Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2018 > Vzdělání základ života

Vzdělání základ života

Projekt Vzdělání základ života

 

Ministerstvo školství.png

 

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost dětí především romského etnika na základních školách, podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy, podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol.

Realizátor: Vzájemné soužití o.p.s. (vzdělávací tým)

Doba realizace projektu: září 2016 – srpen 2019

Celkové způsobilé náklady projektu: 16 660 191,13 Kč

Partneři projektu

 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68
 • Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 166/28
 • Ostravská univerzita

Další partneři

 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68 (OP MŠ Nástupní)
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Na Liščině)
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Chrustova)
 • Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418
 • Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5
 • Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 (OP Trnkovecká 55)
 • Mateřská Škola Ostrava, Špálova 32, Moravská Ostrava a Přívoz
 • Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, Moravská Ostrava a Přívoz

 

Klíčové aktivity projektu

 • Podpora vzdělanosti a klíčových kompetencí předškolních dětí v mainstreamových mateřských školách/rodinách/komunitě prostřednictvím předškolního/terénního asistenta
 • Podpora vzdělanosti a školní úspěšnosti školních dětí v mainstreamových základních školách/rodinách/komunitě prostřednictvím školního/terénního asistenta
 • Podpora kompetencí, informovanosti a angažovanosti rodičů dětí v otázce vzdělávání dětí prostřednictvím společných a osvětových akcí, přednášek atd.
 • Neformální vzdělávání předškolních dětí v předškolním klubu Brouček v Hrušově
 • Inkluzivní školení 60 pedagogů partnerských školek, škol, naší NNO v kurzu OU
 • Stáže 30 studentů OU v MŠ, ZŠ, předškolním klubu, centrech, komunitě

Projekt Vzdělání základ života (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173) je spolufinancován EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) M

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE