Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2022 > Střípky naděje 2022

Střípky naděje 2022

MMO.png

  

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy. 

 

Název projektu:                                 Střípky naděje

Doba realizace projektu:                   leden 2022 – prosinec 2022

Realizátor projektu:                           Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Výše přidělených prostředků:           300 000,- Kč

 

Projektem chceme podpořit cca 80 rodin, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v nepříznivé situaci. Pokud nás rodina osloví o spolupráci /i s doporučení OSPOD/ s rodinou uzavřeme smlouvu. Rodině bude přidělen klíčový pracovník. Ten společně s rodinou uzavře individuální plán rodiny, pokud je rodina vedena v agendě OSPOD, pak je v součinnosti vytvořen individuální plán na ochranu dítěte. Klíčový pracovník rodiny prostřednictvím nabízených činností v souladu s § 65 zákona o SSL, budou společně s rodinou realizovat jednotlivé kroky k dosažení klientova cíle.

 

Rodiny budeme navštěvovat v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se budou cítit bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře. Klíčový pracovník bude s rodinou v kontaktu 1 x týdně, nebo dle potřeby rodiny.

 

Pokud je rodina vedena v agendě OSPOD, klíčový pracovník spolu s klientem bude v kontaktu s pracovníkem OSPOD, společně OSPOD navštěvovat, konzultovat, hodnotit IPOD, s vědomím klienta podávat zprávy o situaci v rodině.

 

Rodině jako celku ale i jednotlivým členům rodiny budeme poskytovat individuální pomoc, doprovody /lékař, škola, soud, DD, KÚ, úřady, pomáhat s písemnostmi /návrhy, odvolání, dovolenky… /, s výchovou dětí, školní docházkou, s péčí o děti, pomáhat v domácnosti, řešit finance /nákupy, dluhy, exekuce, splátkové kalendáře, pomoc při vyřizování dávek SSP a HN/, pomáhat s bydlením. Pokud zjistíme, že rodina nemá snahu svou situaci řešit, či její rozhodnutí mají negativní vliv na dítě a ohrožovalo by jeho vývoj, situaci s vědomím rodiny oznámíme příslušnému OSPODU. Klíčový pracovník o rodině se souhlasem klienta vede spisovou dokumentaci.

 

Hlavní cíl: obnovit, navrátit nebo posílit stabilitu v rodině, její funkčnosti a opětovně získat způsobilost rodičů k výchově svých dětí. 

Dílčí cíle:

1) Podpořit rodiny, předejít umístění dětí mimo domov /cca 40/.

2) Ve spolupráci s OSPOD, pomoci k návratu dětí z ÚV či PP.

3)Posilovat kontakty rodičů s dětmi, které jsou umístěny v NRP či v ÚV.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE