Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Další činnosti

Ostatní aktivity / Other activities

 

Právní poradenství obětem trestných činů / Legal counselling to criminal acts victims

 „Porazila mě řidička auta, a i když mi policie vysvětlovala, co se bude dít, nemohl jsem se v tom vyznat. Obrátil jsem se na poradnu a tam mi vše vysvětlili a pomáhali mi zvládnout celé trestní řízení.“

 

Pokud jste se stali obětí trestného činu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme akreditovaným subjektem pro pomoc obětem trestných činů a můžeme Vám poskytnout právní informace.

 

Sociálně-právní poradna

Je akreditovaným subjektem pro poskytování právních informací obětem trestných činů na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR č. AKR000015 ze dne 19.12.2013.

Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale, Vzájemné soužití o.p.s. se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat mimo jiné i pomoc obětem trestných činů.

 

Obětem trestných činů jsou poskytovány právní informace, a dále informace, rady a podpora v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, pokud neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami, a obrátí se nebo jsou odkázáni na Sociálně právní poradnu. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Neposkytujeme finanční pomoc, advokátní služby, notářské služby ani překladatelskou činnost.

Cílem Sociálně právní poradny je:

 • Poskytovat právní informace obětem trestných činů
 • Poskytovat odborné sociální poradenství obětem trestných činů
 • Pomáhat se sepisováním dokumentů (např. žalob na soudy, odvolání, vyplňování formulářů)
 • Na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Cílů Sociálně právní poradny dosahujeme pomocí poskytování právních informací, informací a rad, doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, žalob, emoční podporou.

 

Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00  

                        

 

Telefony poradny: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197

 

Email poradny: poradna@vzajemnesouziti.cz

 

Hodiny pro veřejnost:

Úterý

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Čtvrtek

8.00 - 12.00

12.30 - 16.30

 

Pracovníci:                        

 • Mgr. Lucie Olszowská – sociální pracovnice
 • Lenka Sobarňová, DiS – sociální pracovnice
 • Mgr. Jakub Mička – právník
 • Mgr. Lucie Mastná – ředitelka sociálních služeb

Financování: Ministerstvo spravedlnosti ČR a Statutární město Ostrava

 

 

 Oběti.png

          SMO.png

 

 

 

Projekt „Pomocná ruka“

 

Kde nás najdete:

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:

Tel.: 596 111 896, 596 110 428,  mobil: 775 761 192

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
Web:
 www.vzajemnesouziti.cz

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity projektu jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel.

 

Cíl projektu a jeho aktivity

Cílem projektu je prostřednictvím monitoringu lokalit/depistážní činnosti (aktivita č. 1) napomoci vytvořit v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách a na ubytovnách města Ostravy bezpečnější prostředí, a to zmírněním či eliminací sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele, které mohou mít za následek rizikové projevy chování těchto obyvatel a vyústit až v trestnou činnost, a tím zajistit bezpečí a pořádek v těchto lokalitách, zmírnit napětí a přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a mezi obyvateli majority a minority.

 

Ve spolupráci s Policií ČR na společných pochůzkách (aktivita č. 2) pomoci lidem v těchto lokalitách prohloubit důvěru v v policii, kdy terénní asistent vytváří most mezi obyvatelem sociálně vyloučené či znevýhodněné lokality nebo ubytovny a policií a poskytnout jim informace o míře jejich ochrany ze strany Policie ČR, o rizicích jejich vlastního chování a zprostředkovat jim možnost prvního kontaktu s Policií ČR v prostředí, kde se jedinec bude cítit bezpečně.

 

Aktivní účastí na MdT spolupracovat se zainteresovanými subjekty (aktivita č. 3) na snižování kriminality a napětí a zvyšování pořádku a bezpečí v těchto lokalitách poskytováním aktuálních informací o situacích v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách v Ostravě.

 

Přímou účastí a mediací na místě konání akcí, demonstrací (aktivita č. 4), které by mohly ohrozit pořádek a klid v lokalitách a na ubytovnách, poskytovat obyvatelům ověřené, relevantní informace a předcházet vyhroceným situacím a zabránit vzniku paniky.

 

Besedami pro mládež a dospělé (aktivita č. 5) zvýšit informovanost o sociálně patologických jevech a aktuálních problémech a možnostech, jak jim předcházet a efektivně řešit. Témata besed pro rok 2018 jsou: Finanční gramotnost, Drogy, Gambling, Šikana.

 

Cílová skupina a místo působení

Cílovou skupinou jsou lidé z majority i minority, Romové i neromové, starší 16ti let, kteří žijí v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách města Ostravy (MOaP, Slezská Ostrava - Kunčičky, Hrušov, Muglinov, Ostrava Vítkovice, Mariánské Hory, Ostrava Jih - Zábřeh, Hrabůvka, Poruba, Radvanice - Bartovice) nebo na ubytovnách na území města Ostravy (ubytovna Jílova, Cihelní, Areál, Čujkovova, Metalurg, Hlubina, DHM, Soiva, Výstavní, apod).

 

Projekt „Společně za práva a bezpečí“

 

Kde nás najdete:

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 8, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:

Tel.: 596 111 896, 596 110 428,  mobil: 775 761 192

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz Web: www.vzajemnesouziti.cz

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel. Pilířem projektu je 5 aktivit:

 

 • Aktivita č.1: Monitoring lokalit/samostatná depistážní činnost

 

Terénní asistent bude navštěvovat sociálně vyloučené či znevýhodněných lokality v Ostravě, jedná se o lokality: MOaP, Slezská Ostrava, Mar. Hory, O - Jih, Vítkovice, Poruba, Radvanice a ubytovny: Jílová, Areál, Čujkovova, Metalurg, Hlubina, Soiva, Výstavní, apod. Informace a podněty o aktuální situaci v lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech a konzultovat s příslušníky Policie ČR. V případě problému jednotlivce jej může v rámci podpory pouze odkázat na příslušnou sociální službu či instituci.

 

 • Aktivita č. 2: Společné pochůzky s Policií ČR

 

Pochůzky s příslušníkem Policie ČR bude terénní asistent provádět v každé z výše uvedených lokalit. Zjištěné informace a podněty o kriminalitě v těchto lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech.

 • Aktivita č. 3: Spolupráce s dalšími subjekty

 

Budeme aktivními účastníky všech Multidisciplinárních týmů, které koordinuje zástupce MMO. Budeme sdílet informace a podněty o lokalitách a ubytovnách, navrhovat možná řešení a napomáhat tak posilovat bezpečí a pořádek v těchto lokalitách a ubytovnách.

 

 • Aktivita č. 4: Preventivní akce

 

Terénní pracovník bude monitorovat lokality a internet a zjišťovat, zda se neplánuje akce/demonstrace. Informace předá Policii ČR. V průběhu akce/demonstrace bude monitorovat situaci na místě a v případě potřeby uklidňovat obyvatele.

 

 • Aktivita č, 5: Besedy v sociálně vyloučených lokalitách nebo ubytovnách

 

Besedy na téma: Rasismus, Co je to rasismus? a Rasismus v běžném životě.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím monitoringu lokalit/depistážní činnosti napomoci vytvořit v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách a na ubytovnách města Ostravy bezpečnější prostředí, a to zmírněním či eliminací sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele, které mohou mít za následek rizikové projevy chování těchto obyvatel a vyústit až v trestnou činnost, a tím zajistit bezpečí a pořádek v těchto lokalitách, zmírnit napětí a přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a mezi obyvateli majority a minority.

 

Ve spolupráci s Policií ČR na společných pochůzkách pomoci lidem v těchto lokalitách prohloubit důvěru v v policii, kdy terénní asistent vytváří most mezi obyvatelem sociálně vyloučené či znevýhodněné lokality nebo ubytovny a policií a poskytnout jim informace o míře jejich ochrany ze strany Policie ČR, o rizicích jejich vlastního chování a zprostředkovat jim možnost prvního kontaktu s Policií ČR v prostředí, kde se jedinec bude cítit bezpečně.

 

 

       

Projekt „Společně za práva a bezpečí“

 

Kde nás najdete:

Vzájemné soužití, o.p.s. Pomocná ruka, Bieblova 8, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:

Tel.: 596 111 896, 596 110 428,  mobil: 775 761 192

E-mail:pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz
Web:
 www.vzajemnesouziti.cz

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel. Pilířem projektu je 5 aktivit:

 

 1. Aktivita č.1: Monitoring lokalit/samostatná depistážní činnost

Terénní asistent bude navštěvovat sociálně vyloučené či znevýhodněných lokality v Ostravě, jedná se o lokality: MOaP, Slezská Ostrava, Mar. Hory, O - Jih, Vítkovice, Poruba, Radvanice a ubytovny: Jílová, Areál, Čujkovova, Metalurg, Hlubina, Soiva, Výstavní, apod. Informace a podněty o aktuální situaci v lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech a konzultovat s příslušníky Policie ČR. V případě problému jednotlivce jej může v rámci podpory pouze odkázat na příslušnou sociální službu či instituci.

 

 1. Aktivita č. 2: Společné pochůzky s Policií ČR

Pochůzky s příslušníkem Policie ČR bude terénní asistent provádět v každé z výše uvedených lokalit. Zjištěné informace a podněty o kriminalitě v těchto lokalitách a na ubytovnách bude předkládat na Multidisciplinárních týmech.

 

 1. Aktivita č. 3: Spolupráce s dalšími subjekty

Budeme aktivními účastníky všech Multidisciplinárních týmů, které koordinuje zástupce MMO. Budeme sdílet informace a podněty o lokalitách a ubytovnách, navrhovat možná řešení a napomáhat tak posilovat bezpečí a pořádek v těchto lokalitách a ubytovnách.

 

 1. Aktivita č. 4: Preventivní akce

Terénní pracovník bude monitorovat lokality a internet a zjišťovat, zda se neplánuje akce/demonstrace. Informace předá Policii ČR. V průběhu akce/demonstrace bude monitorovat situaci na místě a v případě potřeby uklidňovat obyvatele.

 

 1. Aktivita č, 5: Besedy v sociálně vyloučených lokalitách nebo ubytovnách

Besedy na téma:  Rasismus, Co je to rasismus? a Rasismus v běžném životě.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím monitoringu lokalit/depistážní činnosti napomoci vytvořit v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách a na ubytovnách města Ostravy bezpečnější prostředí, a to zmírněním či eliminací sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele, které mohou mít za následek rizikové projevy chování těchto obyvatel a vyústit až v trestnou činnost, a tím zajistit bezpečí a pořádek v těchto lokalitách, zmírnit napětí a přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a mezi obyvateli majority a minority.

 

Ve spolupráci s Policií ČR na společných pochůzkách pomoci lidem v těchto lokalitách prohloubit důvěru v v policii, kdy terénní asistent vytváří most mezi obyvatelem sociálně vyloučené či znevýhodněné lokality nebo ubytovny a policií a poskytnout jim informace o míře jejich ochrany ze strany Policie ČR, o rizicích jejich vlastního chování a zprostředkovat jim možnost prvního kontaktu s Policií ČR v prostředí, kde se jedinec bude cítit bezpečně.

 

 

       

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE