Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2017 > Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

ESF - Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

Logo EU.png

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003722
Identifikace žádosti (Hash): 5IU1UP
Zkrácený název projektu: Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: (KPSVL ) 1. výzva 03_15_026

Název výzvy: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Název projektu CZ: Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD
Název projektu EN: Personalized Support of the Families in Cooperation with Authority for Social and Legal Protection of Children

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1.4.2017
Předpokládané datum ukončení: 31.3.2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36
Skutečné datum zahájení: 1.4.2017

Kde nás najdete:
Vzájemném soužití, o.p.s.
– Hnízdo, Bieblova 6, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:
Tel.:
596 111 896, 596 110 428, mobil: 775 761 192
E-mail:
 hnizdo@vzajemnesouziti.cz
Web:
     www.vzajemnesouziti.cz

 

Projekt je zaměřen na ohrožené rodiny s dětmi v agendě sociálně právní ochrany dětí /dále jen OSPOD/. OM spisy zaevidované během r. 2015 v rámci stravy bylo 5035 /zdroj MMO/. K 31. 12. 2014 v MSK bylo v OM evidováno 45 421 dětí a jejich rodin /zdroj: Pramen MPSV/. Problémem je fakt, že pracovníci OSPOD nemají s ohledem na svou vytíženost možnost poskytnout rodinám adekvátní pomoc a řešit jejich tíživou situaci intenzivně a do hloubky. Zde vidíme pro NNO významnou roli poskytovat rodinám pomoc prostřednictvím nabídky a realizací služeb. V oblasti ochrany práv dětí došlo k významným legislativním změnám. I přes to je stále mnoho rodin s dětmi, u kterých se situace zhoršuje. Mnohé rodiny samy pochází z chudých sociálně slabých rodin, chybí jim vzory, pak samy nejsou schopny plnit si své rodičovské role, nezvládají výchovu svých dětí. Často se setkáváme s mnohačetnými rodinami, kdy rodič pak není schopen se řádně postarat o své děti. Mladé dívky rodí děti, kdy samy potřebují ještě pomoci. Mnoho rodin žije v soc. vyloučených lokalitách, mnohdy posledním útočištěm jsou ubytovny a většina našich rodin žije na hranici chudoby. Ohroženo chudobou či sociálním vyloučením je v ČR přibližně 1,5 milionů lidí, a z toho téměř 100 tisíc dětí do šesti let. V Ostravě je cca 40 ubytoven a 15 soc. vylou.lokalit. Sociální vyloučení ve vztahu k chudobě představuje jakýsi vrcholek ledovce. Materiální deprivace se v něm snoubí s bariérami limitujícími uplatnění na otevřeném trhu práce a trhu s bydlením, omezeným přístupem k veřejným službám, symbolickou stigmatizací lidí, kteří v těchto podmínkách žijí /zdroj GA květen 2015/. Kumulace problémů vede k tomu, že rodiny na řešení své tíživé situace rezignují a nejsou motivovány ke změně. Z uvedených důvodů se rodina mnohdy ocitá v agendě OSPOD a sám OSPOD nás žádá o pomoc rodině, protože tyto mohou být důvodem k odebrání dítěte z rodiny. /blíže příloha č.1/. Projekt navazuje na str.plán soc. začl., pr. 4.3.5 Rodina a zdraví (akt.d,e výzvy).

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE