro), Moravská Ostrava

 

Kontakty

 

Bc. Aneta Jánošíková - vedoucí týmu, odborná garantka projektu „Za hranice k pracovnímu uplatnění“

telefon: +420 604 482 918

email: aneta.janosikova@vzajemnesouziti.cz

  

Provozní doba

 

Pondělí

8:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Úterý

8:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Středa

8:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Pátek

8.00 – 12:00

12:30 – 16:00

 

 

Projekty a aktivity týmu Mobilita

 

Za hranice k pracovnímu uplatnění, reg. číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011135

 

mobilita.png 

  

ZA HRANICE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ

  

AKTUÁLNĚ:

Realizace projektu je rozdělena do 4 běhů. Právě byly dokončeny nábory do prvního běhu projektu. Od měsíce ledna 2020 začínají vzdělávací aktivity pro vybrané účastníky. Ty budou probíhat až do března 2020. Očekáváme, že na přelomu měsíců března a dubna 2020 se účastníci vydají na zahraniční stáže do Rakouska.

   

O PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a následnou intenzivní podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. V rámci projektu bude podpořeno ve 4 bězích minimálně 36 mladých lidí spadajících do cílové skupiny projektu, přičemž 24 z nich bude vysláno na zahraniční stáž do Rakouska nebo na Slovensko. Projekt je nastaven tak, aby připravil podmínky pro cílovou skupinu uplatnit se na trhu práce.

 

Celý projekt je realizován pro cílovou skupinu z  Moravskoslezského kraje, přičemž projektové aktivity realizuje Vzájemné soužití, o.p.s. Pro cílovou skupinu jsou připraveny 8 týdenní zahraniční stáže v Rakousku a na Slovensku, proto jsou do projektu zapojeni také zahraniční partneři.

 

Hlavním cílem projektu je pomoci uplatnit se účastníkům projektu na trhu práce, aby jejich pracovní místo bylo udržitelné a dokázali se kvalitně adaptovat na trhu práce. Celý projekt je nastaven tak, aby řešil individuální potřeby všech účastníků.

 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

Cílovou skupinou projektu je nezaměstnaná mládež z Moravskoslezského kraje ve věku 15 - 30 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 až 2 - základní škola). Osoby z cílové skupiny musí být zároveň evidovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání, přičemž u nich není stanoven limit pro minimální dobu evidence na ÚP ČR.

 

Zároveň mohou být do cílové skupiny zahrnuty osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 až 2 - základní škola), které nejsou evidovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání (případně vyřazeny z evidence) a zároveň nejsou v procesu získávání kvalifikace (v procesu vzdělávání). 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. BĚH = říjen 2019 – březen 2020

2. BĚH = duben 2020 – září 2020

3. BĚH = říjen 2020 – březen 2021

4. BĚH = duben 2021 – září 2021

 

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ AKTIVITY:

 • pracovní (bilanční) diagnostika vedoucí ke správnému nasměrování Vašeho zaměstnání a obsahu odborné stáže
 • individuální a skupinové poradenství v oblasti pracovního uplatnění
 • kurz klíčových kompetencí, který Vás naučí orientovat se na trhu práce
 • jazykové kurzy němčiny
 • multikulturní trénink
 • další praktické informace jako příprava na zahraniční stáž
 • možnost dalších odborných rekvalifikací

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

Zajištění zahraničních stáží v Rakousku

 

Zajištění zahraničních stáží na Slovensku

 

LOKALITA:

 • Moravskoslezský kraj

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

 •  říjen 2019 - září 2021

KONTAKTY:

V případě Vašeho zájmu o vstup do projektu či získání více informací nás můžete kontaktovat.

 

Vzájemné soužití, o.p.s.

Bieblova 8, 702 00 Moravská Ostrava

 

Telefon: +420 604 482 918

E-mail: aneta.janosikova@vzajemnesouziti.cz

www.vzajemnesouziti.cz

 

 

Kde nás najdete

Kancelář týmu Mobilita: Bieblova 8 (1.patro, vlevo), Moravská Ostrava

 

 

 

 Fotografie z náborů z 1. běhu projektu:

IMG_20191121_140037[1].jpg

IMG_20191121_140119[1].jpgIMG_20191121_144217.jpgIMG_7358.jpg

IMG_7359.jpg

IMG_7365.jpg IMG_7384[1].jpg

IMG_7378.jpg

IMG_7376[1].jpg

IMG_7383.jpg

IMG_7386.jpg

IMG_7403.jpg

IMG_7404.jpg

IMG_7413.jpg

IMG_7414.jpg

IMG_20191205_090804.jpg

IMG_20191205_090903.jpg

 

 

 

Zahájení kurzu projektu

 

aktuální informace

 

Po lednových legislativních přípravách, složitých jednáních, různých osobních pohovorech a poradách se konečně podařilo utvořit 1. skupinu účastníků projektu „ Za hranice k pracovnímu uplatnění“. Aktivní každodenní vzdělávací a motivační kurz začal probíhat od 3. 2. 2020 v příjemném prostředí kanceláře a zasedací místnosti v 1. patře budovy Vzájemného soužití o.p.s.

Tento intenzivní kurz zahájilo nakonec jen 7 uchazečů, z toho 5 slečen a 2 mladí muži, ve věku 16 -24 let. Během tohoto týdne proběhly první hodiny výuky základů německého jazyka a klíčových kompetencí pod vedením odborných lektorek. Vypadá to, zatím, že se většina těchto šikovných mladých lidí zhostila dané šance zodpovědně a s nadšením.

 

 

 83943228_520420345246446_7953408868090904576_n (1).jpg  84504489_205890680548231_7981798941219880960_n.jpg84110372_120494495993052_6261803949515341824_n.jpg

 

84761296_1017424898618902_463900938059382784_n.jpg

 

 
 
 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE

Vedoucí pracovník: Simona Reichlová, tel. 777 760 198, email nzdm@vzajemnesouziti.cz

Archiv

 pracovník v sociálních službách.PNG

 

kurz PC.jpg

Leták kurz v sociálních službách.jpg

Kurz truhlář jpg.jpg

 

 

 

 

MLADÍ LADÍ JAZZ

Drazí rodiče a děti,

 

zveme vás na interaktivní hudební workshop s Oranem Etkinem, který je určen dětem od tří do deseti let. Workshop proběhne ve středu 3.dubna od 17:00 v klubu Alfa (doba trvání je 60 minut). Lístky je možné zakoupit v předprodeji v síti Goout. Překlad do českého jazyka je zajištěn.

 

Klára Břeňová

Koordinátor programu pro děti

Mladí ladí jazz/Young tunes Jazz

 

Workshop s Oranem Etkinem.pdf

 

 

leták prodej Liščina.jpg

 

leták prodej Hrušov.jpg

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Ostrava, 28. listopadu 2018

 

Děti ze Vzájemného soužití o.p.s. zvou zákazníky do svého adventního Obchůdku

 

Děti z nízkoprahových center pro děti a mládež Hrušov a Liščina z Ostravy se zapojily do celorepublikového charitativního projektu Obchůdky s Albertem. Cílem akce je pomoci připravit děti na vstup do reálného života a zábavnou formou umožnit nahlédnout do světa podnikání. Už od podzimu děti vyráběly vánoční dekorace a drobné dárečky, jejichž zakoupením je můžete podpořit. Již 1., 2., 8. i 9. prosince otevřou svůj Obchůdek v prodejně Albert v ulici 30. dubna v centru Ostravy.

 

Šikovní obchodníci se poctivě připravovali

Děti se na Obchůdky s Albertem připravovaly dlouho dopředu, výroba probíhala několik měsíců. Nejprve se děti zapojily do tvůrčí fáze při vymýšlení a pak i při samostatném vyrábění. Nyní si vyzkouší i samotný prodej. Zábavnou formou se tak naučí novým dovednostem a vyzkouší si, jaké to je podnikat od A do Z.

„Jsme vděčni za možnost ukázat veřejnosti naše činnosti s dětmi a mládeží z lokalit na Slezské Ostravě, ukázat lidem, jak umí být děti pilné a kreativní, a za případný výtěžek jim uspořádat mikulášskou akci a vánoční besídku“ říkají vedoucí center Hrušov a Liščina Eva Šuterová a Zdeněk Kroščen. Výtěžek poputuje k dětem, které se na akci podílely.

Malí prodavači pro své zákazníky připravili svícny, adventní věnce, háčkované ozdůbky, dekorace z papírových ruliček, trpaslíky apod. Podpořit jejich snahu a zručnost můžete o prvním i druhém adventním víkendu - 1., 2., 8. i 9. prosince v obchodě Albert v ul. 30. dubna.

Obdarujte své blízké dárkem od srdce

Do Obchůdků s Albertem se letos zapojilo celkem 57 dětských domovů a neziskových organizací. Celý projekt probíhá v obchodech Albert od středy 28. 11. až do soboty 17. 12. Nadační fond Albert podporuje děti finančním příspěvkem na pořízení výrobního materiálu, zároveň se však snaží děti zábavnou formou vzdělávat. Od proškolených pracovníků dostaly děti cenné rady ohledně cenotvorby, marketingu i komunikace se zákazníky.

Celý výtěžek z prodeje připadne organizacím a dětem, které se na Obchůdcích podílely. Za utržené peníze budou moci organizace splnit nejrůznější dětská přání, například nakoupit vybavení pro volnočasové aktivity. Zákazníci obchodů Albert tak mohou v předvánoční čas udělat dobrý skutek a odnést si krásné dárky pro sebe i své blízké.

Seznam Obchůdků, v nichž bude možné výrobky zakoupit: Nadačního fondu Albert.

 

Kontakt:

Petra Režná, Nadační fond Albert, Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice

Tel.: 774 091 076, e-mail: p.rezna@nadacnifondalbert.cz

 

Nadační fond Albert se kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě. Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.

 

 

Pozvánka na výstavu obrázků dětí a mládeže k tématu romského holokaustu

Srdečně zveme všechny, koho zajímá téma romského holokaustu, na výstavu, jak své pocity na toto téma ztvárnily děti, v úterý 27. listopadu od 17 hodin do Galerie Plato.

 

 

plato.PNG

 

 

 

 

NÁŠ STROM - STROM VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ o.p.s.

     

 

         

strom.png

 

 

          

Taneční vystoupení 2 souborů dětí na přehlídce v Krnově

V pátek 16. listopadu vystoupí taneční soubory Čavorenge jile (soubor pod vedením asistentky Eriky Biháriové ze vzdělávacího týmu), který funguje při ZŠ Ostrava-Radvanice, a soubor Bachtale čhave (soubor pod vedením Eleny Žídkové z nízkoprahového centra pro děti a mládež Liščina), na přehlídce hudebních souborů v Krnově, kterou pořádá Armáda spásy.

 

 

 

krnov 2.jpg

 

krnov 1.jpg

  

   

 

 

   

 Adventní prezentace výrobků (1. – 9. prosince 2018)

I letos se děti spolu se zaměstnanci zúčastní Obchůdků s Albertem a Adventních trhů na náměstí v Ostravě. Pilně vyrábíme různé vánoční dekorace, opět se můžete těšit na rozmanité háčkované, dřevěné, papírové a další dekorace (zvonečky, vločky, adventní svícny, věnce, anděly, trpaslíky atd.). Snažíme se využívat vše, co se učíme v kroužcích šití, vaření, dílně. Do výroby se zapojují chlapci i děvčata. Snažíme se v rámci zvyšování finanční gramotnosti počítat odhadem cenu za materiál na výrobu a na kolik odhadnout cenu práce. Děti se zapojí do příprav i prezentací výrobků. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.

Fotky: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1709440972422775&type=3

Kde nás najdete a kdy?

Prezentace v Albertovi u ÚP (30. dubna, Ostrava, 702 00) přes Nadační fond Albert

SOBOTA + NEDĚLE 1.- 2. 12. od 10.00 – 17.00h (Liščina)

SOBOTA + NEDĚLE 8. - 9. 12. OD 9.00 DO 17.00H (Hrušov)

Prezentace na náměstí během vánočních trhů Přes Magistrát města Ostravy

STŘEDA + ČTVRTEK 5.-6. 12. od 11.00 – 20.00h (Liščina + Hrušov

 

 

 vánoční.jpg  vánoční 2.jpg

 

 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ o.p.s., kteří se ve svém volném čase zapojili do Národní potravinové sbírky. Podařilo se nám získat 396,1 kg potravin a připomínám, že letošní sbírka je určena především maminkám, samoživitelkám. OBROVSKÉ DÍKY PATŘÍ LIDEM, KTEŘÍ NÁKUPEM POTRAVIN DO SBÍRKY PŘISPĚLI.

 

Sobota 10. listopadu bude patřit Národní potravinové sbírce

 

Letos chce sbírka upozornit na nelehkou situaci matek samoživitelek

Už pošesté může každý z nás pomoci nákupem trvanlivých potravin a drogistického zboží lidem, kterým schází. Jedna z nejvýznamnějších tradičních podzimních charitativních akcí – Národní potravinová sbírka – proběhne letos v sobotu 10. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin ve více jak 660 prodejnách po celé České republice. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží pak putují například matkám samoživitelkám, seniorům, lidem v azylových domech a dalším potřebným. Každoroční vlnu solidarity podtrhují také dobrovolníci, kteří pomohou sbírku uskutečnit.

Cílem celonárodní charitativní akce Národní potravinové sbírky je již tradičně dát možnost projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Nákupem mohou lidé nejen pomoci, ale současně ukázat, že si uvědomují, že jsou mezi námi lidé v tíživé životní situaci. Národní potravinovou sbírku organizuje BpS – Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, NADĚJÍ, Armádou spásy, Charitou Česká republika. Na realizaci sbírky se podílí také řada neziskových organizací a tisíce dobrovolníků. Záštitu nad letošním – již šestým ročníkem převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Do Národní potravinové sbírky se letos se svými vybranými prodejnami zapojí Albert, BILLA, drogerie dm markt, Globus, Lidl, Makro, Penny Market, ROSSMANN a Tesco. Přehled všech prodejen, kde se sbírka uskuteční je k dispozici na www.narodnipotravinovasbirka.cz.

Matky samoživitelky nemají v řadě případů na nákup základních potravin

„Sáček těstovin, masová konzerva, balík dětských plen – to jsou pro někoho běžné položky týdenního nákupu. Pro jiného to může být zásadní věc, která mu výrazně ulehčí život. Národní potravinová sbírka proto již tradičně dává možnost každému, kdo může a chce, pomoci potřebným. Darované trvanlivé potraviny a drogistické zboží putuje například matkám samoživitelkám, seniorům, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně BpS – Byznys pro společnost, která vznik Národní potravinové sbírky před šesti lety iniciovala.

Mezi cíle Národní potravinové sbírky patří nejen získat trvanlivé potraviny a drogistické zboží pro potřebné, ale organizátor chce upozornit i na nelehkou situaci, lidí, k nimž pomoc směřuje. Letos se proto BpS – Byznys pro společnost spojil s Klubem svobodných matek. Členky klubu se jako dobrovolnice zapojují do sbírky a část z vybraného zboží pomůže i jim.

Klub svobodných matek se zaměřuje na všechny matky samoživitelky a nabízí pomoc i poradenství v jejich složité životní situaci. „Z našeho průzkumu vyplývá, že průměrný měsíční příjem matek samoživitelek se pohybuje od 10 do 20 tisíc korun, výživné na dítě přitom dostává každá druhá. Většinou se starají o 1 nebo 2 děti a jejich finanční situace umožňuje pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu nebo platit dětem zájmové kroužky ve školce či ve škole jen každé čtvrté matce samoživitelce. Národní potravinová sbírka těmto ženám pomůže nejen materiálně, ale také díky ní chceme upozornit na nelehkou situaci matek samoživitelek,“ říká Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek.

Toto jsou však jen statistická data – řada matek samoživitelek je v ještě horší situaci. To nejlépe ilustrují příběhy reálných členek klubu: Veronika P. má po zaplacení všech nezbytných výdajů 1800 Kč měsíčně na jídlo a hygienu. Veronika si bohužel nemůže dovolit pravidelně nakupovat základní potraviny, jako jsou např. rýže, těstoviny, čočka, ovocné přesnídávky, jogurty, sýry, mléko, máslo. Nebo Denisa P., která má dvouletého synka Jakuba. Měsíčně mají na stravu a drogerii necelé 2000 Kč. Skoro veškeré finance jdou na potřeby a stravu syna. Markéta Š. sama vychovává osmiletého a osmnáctiměsíčního syna a má tak napjatý rozpočet, že jí nezbývá po zaplacení nákladů na pravidelný nákup potravin, jako jsou např. vajíčka, maso, olej, pečivo na svačiny do školy, mléko, ovoce, máslo, a další. (Příběhy těchto maminek najdete v příloze.)

Každá porce se počítá

Hlad není bohužel ani u nás abstraktní pojem – podle kvalifikovaných odhadů u nás žije na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí. Organizátoři akce z aliance BpS – Byznys pro společnost, budou rádi za každou darovanou trvanlivou potraviny či drogistické zboží pro lidi, kterým se nedostává. „Je také důležité, aby lidé při darování potravin nezapomněli na výživovou hodnotu potravin a jejich kvalitu. Dárci mohou najít inspiraci na www.narodnipotravinovasbirka.cz, kde je k dispozici kalkulačka, na které si mohou například spočítat, jaké množství potravin potřebuje na jeden týden senior nebo kolik drogistických potřeb využije čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi na dva měsíce,“ říká Tomáš Gajdošík, koordinátor a mluvčí Národní potravinové sbírky z aliance BpS.

Cesta vybraných potravin a drogerie vede z nákupního košíku dárců k dobrovolníkům, kteří budou přímo v obchodech za pokladnami a budou označeni logem sbírky. Ti převezmou darované potraviny, roztřídí a večer 10. listopadu budou darované potraviny převezeny do potravinových skladů České federace potravinových bank. Odtud již potraviny putují k jednotlivým charitativním organizacím a přes ně k potřebným. Důležité je, že cesta potravin je přímá a krátká. Darované potraviny zůstávají v pobočce potravinové banky v tom kraji, kde byly darovány. Proto darováním pomáhají dárci především ve svém okolí.

„Národní potravinová sbírka je jednou z tradičních potravinových sbírek, na nichž se každoročně podílíme. Již mnoho měsíců dopředu se potravinové banky a spolupracující organizace připravují na den, kdy může kdokoliv pomoci lidem v nouzi tím nejzákladnějším. Jídlo i drogerie se nám daří vybírat stále ve více obchodech. Tyto zásoby pak slouží celý rok jako pomoc pro klienty našich odběratelů, ať jsou to děti, matky samoživitelky nebo senioři v hmotné nouzi. Obrovské množství dobrovolníků a dárců, kteří se každý rok rozhodnou pomoci je krásnou připomínkou toho, jak si dokážeme navzájem pomáhat,“ říká Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Záštita: ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Spolupracující organizace: Česká federace potravinových bank, NADĚJE, Armáda spásy, Charita Česká republika, Klub svobodných matek

Strategičtí partneři: Albert, BILLA, drogerie dm markt, Globus, Lidl, Makro, Penny Market, ROSSMANN a Tesco

Partneři: WaveMaker, Raben, Sodexo, LCG New media, Družina, Ipsos, Thimm Packaging, Hamé

Hlavní mediální partner: Český rozhlas

Příběhy matek samoživitelek, členek Klub svobodných matek

 • Národní potravinovou sbírku hodně vítá Veronika P., která má čtyřletého syna Honzíka. Honzík trpí extrémním ADHD, poruchou chovaní, komunikace a orientace, je stále na plenách a navštěvuje speciální soukromou školku, která mu byla doporučena dětským pediatrem. Po zaplacení všech nezbytných výdajů mamince zbývá 1800 Kč měsíčně na jídlo a hygienu. Veronika P. si bohužel nemůže dovolit pravidelně nakupovat základní potraviny, jako jsou např. rýže, těstoviny, čočka, ovocné přesnídávky, jogurty, sýry, mléko, máslo. Veronice P. by také velmi pomohly pleny pro syna Honzíka.
 • Potravinová sbírka je životně důležitá pro samoživitelku na rodičovské dovolené Denisu P., která má dvouletého synka Jakuba. Měsíčně mají na stravu a drogerii necelé 2000 Kč. Skoro veškeré finance jdou na potřeby a stravu syna. Maminka by byla určitě ráda za základní potraviny, které si nemůže často dovolit nakoupit, jako jsou např. dětské kaše, ovoce, maso, zelenina, olej, těstoviny, věci na pečení, mléko, máslo.
 • Mamince Markétě Š. by potravinová sbírka udělala velikou radost a ulehčila by ji její napjatý rozpočet. Markéta Š. sama vychovává osmiletého a osmnáctiměsíčního syna a má tak napjatý rozpočet, že jí nezbývá po zaplacení nákladů na pravidelný nákup potravin, jako jsou např. vajíčka, maso, olej, pečivo na svačiny do školy, mléko, ovoce, máslo, a další
 
 

 

 

Právě nabízíme další zajímavý rekvalifikační kurz

 

Leták_Dělník.jpg

 

Sportem proti drogám

 

Stop drogám 21.9 od 15.00 hod NZDM KC Hrušov

Proč sportem proti drogám? Protože sport není jen věcí fyzické zdatnosti, ale hlavně přípravy na budoucí zaměstnání. Sport buduje odolnost vůči nezdarům, pomáhá budovat sebe disciplínu a chrání děti před negativním vlivem ulice.

 3 stop drogám.jpg  5 stop drogam.jpg  

1stop drogam.jpg  2 stop drogam.jpg 

 

 

Zpráva z jubilejního 20. letního indiánského tábora Vzájemného soužití o.p.s.

 

 

 

Kdy? 4. – 11. Srpna 2018

 

Kde: táborová základna Bystřička

 

Kdo: 45 dětí a mládeže + dospělí

 

Vzájemné soužití o.p.s. již od roku 1998 pořádá pro potřebné děti letní zážitkové tábory, kterého se v roce 2018 zúčastnilo vybraných 45 romských i neromských sociálně slabých dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravy. Původně jsme plánovali vzít 60 dětí, ale několik z nich nemohlo na poslední chvíli odjet a již nebyl časový prostor je nahradit (rodiče jim i přes veškerou naši asistenci nevyřídili potvrzení od pediatra či nebyli schopni doplatit ani menší doplatek za tábor, který jim po táboře mohla zpětně proplatit pojišťovna). Tyto děti a mládež mnohdy vyrůstají v nepodnětném prostředí bez pozitivních vzorů či nemají možnost navštěvovat kroužky a jiné zájmové aktivity, ze všech klientů a dětí, se kterými pracujeme, byly vybrány ty, které si to zasloužily (např. za dobrou školní docházku, výsledky a snahu ve škole, za celoroční docházení např. na doučování, za pravidelnou účast v kroužcích v centrech, dále např. za pomoc se zvelebováním center i okolí). Vybraným dětem a mládeži tedy tábor sloužil jako odměna a motivace. Mnoho těchto dětí i mládeže se v průběhu tábora sami zapojovali do příprav programových aktivit (např. chystání stezky odvahy), pomáhali s tříděním odpadu, se souhlasem zdravotníka v kuchyni (umývání nádobí,..), s úklidem apod. Podpořili jsme tuto jejich vlastní iniciativu a mnoho účastníků tak bylo zodpovědných za konkrétní úkoly i zdárný chod tábora.

 

Na děti i dospělé čekala pohádková táborová základna ukrytá v lese poblíž obce Malá Bystřice u přehrady Bystřička. Všechny děti byly ubytovány v 3-lůžkových chatičkách.

 

Děti byly rozděleny do 5 indiánských oddílů (Čejenové, Apači, Medvědi, Bizoni a Ponkové) a po celou dobu tábora spolu se svými oddílovými vedoucími zápolili v různých indiánsky laděných hrách a disciplínách.

 

První den po příjezdu a vybalení si oddíly odpoledne tvořily např. indiánský pokřik, volili si náčelníka, vyráběli kmenový štít, čelenky, připravili si indiánské desatero a pověst, jak vznikli, což bylo poté navečer u seznamovacího ohně prezentováno ostatním.

 

Druhý den po budíčku, rozcvičce, hygieně, snídani a úklidu si oddíly zavedly deníky, kde spolu zachycovaly důležité události, úkoly, nasbírané body apod. dále si vyráběli vlastní originální totem a vydali se na indiánskou slepou stezku. Odpoledne po obědě děti vyráběly indiánské kostýmy a navečer je čekal indiánský souboj v podobě vybíjené a fotbalu.

 

Třetí den po ranním kolečku a nástupu se šlo do lesa, děti vyráběly luky a šípy, měly za úkol zpěvem co nejlépe pobavit Bílou holubici. Přijeli nás navštívit rytíři ze skupiny historického šermu, děti si mohly pod dohledem dospělých dobové zbraně prohlédnout a se šermíři se vyfotit. Poté děti sbíraly a hledaly v lese ukryté kartičky indiánských znaků a následně společně v oddílech vyplňovaly indiánský test vědomostí (např. o přírodě, třídění odpadu atd.). Večer měly děti překvapení v podobě skutečného promítání jako v kině (samozřejmě pohádku s indiánskou tematikou).

 

Čtvrtý den nás po ranním kolečku přijeli navštívit policisté z Ostravy, přivezli dětem nejen oblíbené ukázky v podobě předvedení dovedností služebních ovčáků, ale také dětem zpřístupnili policejní auto, motorku, představili jim nástroje a pomůcky, které ke své práci potřebují, popovídali jim o své práci a zodpověděli spoustu zvídavých dotazů. Na fotky v policejním autě či motorce se stála řada J za odměnu dostali od kuchařek pozvání na pohoštění a dobré kafe. Po obědě a klidu si děti vyráběly lapače snů a večer byla slíbená diskotéka.

 

Pátý den byl věnován lovu bizonů, sportovním disciplínám (turnaji ve fotbale, vybíjené, přetahování lanem apod.) a výstavbě lesních domečků v lese s využitím přírodních materiálů. Vpodvečer jsme spolu se staršími dětmi chystali pro děti stezku odvahy v blízkém lese. Děti i strašidla ve zdraví přežily, zdravě se bály a moc si to užily (méně už návštěvníci vedlejší chaty:).

 

Šestý den jsme se s dětmi hned po snídani vydali na náročný, mnohakilometrový výlet se sladkou tečkou – koupáním v přehradě Bystřička. Přestože jsme se túry z důvodu velkého horka trochu obávali, děti s dostatkem vody, s kloboučky na hlavách a dobrou náladou vše zvládly na výbornou a do cíle dorazili o skoro 2h dříve! Zašli jsme si s dětmi na zasloužený oběd a poté hurá do vody. Okolo páté jsme se vydali zpět autobusem. Ten den nebylo nutno děti ani hnát do postelí, vzorně usnuly s úderem večerky J

 

Sedmý předposlední den měly děti indiánskou olympiádu s 10 soutěžními disciplínami a odpoledne nejdříve hledali slíbený indiánský poklad a po svačince se už začaly těšit na vyvrcholení celého tábora, už tradičně poslední večer pro děti kuchařky připravují hostinu, kde se všichni společně slavnostně sejdeme, shrneme tábor, pochválíme děti za to pozitivní, co se událo, společně si zatančíme nebo zazpíváme a rozdáme jim menší dárečky jako památku. Letos jsme děti chválili za ohleduplné chování k sobě i druhým, minimum hádek a sporů, za jejich iniciativu pomáhat a aktivně se zapojovat. Nakonec jsme dětem rozdali turistické batůžky. Tento den vpodvečer poprvé pršelo, velkou výhodou tábořiště byl zastřešený altánek s ohništěm, kde jsme také pořádali večerní schůzky dospělého táborového týmu.

 

Poslední osmý den jsme po snídani společně uklízeli základnu i veškeré prostory tábořiště, balili veškeré věci a dopoledne vyrazili autobusem plní zážitků zpět domů do Ostravy.

 

Po celý týden nás i děti provázela dobrá nálada, spousta energie i legrace, spousta publikovatelných i méně publikovatelných srandiček a výroků, což výstižně zachytil táborový deníček včetně názorných kreseb, který si pečlivě uschováme. Kanadské žertíky se držely v mezích normy (trenýrky na stožáru, polštář od marmelády, děti omotané izolepou kolem stromu jako chycení indiáni atd.), základna i chatky zůstaly stát na svém místě.

Na táboře jsme měli jedinečnou příležitost strávit s dětmi více času, zažít je v různých situacích a zjistit, jaký dar a nadání má které dítě, co koho baví, a jak ho můžeme posouvat dále. V rámci všech táborových aktivit jsme je motivovali k úctě k sobě i jiným, ke zdravé sebedůvěře a uvědomění si, že svou vlastní vůlí lze dosáhnout cíle. Děti si v rámci bohatého, pestrého táborového programu osvojovaly nové znalosti a dovednosti, nacházely nové kamarády a navazovaly přátelství (děti byly z různých lokalit, škol). Tábor jim umožnil smysluplné trávení času v rozmanitém kolektivu, v rámci oddílů i mezi nimi fungovala vzájemná komunikace i zdravý soutěživý duch, pravidelný režim (budíček/hygiena/snídaně/úklid chatek a tábořiště/dopolední program/oběd/odpolední klid a odpolední a večerní program/hygiena/večerka) podpořil zažití si určitého režimu a pravidel. Podvečerní zpěv a hra na kytaru i klávesy, stejně jako večerní diskotéky, umocňovaly výbornou náladu všech na táboře a stmelovala lidi.

V rámci podpory místních lidí a drobných podnikatelů jsme opět s ohledem na hospodárnost preferovali nákupy u místních dodavatelů (pekař, řezník,..).

 

Cílem tábora bylo také prostřednictvím inspirativních osobností motivovat děti a probouzet v nich chuť ke vzdělání i práci různého zaměření. V různých táborových funkcích s dětmi pracovali např. policisté, romská mládež studující různé střední školy, dospělí Romové s perspektivním zaměstnáním či vysokou školou. Sportovní a další hry cílily na posílení rozvoj přirozeného pohybu i zdraví, ducha fair-play, toleranci a týmovou spolupráci, vztahu k přírodě a pohybu, podporu spolupráce v různorodých skupinách. Cílem účasti PČR na táboře bylo nejen zvyšování povědomí o bezpečném chování, ale také přiblížit jim tuto práci a také její zaměstnance.

 

Na aktivity tábora nadále navazujeme v rámci našich celoročních činností s dětmi a mládeží, které při zvyšují jejich šance na lepší život - vedou je a inspirují k píli, rozvoji talentu a dovedností, týmové práci a vzájemnému respektu, učení se vyhrávat i prohrávat, učení se režimu a pravidel. Dosažené dílčí úspěchy posouvají děti i mládež dále, motivují je, zakusí si pocit úspěchu a ocenění, hrdosti na to, co dokázali. Stabilně podporujeme šikovnou mládež k získání perspektivní kvalifikace a uplatnění na školách, šíříme pozitivní vzory, inspiraci a vzdělanost.

 

 

 

 

Fotky včetně cedulky s donátory: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2032362236797312&type=3

FB centrum pro děti a mládež Liščina https://www.facebook.com/nzdmkc.liscina/photos_all

FB centrum pro děti a mládež Hrušov https://www.facebook.com/nzdmkc.hrusov

Předešlé tábory: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/236682-sdruzeni-vzajemne-souziti-opet-vzalo-chude-romske-deti-na-tabor/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030702-udalosti-v-regionech/obsah/336154-tabor-pro-deti-z-vyloucenych-lokalit

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381900805-udalosti-v-regionech-vikend/obsah/213178-tabor-pro-romske-deti

 

 

Prezentace Vzájemného soužití na konferenci Jihočeské univerzity

Dne 25. října 2018 představily v Českých Budějovicích zaměstnankyně Veronika Kanalošová (tým Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Liščina) a Renata Gažiová (asistentka vzdělávacího týmu v MŠ, komunitě) v rámci Konference s názvem Roma in Europe: towards representation and recognition příklady dobré praxe při práci s romskými dětmi.

 

 

 holky.jpg

 

 

 

  

 

    

 

 

POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Velké poděkování všem zaměstnancům Vzájemného soužití o.p.s., kteří se zúčastnili potravinové sbírky potravinového řetězce Kaufland.

Podařilo se nám získat pro sociálně slabé rodiny 144,35kg potravin /včetně drogistického zboží/

potravinová sbírka Kaufland.jpg

 

 

 

Zpráva z jubilejního 20. letního indiánského tábora Vzájemného soužití o.p.s.

 

 

 

Kdy? 4. – 11. Srpna 2018

 

Kde: táborová základna Bystřička

 

Kdo: 45 dětí a mládeže + dospělí

 

Vzájemné soužití o.p.s. již od roku 1998 pořádá pro potřebné děti letní zážitkové tábory, kterého se v roce 2018 zúčastnilo vybraných 45 romských i neromských sociálně slabých dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravy. Původně jsme plánovali vzít 60 dětí, ale několik z nich nemohlo na poslední chvíli odjet a již nebyl časový prostor je nahradit (rodiče jim i přes veškerou naši asistenci nevyřídili potvrzení od pediatra či nebyli schopni doplatit ani menší doplatek za tábor, který jim po táboře mohla zpětně proplatit pojišťovna). Tyto děti a mládež mnohdy vyrůstají v nepodnětném prostředí bez pozitivních vzorů či nemají možnost navštěvovat kroužky a jiné zájmové aktivity, ze všech klientů a dětí, se kterými pracujeme, byly vybrány ty, které si to zasloužily (např. za dobrou školní docházku, výsledky a snahu ve škole, za celoroční docházení např. na doučování, za pravidelnou účast v kroužcích v centrech, dále např. za pomoc se zvelebováním center i okolí). Vybraným dětem a mládeži tedy tábor sloužil jako odměna a motivace. Mnoho těchto dětí i mládeže se v průběhu tábora sami zapojovali do příprav programových aktivit (např. chystání stezky odvahy), pomáhali s tříděním odpadu, se souhlasem zdravotníka v kuchyni (umývání nádobí,..), s úklidem apod. Podpořili jsme tuto jejich vlastní iniciativu a mnoho účastníků tak bylo zodpovědných za konkrétní úkoly i zdárný chod tábora.

 

Na děti i dospělé čekala pohádková táborová základna ukrytá v lese poblíž obce Malá Bystřice u přehrady Bystřička. Všechny děti byly ubytovány v 3-lůžkových chatičkách.

 

Děti byly rozděleny do 5 indiánských oddílů (Čejenové, Apači, Medvědi, Bizoni a Ponkové) a po celou dobu tábora spolu se svými oddílovými vedoucími zápolili v různých indiánsky laděných hrách a disciplínách.

 

První den po příjezdu a vybalení si oddíly odpoledne tvořily např. indiánský pokřik, volili si náčelníka, vyráběli kmenový štít, čelenky, připravili si indiánské desatero a pověst, jak vznikli, což bylo poté navečer u seznamovacího ohně prezentováno ostatním.

 

Druhý den po budíčku, rozcvičce, hygieně, snídani a úklidu si oddíly zavedly deníky, kde spolu zachycovaly důležité události, úkoly, nasbírané body apod. dále si vyráběli vlastní originální totem a vydali se na indiánskou slepou stezku. Odpoledne po obědě děti vyráběly indiánské kostýmy a navečer je čekal indiánský souboj v podobě vybíjené a fotbalu.

 

Třetí den po ranním kolečku a nástupu se šlo do lesa, děti vyráběly luky a šípy, měly za úkol zpěvem co nejlépe pobavit Bílou holubici. Přijeli nás navštívit rytíři ze skupiny historického šermu, děti si mohly pod dohledem dospělých dobové zbraně prohlédnout a se šermíři se vyfotit. Poté děti sbíraly a hledaly v lese ukryté kartičky indiánských znaků a následně společně v oddílech vyplňovaly indiánský test vědomostí (např. o přírodě, třídění odpadu atd.). Večer měly děti překvapení v podobě skutečného promítání jako v kině (samozřejmě pohádku s indiánskou tematikou).

 

Čtvrtý den nás po ranním kolečku přijeli navštívit policisté z Ostravy, přivezli dětem nejen oblíbené ukázky v podobě předvedení dovedností služebních ovčáků, ale také dětem zpřístupnili policejní auto, motorku, představili jim nástroje a pomůcky, které ke své práci potřebují, popovídali jim o své práci a zodpověděli spoustu zvídavých dotazů. Na fotky v policejním autě či motorce se stála řada J za odměnu dostali od kuchařek pozvání na pohoštění a dobré kafe. Po obědě a klidu si děti vyráběly lapače snů a večer byla slíbená diskotéka.

 

Pátý den byl věnován lovu bizonů, sportovním disciplínám (turnaji ve fotbale, vybíjené, přetahování lanem apod.) a výstavbě lesních domečků v lese s využitím přírodních materiálů. Vpodvečer jsme spolu se staršími dětmi chystali pro děti stezku odvahy v blízkém lese. Děti i strašidla ve zdraví přežily, zdravě se bály a moc si to užily (méně už návštěvníci vedlejší chaty:).

 

Šestý den jsme se s dětmi hned po snídani vydali na náročný, mnohakilometrový výlet se sladkou tečkou – koupáním v přehradě Bystřička. Přestože jsme se túry z důvodu velkého horka trochu obávali, děti s dostatkem vody, s kloboučky na hlavách a dobrou náladou vše zvládly na výbornou a do cíle dorazili o skoro 2h dříve! Zašli jsme si s dětmi na zasloužený oběd a poté hurá do vody. Okolo páté jsme se vydali zpět autobusem. Ten den nebylo nutno děti ani hnát do postelí, vzorně usnuly s úderem večerky J

 

Sedmý předposlední den měly děti indiánskou olympiádu s 10 soutěžními disciplínami a odpoledne nejdříve hledali slíbený indiánský poklad a po svačince se už začaly těšit na vyvrcholení celého tábora, už tradičně poslední večer pro děti kuchařky připravují hostinu, kde se všichni společně slavnostně sejdeme, shrneme tábor, pochválíme děti za to pozitivní, co se událo, společně si zatančíme nebo zazpíváme a rozdáme jim menší dárečky jako památku. Letos jsme děti chválili za ohleduplné chování k sobě i druhým, minimum hádek a sporů, za jejich iniciativu pomáhat a aktivně se zapojovat. Nakonec jsme dětem rozdali turistické batůžky. Tento den vpodvečer poprvé pršelo, velkou výhodou tábořiště byl zastřešený altánek s ohništěm, kde jsme také pořádali večerní schůzky dospělého táborového týmu.

 

Poslední osmý den jsme po snídani společně uklízeli základnu i veškeré prostory tábořiště, balili veškeré věci a dopoledne vyrazili autobusem plní zážitků zpět domů do Ostravy.

 

Po celý týden nás i děti provázela dobrá nálada, spousta energie i legrace, spousta publikovatelných i méně publikovatelných srandiček a výroků, což výstižně zachytil táborový deníček včetně názorných kreseb, který si pečlivě uschováme. Kanadské žertíky se držely v mezích normy (trenýrky na stožáru, polštář od marmelády, děti omotané izolepou kolem stromu jako chycení indiáni atd.), základna i chatky zůstaly stát na svém místě.

Na táboře jsme měli jedinečnou příležitost strávit s dětmi více času, zažít je v různých situacích a zjistit, jaký dar a nadání má které dítě, co koho baví, a jak ho můžeme posouvat dále. V rámci všech táborových aktivit jsme je motivovali k úctě k sobě i jiným, ke zdravé sebedůvěře a uvědomění si, že svou vlastní vůlí lze dosáhnout cíle. Děti si v rámci bohatého, pestrého táborového programu osvojovaly nové znalosti a dovednosti, nacházely nové kamarády a navazovaly přátelství (děti byly z různých lokalit, škol). Tábor jim umožnil smysluplné trávení času v rozmanitém kolektivu, v rámci oddílů i mezi nimi fungovala vzájemná komunikace i zdravý soutěživý duch, pravidelný režim (budíček/hygiena/snídaně/úklid chatek a tábořiště/dopolední program/oběd/odpolední klid a odpolední a večerní program/hygiena/večerka) podpořil zažití si určitého režimu a pravidel. Podvečerní zpěv a hra na kytaru i klávesy, stejně jako večerní diskotéky, umocňovaly výbornou náladu všech na táboře a stmelovala lidi.

V rámci podpory místních lidí a drobných podnikatelů jsme opět s ohledem na hospodárnost preferovali nákupy u místních dodavatelů (pekař, řezník,..).

 

Cílem tábora bylo také prostřednictvím inspirativních osobností motivovat děti a probouzet v nich chuť ke vzdělání i práci různého zaměření. V různých táborových funkcích s dětmi pracovali např. policisté, romská mládež studující různé střední školy, dospělí Romové s perspektivním zaměstnáním či vysokou školou. Sportovní a další hry cílily na posílení rozvoj přirozeného pohybu i zdraví, ducha fair-play, toleranci a týmovou spolupráci, vztahu k přírodě a pohybu, podporu spolupráce v různorodých skupinách. Cílem účasti PČR na táboře bylo nejen zvyšování povědomí o bezpečném chování, ale také přiblížit jim tuto práci a také její zaměstnance.

 

Na aktivity tábora nadále navazujeme v rámci našich celoročních činností s dětmi a mládeží, které při zvyšují jejich šance na lepší život - vedou je a inspirují k píli, rozvoji talentu a dovedností, týmové práci a vzájemnému respektu, učení se vyhrávat i prohrávat, učení se režimu a pravidel. Dosažené dílčí úspěchy posouvají děti i mládež dále, motivují je, zakusí si pocit úspěchu a ocenění, hrdosti na to, co dokázali. Stabilně podporujeme šikovnou mládež k získání perspektivní kvalifikace a uplatnění na školách, šíříme pozitivní vzory, inspiraci a vzdělanost.

 

 

 

 

Fotky včetně cedulky s donátory: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2032362236797312&type=3

FB centrum pro děti a mládež Liščina https://www.facebook.com/nzdmkc.liscina/photos_all

FB centrum pro děti a mládež Hrušov https://www.facebook.com/nzdmkc.hrusov

Předešlé tábory: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/236682-sdruzeni-vzajemne-souziti-opet-vzalo-chude-romske-deti-na-tabor/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030702-udalosti-v-regionech/obsah/336154-tabor-pro-deti-z-vyloucenych-lokalit

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381900805-udalosti-v-regionech-vikend/obsah/213178-tabor-pro-romske-deti

 

 

 

 

 

      

POHÁDKOVÝ VÝLET VE VÍTKOVĚ

 

 

 

 

Termín konání:       10. – 12.7.2018

Místo konání:         Autokemp Vítkov - Podhradí

Počet účastníků:    25, z toho 6 dospělých a 19 dětí

 

Sraz byl v 12,15 – 12,30 hod. v prostorách Týmu Hnízdo, od rodičů jsme dostali Potvrzení o bezinfekčnosti dětí, některým dětem jsme dali před cestou autobusem Kinedryl proti nevolnosti. Po příjezdu jsme účastníky seznámili s programem, celý výlet byl koncipován na téma „Z pohádky do pohádky“. Rodiny si z výtvarného materiálu udělaly označení chatek, pak jsme se vypravili na obhlídku lesa, zda neuvidíme hejkala a víly. Další den dopoledne sice pršelo, my jsme malovali kameny na bílo, abychom je připravili na ubrouskovou techniku a některé na zlato – táborová hra „Hledej zlato“. Také jsme se chystali na odpolední dobrodružství, což bylo vysvobození princezny ze spárů draka a nalezení pokladu. K tomuto účelu nám posloužila zřícenina hradu Vikštejna. Během 4km cesty na hrad musely děti splnit 10 úkolů. Děti pak vysvobodily princeznu a našly zakopaný poklad, což byla taška plná dobrot. Zpátky jsme přišli akorát na večeři, po večeři jsme si udělali táborák s opékáním buřtů. Další den ráno jsme zdobili kameny ubrousky. Pracovnice rozmístily v kempu zlatý poklad, děti se na povel rozprchly a hledaly zlato. Kdo ho našel, mohl si ho nechat. Na závěr dostalo každé dítě pohár za něco: největšího spáče, největšího smíška, nejbystřejší hlavu apod. Odjížděli jsme v 14,00 hod. Děti i rodiče byli spokojeni, moc se jim výlet líbil.

 

Zapsala: Alice Kasková

 

 

 

 

 

 

 

VÍTKOV[1].jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE