Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Odborné sociální poradenství

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 

Reg. Č.: 4221164 v základní síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 

Poslání

Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale, Vzájemné soužití o.p.s. se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat informace, rady a podporu těm, kteří mají problémy v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, a neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Neposkytujeme finanční pomoc ani možnost zprostředkování telefonického hovoru za účelem získání půjčky, advokátní služby, notářské služby ani překladatelskou činnost.

 

Cílová skupina

Pomoc bude poskytnuta osobám starším 16 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a obrátí se na Sociálně právní poradnu se žádostí o pomoc s řešením problémů v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv a hovoří česky a slovensky nebo hovoří výhradně romsky případně jiným cizím jazykem a dostaví se s tlumočníkem. Nejčastěji se na nás obracejí Romové. Nemůžeme pomoci těm, kdo řeší záležitosti týkající se svého majetku – např. převodu, prodeje nemovitostí, aut, vymáhání půjčených peněz a dále těm, kteří řeší vypořádání společného jmění manželů.

 

Cíle služby

Cílem Sociálně právní poradny je;

 • Poskytovat informace nejčastěji v oblastech sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí a rodinných a mezilidských vztahů
 • Poskytovat právní informace obětem trestných činů
 • Pomáhat se sepisováním dokumentů (např. žalob na soudy, odvolání, vyplňování formulářů)
 • Podporovat klienty v samostatnosti při řešení jejich problémů
 • Na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Cílů Sociálně právní poradny dosahujeme pomocí informací, rad, konzultací s právníkem, doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, žalob, emoční podporou, poskytováním a zprostředkováním materiální pomoci (zejména ošacení).

 

Principy

Odborné sociální poradenství je poskytováno na principech;

 • Bezplatnosti - za poskytnutí služby se neplatí
 • důvěrnosti - je zachovávána důvěrnost sděleného, to, co nám při řešení svého problému sdělíte, nikde dále nešíříme, ze zákona však máme ohlašovací povinnost v případě zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu
 • nestrannosti - informace, rady a případná další pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
 • nezávislosti - služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích či osobách, které poradnu finančně podporují nebo dotují
 • individuálního přístupu ke každému uživateli - poradce přistupuje ke klientovi vždy s ohledem na jeho individuální situaci, klient je podporován v samostatném jednání
 • anonymity - klient má právo vystupovat při řešení své situace bez udání jména
 • kvality – poskytovat odborné a kvalitní sociální poradenství

 

Způsoby pomoci

Poskytováním sociálního a právního poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv

 • Doprovázením na úřady a jiné instituce
 • Pomocí s vyřizováním písemných dokumentů
 • Zprostředkováním vyjednávání a jednáním v zájmu klienta na úřadech a jiných institucích v jeho přítomnosti nebo bez jeho přítomnosti a to s jeho vědomím a souhlasem
 • Psaním podání, návrhů, žalob, odvolání atd.
 • Nezávislou pomocí při řešení mezilidských konfliktů
 • Nácvikem dovedností např. nácvikem telefonického hovoru, psaním životopisu, nácvikem osobního pohovoru, komunikací prostřednictvím internetu
 • Informacemi o dalších službách, které jsou pro něho vhodné a které může využít při řešení své situace

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno organizační jednotkou Helpale, Vzájemné soužití o.p.s. v Sociálně právní poradně na ulici Bieblova 8, 702 00 Ostrava v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto základní činnosti:

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb - podávání informací o dalších službách, které jsou pro uživatele vhodné a které může využít při řešení své situace, odkazování či předávání uživatele ke specializovaným institucím, úřadům, lékařům, soudům apod.
 2. sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (např. vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, jednání s majiteli domů nebo provozovateli ubytovacích zařízení, jednání s možnými zaměstnavateli, kontakty s věřiteli, řešení rodinných problémů, sousedských sporů, doprovody na různé instituce apod.)

 

Kapacita služby

V jedné chvíli je možné poskytovat službu maximálně třem klientům.

  

Hodiny pro veřejnost:

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Úterý pouze pro objednané pouze pro objednané
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 odpoledne pro objednané

 

 

Místo a doba poskytování odborného sociálního poradenství

Sociálně právní poradna sídlí na ulici Bieblova 404/8, Moravská Ostrava 702 00.

 

 

 

 

Financováno

MSK - logo HD.png          OV.png

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE