Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2019 > Koukej společně to zvládneme MMO SP (NZDM 2019)

Koukej společně to zvládneme MMO SP (NZDM 2019)

 

 

Období projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM-KC Hrušov a NZDM-KC Liščina

 

Poskytovatel neinvestiční účelové dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oblast sociální péče

 

Výše dotace: 400 000 Kč

 

Cílem projektu je zajištění sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež – komunitních centrech v sociálně vyloučených ostravských lokalitách na Liščině, v Hrušově (dále jen NZDM-KC Hrušov, NZDM-KC Liščina). Cíle jsou stanoveny v souladu s posláním a cíli, které si NZDM jako poskytovatelé registrované sociální služby stanovily. Prostřednictvím zákonem daných základních i doplňkových aktivit (organizování výletů, soutěží, tvůrčích dílen, pomoci v přípravě do školy, při výběru zaměstnání a dalších) se NZDM i v roce 2019 podílí na prevenci sociálně

patologických jevů u dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě.

Cílem je poskytnout dětem a mladým lidem podmínky i podporu pro rozvoj a upevnění jejich dovedností, schopností a návyků a vést je ke společensky přijatelným aktivitám, samostatnosti a postupné nezávislosti na sociální službě.

Cílem je nadále zabezpečit službu a také stavět na 4 pilířích - řemeslech, vzdělávání, zájmových aktivitách a romské identitě. Klienti budou zapojeny do pravidelných řemeslných činností (dílnička pro kutily - výroba hraček, polic, svícnů, zvonečků, polštářků, čarodějnic, korálků, etika stolování a vaření, ruční práce - výroba polštářů, svícnů, zvonečků, panenek apod.), dalších smysluplných aktivit, školní příprava.

 

Více o programu v oblasti sociální péče: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy2_of_neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-peceDonátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE