Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 2020

 

 

MPSV.jpgMSK.jpgMMO.png 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. 

 

Název projektu:                                  Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

Doba realizace projektu:                   duben 2020 – prosinec 2020

Realizátor projektu:                           Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

 

Projektem chceme navázat na soc. službu SAS a realizovat pět aktivit. 4 ak. budou kontinuálně na sebe navazovat, pátá bude samostatná, ale také zaměřena na ochranu práv dětí a podporu rodičům.

 

1/ Depistážní činnost: 1x týdně budeme docházet do rizikových lokalit a ubytoven, mapovat a hodnotit situaci, zprostředkovávat pomoc a konzultovat s OSPOD.

 

2: Poradenství: bude probíhat individuálně a skupinově v rámci akt. 3. 2 x v týdnu v kanceláři, nebo v domácnosti poskytneme konkrétním rodinám konzultace.

 

3/ Společná setkávání: V rámci našeho klubu Hnízdečko chceme se s rodinami scházet 2 x v měsíci a hovořit o ožehavých tématech např.: závislost na PC, mobilu, na sladkostech či nezdravé stravě, budeme poznávat hodnotu peněz, mají děti dostávat kapesné a v jaké výši, hovořit o důležitosti vzdělávání dětí a zaměstnání rodičů a o škodlivosti drog. Setkání se budou účastnit jak děti, tak rodiče, některá budou probíhat odděleně. Setkání budou neformální. Zvlášť pro rodiče zrealizujeme 4 formální setkání na předem daná témata. V rámci této aktivity chceme s dětmi vytvořit tzv. manifest. U dětí budeme zjišťovat jejich potřeby, přání, co jim na rodičích vadí a co se jim líbí. U rodičů chceme zjistit, jak oni sami vnímají své děti. Výstupy budeme prezentovat rodičům při setkáních a popř. řešit individuálně v rámci konzultací.

 

4/ Vzdělávání dětí: doučování dětí, příprava na výuku plánujeme cca 20 dětí ve věku 6 - 15 let 2 x týdně. Stěžejní je aktivní účast rodiče. AK bude probíhat skupinově či individuálně v našich prostorách, popř. v domácnosti.

 

AK: 5 Asistované kontakty: zprostředkujeme styk biologického rodiče s dítětem. As. kontakt bude probíhat z doporučení OSPOD nebo z nařízení soudu, vždy ve spolupráci s OSPOD. Na začátku spolupráce si vyjasníme podmínky, termíny a místa setkání. Pracovník bude buď: a)přímým účastníkem po celou dobu kontaktu, b)pracovník poskytne doprovázení jednomu z rodičů při předání a převzetí dítěte.

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE