Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Další činnosti > Komunitní práce

KOMUNITNÍ PRÁCE

 

 „Bydlím tu už dlouho, s mužem a třemi dětmi. Se sousedy vycházím dobře, bydlí tu hodně rodin s dětmi, známe se dlouho, děti spolu chodí do školy a do centra , kde se nás pracovníci Vzájemného soužití ptají, jak se nám daří, pomáhají nám, když máme starosti. Pravidelně se se scházíme s ostatními sousedy a pracovníky Vzájemného soužití (schůzky obyvatel) a společně vymýšlíme, co bychom mohli vybudovat, opravit nebo postavit, aby se nám tu žilo lépe. Jednou nás společně napadlo, že nemáme kde sušit prádlo, že bylo by fajn mít sušáky. Pracovníci nám pomohli zajistit povolení, sehnali materiál, naši chlapi pak sušáky postavili. Jsem ráda, že se společně podařilo sušáky vybudovat. Když se chce, všechno jde!“

 

Také vás napadá, co by se dalo v lokalitách Liščina, Hrušov anebo Zárubek dále zlepšit? Obraťte se na naše pracovníky, rádi vám pomůžeme nápady uskutečnit. Už máme zkušenosti a víme, jak na komunitní práci

 

Volejte nebo za námi přijďte:

Liščina - Sodná 25, Ostrava – Hrušov; Tel: 777 761 196

 

 

Hrušov: Žižkova 7, Ostrava – Hrušov; Tel: 777 760 194

 

 

Zárubek: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava; Tel: 777 760 193

 

 

Komunitní prací usilujeme o aktivizaci místní komunity, o její zplnomocňování, organizování jejich členů pro společné hledání řešení identifikovaných problémů a práci na jejich odstranění. Mezi aktivity realizované v rámci komunitní práce patří zejména organizace a facilitace schůzek obyvatel, organizace komunity (tzv. místní rady – obyvateli zvolení zástupci, kteří aktivizují ostatní, vyjednávají jménem komunity apod.), společné komunitní akce (např. úklidy lokality, svépomocné opravy domů apod.), pomoc pracovníků při vyjednávání s okolními subjekty, mediace mezi členy komunit. Komunitní práce je realizována v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravy – Hrušov, Liščina.

 

V lokalitě Hrušov se v roce 2017 řešily zejména vztahové problémy a problémy spojené s kvalitou bydlení na ulici Riegrova. Rok 2017 byl provázen častou obměnou obyvatel zejména na ulici Riegrova, kde jsme více zaměřovali pozornost. Uskutečnily se 2 velké úklidové akce. Jako důležité vnímáme organizování 5 komunitních akcí s cílem vzájemně se v lokalitě poznávat a spolupracovat. Jednalo se o Den Romů, Dětský den plný her a zábavy, Sportovní den a bláznivé disciplíny, Stop Drogám a Vánočné pečení s besídkou. Na Hrušově se do realizace aktivit komunitní práce zapojilo cca 50 dospělých a 80 dětí.

V roce 2016 se zde řešily problémy spojené s bydlením – převážně ohledně udržování pořádku, komunikace s majiteli domů v lokalitě, technické problémy v jednotlivých domech. V lokalitě proběhlo pět velkých úklidových akcí (od jara do podzimu), při nichž se spolupracovalo s místním obecním úřadem Slezská Ostrava a soukromým majitelem domů, kteří poskytli velkoobjemové kontejnery.

Rovněž se komunita více zapojovala do zkvalitňování svého prostředí prostřednictvím svépomocných prací např. budováním lavičkového setu a malováním chodeb. Obyvatelé se podíleli na úklidu a úpravě společných prostor domů např. vyklízením půdních prostor, sklepů. V lokalitě Hrušov proběhlo v uplynulém roce pět velkých komunitní akcí (Den Romů, Star Dance, Sportem proti drogám, Mikuláš naruby a Vánoční vinšování)

 

 

Na Liščině se v roce 2017 se více zaměřovalo na oblast ulice Technická, kde se objevovalo více problémů. Podařilo se v rámci svépomocných prací vybudovat tolik potřebné dva sušáky na prádlo, opravit lavičkový set, udržovat zahrádky před domy. I v této lokalitě se realizovali komunitní akce zejména za účelem stmelování a vzájemného poznávání obyvatel obou částí lokality – horní i dolní Liščiny – jednalo se o Maškarní karneval, Den Romů, Den dětí – policejní akademie a Olympiádu 2017. Na Liščině se aktivně do činností realizovaných metodou komunitní práce zapojilo cca 50 dospělých a 110 dětí.

V roce 2016 se na Liščině pokračovalo v navázané spolupráci s majitelem domů RPG byty, kdy se řešily společné problémy týkající se bydlení (hlášení špatných a havarijních stavů, drobné opravy apod.). I nadále se pokračovalo ve svépomocných úpravách a opravách lokality, zejména se jednalo o vybudování sušáků na prádlo v horní části Liščiny, obnovení zahrádek před jednotlivými domy, velkou opravu místního komunitního centra, kdy se opravoval plášť budovy, a úpravu dětského koutku Liščináček. I v této lokalitě proběhla jedna velká úklidová akce, kdy byli přistaveny 3 velkoobjemové kontejnery. Vzhledem ke spolupráci a aktivnímu zapojování místních se i v této lokalitě uskutečnily společné komunitní akce jako oslava společné práce, zhodnocení dosavadních úspěchů i neúspěchů, ale i jako poděkování místním. Do příprav i organizace těchto akcí byli aktivně zapojeni místní obyvatelé, kterým byla předávána odpovědnost za uskutečnění jednotlivých akcí – uskutečnilo se 5 takových akcí – Den Romů, Rio 2016, Halloween 2016, Mikuláš a Večírek.

 

 

Na Zárubku v roce 2017 došlo oproti předchozím létům k ustálení fluktuace obyvatel, proto se podařilo některé domluvené činnosti dovést do zdárného konce. Proběhly zde dvě velké úklidové akce. V rámci svépomocných prací se ve dvou domech opravilo zábradlí, vchodové dveře, vyklidit a vyčistit sklepy, vymalovat společné prostory v těchto domech za přispění materiálem jak samotných obyvatel, tak i majitele. Dále se podařilo zkvalitnit prostředí položením dlažby a vybudováním chodníčku k lavičkovému setu, který byl postaven v předešlém roce. I zde obyvatelé žijí komunitním životem při komunitních akcí – proběhl Den Romů, Den dětí, Čertobraní a Dárečky pod stromečkem. Na Zárubku se do realizace komunitních práce aktivně zapojilo 20 dospělých a 40 dětí.

V roce 2016 se spolupráce se soukromým majitelem většiny domů se týkala nejen technických nedostatků v bytech obyvatel, ale rovněž zajištění potřebného materiálu na zvelebení jednotlivých vchodů. I když šlo o poskytnutí malého množství materiálu, jednalo se o první úspěch v zapojení majitele nemovitostí do společné akce na zvelebování domů.

V lokalitě proběhly 3 úklidové akce v období jaro až léto, velkoobjemové kontejnery se podařilo vyjednat u majitelů domů. Pokračovalo se v práci s aktivními obyvateli, kteří byli zapojování nejen do svépomocných prací (např. malování chodeb, budování lavičkových setů), ale i do organizace komunitních akcí (v této lokalitě uskutečnilo šest – Den Romů, Pyžamová párty, Zárubecká olympiáda, Babo raď, Mikulášská nadílka a Vánoční večírek). Pokračovalo se v údržbě a využívání Sportovního plácku

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE