Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2024 > koukej, společně to zvládneme 2024

Koukej, společně to zvládneme 2024

 

MMO[4].png

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy.

Období projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM-KC Hrušov a NZDM-KC Liščina 

Poskytovatel neinvestiční účelové dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oblast sociální péče

Výše dotace: 480 000 Kč

Prostřednictvím projektu budou v roce 2024 zajištěny sociální služby dvou Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - komunitních center (NZDM-KC) Hrušov a Liščina v SVL ve Slezské Ostravě. Cíle projektu jsou stanoveny v souladu s posláním, které si obě NZDM jako poskytovatelé registrované sociální služby stanovila. Cílovou skupinou jsou primárně neorganizované děti a mládež (6 - 26 let) žijící ve vyloučených lokalitách, kteří potřebují pomoc se zvládáním obtížných životních situací. Důraz je kladen zejména na kvalitu a nabídku poskytovaných služeb, individuální přístup. Prostřednictvím zákonem daných základních i doplňkových aktivit se budou NZDM podílet i na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mladých lidí.

Služby zahrnují každodenní výchovné, vzdělávací, umělecké a aktivizační, sportovní činnosti, zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím a pomoc při prosazování jejich práv a oprávněných zájmů. Cílem je poskytnout klientům podmínky pro rozvoj a upevnění jejich dovedností, schopností a návyků a vést je ke společensky přijatelným aktivitám, samostatnosti a postupné nezávislosti na sociální službě.

V rámci naší dlouhodobé snahy o zvyšování vzdělanosti ve vyloučených komunitách bude důraz kladen na vzdělávání dětí a mládeže (poskytnutí bezpečného, motivujícího zázemí s potřebným vybavením), přípravu do škol, komunikaci se školami, exkurze, poradenství žákům a studentům s volbou školy, podporu klientů (studia na ZUŠ, stipendia apod.).

Více o programu: https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/socialni-pece/vuzva-na-ucelove-dotace-v-oblasti-socialni-pece

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE