Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Aktuality

A K T U A L I T Y

 
TÝM MOBILITA ZAHÁJIL DALŠÍ KURZY, MLÁDEŽ POJEDE NA ZKUŠENOU DO KOŠIC
 
V úterý 1. 9. 2020 náš tým Mobilita zahájil už druhý kurz projektu z ESF ,,Za hranice k pracovnímu uplatnění", který všechny přihlášené dobře připraví na následnou pracovní stáž, tentokráte na Slovensko do Košic. Držíme všem dívkám palce, aby využily tuto šťastnou příležitost, vydržely, a nastartovaly tak úspěšně svou novou pracovní i životní etapu.
 
mobilita no2.jpg
 
mezerník.png
 
ZPRÁVA Z LETNÍHO SLUNEČNÉHO TÁBORA

Dětský letní tábor, který se letos odehrál již po 23., našel své místo na Chatě Slunečná, pro které obdržel příhodný název ,,Letní slunečný tábor“. Konal se od pondělí 10. srpna do neděle 16. srpna v nádherné a čisté jesenické přírodě Bruntálska a zúčastnilo se jej 41 vybraných dětí spolu se zaměstnanci organizace a pomocníky.

 

Letos byla táborová příprava, organizace i administrativa o dost náročnější než v min. letech kvůli pandemii Covid, přesto jsme vše nakonec úspěšně a ve zdraví zvládli.

 

Lokalita nabídla táborníkům a tábornicím výlety do okolní přírody – k památnému stromu, na rozhlednu nebo jen tak do lesa. Pro příjemné trávení volného času ve venkovním prostředí jsme ani nemuseli často opouštět základnu. Travnatá prostranství, betonové hřiště u lesa a tábořiště nám zajistilo spoustu zábavy i neformálního vzdělávání – děti od 7 do 14 let  různými aktivity a zábavnými úkoly rozvíjely své samostatné myšlení, imaginaci a kreativitu, posilovaly komunikaci a týmovou spolupráci a procvičily také jemnou i hrubou motoriku. Táborový řád, který jsme na začátku tábora sestavili společně s dětmi, zase přirozeně prohloubil respekt vůči pravidlům slušného chování a citlivého jednání vůči sobě navzájem, sobě samotným i přírodě okolo.

 

Na tábor jely sociálně slabší děti z různých lokalit ostravska, odlišného prostředí a zázemí, děti s doporučením sociálního odboru Slezské Ostravy, děti romské i z majority, přesto na táboře našly rychle společnou řeč a zážitky v rámci bohatého a pestrého táborového programu je stmelily v jeden fajn kolektiv.

 

Tématem letošního tábora byla cesta kolem světa. Během týdne se děti vydaly do Francie a Velké Británie a zúčastnily se také Olympijských her v Řecku a karnevalu v brazilském Riu.

 

Každý den nám vařil tým zkušených a laskavých kuchařek, které se z co nejlokálnějších surovin snažily denně vykouzlit pestré menu. Již tradičně se naše tábory snaží využívat zdroje místních drobných podniků, aby podpořily tamější ekonomiku.

 

A co se vlastně den po dni dělo?

 • pondělí se děti podílely na tvorbě tábornického řádu a byly rozděleny do oddílů. Následovaly společné seznamovací hry na stmelení kolektivu. Před večeří si děti na přilehlém hřišti pod jehličnany zahrály florbal s nafukovacím míčem a každý tým si pak vyrobil vlajku na páteční Olympijské hry. Po dobré večeři započala příprava táboráku – každý se zapojil do úklidu tábořiště a nošení dříví. Jakmile byl táborový oheň zažehnut, mohl si každý opéct párek a bavit se. Táborákovou atmosféru obohatil šikovný Jožka, který s výborným prospěchem studuje na ZUŠ, vzal si s sebou na tábor saxofon a kamarádům a kamarádkám zahrál, co se během roku naučil.
 • Úterní den byl po rutinním úklidu započat vědomostní hrou o České republice. U následujících aktivit děti zase kromě hlaviček zapojily i zbytek těla – proběhly se i přetahovaly. Po obědě a odpoledním klidu se táborový zástup vydal přes přilehlé vesnice až k památnému stromu jménem Hadí královna. K této nejmohutnější lípě v Moravskoslezském kraji se váže tragická legenda o hadí královně, která zatočila s lidskou chamtivostí. Zbytek odpoledne se nesl ve znamení ekologie: děti zábavnou formou vyzkoušely třídit odpad a vysvětlily si, proč je třídění vůbec zapotřebí. Před večerní diskotékou si děti ještě procvičily smysly – v zábavných kvízech musely zapojit hmat, čich i chuť.
 • Po dopoledním turnaji v míčových hrách se středa nesla na vlnách Francie – v první polovině dne si děti například zaběhly štafetu pro fáborky v barvách francouzské vlajky, v druhé polovině si zase vyzkoušela bodypainting a z různých darovaných kousků oblečení vytvořily modely na módní přehlídku, některé vskutku s typickým francouzským šmrncem.
 • Čtvrteční cesta do Velké Británie započala chytáním bájné Lochnesské příšery a výletem na nedalekou vyhlídkovou věž, který doplnil sváteční oběd v restauraci – ten totiž dětem většina rodičů obvykle dopřát nemůže a pro děti je to zážitek. Pro extrémně slunné a horké počasí se zbytek dne odehrál ve znamení vody – za pomocí malých nafukovacích bazénků a kýblů s vodou se děti dostatečně osvěžily a ubránily se tak před možným úžehem či únavou.
 • pátek se děti dočkaly Olympijských her z období antického Řecka, které se odehrály uprostřed voňavé lesní mýtiny. Z té nás pak ale vyhnal déšť a zbytek odpoledne jsme strávili v budově základny. Děti malovaly fragmenty řecké historie, o kterých jim programoví a oddíloví vedoucí povídali. Těsně před večerkou, když se déšť uklidnil, byla pro odvážné dobrovolníky připravena stezka odvahy k přilehlému hřbitovu.
 • Sobota patřila – kromě spousty pohádkových her a úkolů - také karnevalu v brazilskému Riu de Janeiru. Oddíly dostaly k dispozici spoustu materiálů, ze kterých měly za úkol vytvořit karnevalový kostým. S ním se pak ponořily do rytmu samby. Za odměnu za sobotní i celotýdenní píli se karneval proměnil v prostřenou tabuli s dobrotami a dětmi dlouho očekávanou diskotéku.
 • Poslední den, neděle, už byla hlavně o balení a důkladném úklidu chatek, budovy i celé táborové základny. Většině dětí se tábor opouštět nechtělo, ale jelikož věděly, že na ně doma již netrpělivě čekají natěšení rodiče, nakonec nasedly do objednaného autobusu a rozjely se do svých domovů v Ostravě.

Vyjma drobných potíží, které se v nějaké formě každoročně vyskytnou (letos jsme např. museli předčasně odvézt domů emočně labilního chlapce, který s sebou neměl i přes lékařkou schválený pobyt a předtáborovou konzultaci s maminkou potřebné léky), letošní tábor proběhl výborně, bez vážnějších zdravotních potíží, v přátelském a zdravě soutěživém duchu a dobrý pocit z něj i spoustu zážitků si odvezly nejen děti, ale i dospělí a pomocné síly.

 

Všem dárcům – Moravskoslezskému kraji, MŠMT, Monetě Money Bank, Výboru dobré vůle - nadaci Olgy Havlové a Nadaci pro rozvoj vzdělávání – děkujeme za možnost uspořádat týden plný zábavy i hravého učení pro děti, které nemají příležitost zúčastnit se jiných táborů.

 

Cedulka s názvy a logy dárců byla umístěna na viditelném místě táborové základny, o projektu a dárcích informujeme na našich webových stránkách, na sociálních sítích center i organizace, informace bude uveřejněna taktéž ve výroční zprávě za rok 2020.

 

Odkazy na web: pár fotek z tábora, projekt Tábor snů, celé fotoalbum na FB (příspěvek ze 17. 8.)

https://www.vzajemnesouziti.cz/aktuality-news

https://www.vzajemnesouziti.cz/tabor-snu-2020

https://www.facebook.com/vzajemnesouzitiops

 

 

 mezerník.png

 
INTENZIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM O PRÁZDNINÁCH - Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí
 
V rámci projektu Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí, r. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016447, můžeme každý rok o prázdninách realizovat intenzivní vzdělávací prázdninový program určený 20 dětem ohrožených školní neúspěšností a 4 jejich učitelkám - ze ZŠ Šalounova a ZŠ Pěší. Letos jsme aktivitu realizovali poprvé, ale její pozitivní dopady sledujeme už nyní. Děti ze základních škol si ještě před nástupem do dalších ročníků mohly osvěžit základní poznatky a stmelit svůj vztah s učitelkami a kolektivem. Abychom děti odměnily za píli při prázdninovém vzdělávání, realizovali jsme týden v rodinném centru Skalka a v Zoologické zahradě Ostrava - oba tyto areály nabízely dětem odreagování mezi opakováním učiva a přinesly také motivaci k účasti na dalších dnech. Jak areál Skalka, tak ZOO Ostrava navíc poskytla učitelkám mnoho dalších možností, jak děti neformálně vzdělávat - především v oblasti přírodovědných předmětů, ve kterých je přes rok mnoho vybraných dětí neúspěšných. Spolupráce s dětmi i zástupkyněmi ostravských škol ve vyloučených lokalitách byla výborná a určitě na ni navážeme i v dalších letech.
 
118136322_723495224876805_8780185339485615015_n.jpg 117944100_2807826429445345_7340922031424621106_n.jpg 117942064_1201620403530796_7383806467093600769_n.jpg
118086438_1232391210440471_6527241338887227347_n.jpg 117967221_681565522445173_8681008908555885428_n.jpg 117968856_725794851314093_4376674664411596967_n.jpg
 
A jak to vypadalo v jednotlivé dny?
 • 1. den (15.8.) proběhl v prostorách dětského koutku Family parku Skalka ve Vřesina u Ostravy. Vzhledem ke krásnému počasí děti využily nádherné prostředí celého areálu nejen ke vzdělávání formou didaktických her a úkolů, soutěží a kreativní tvorbě, ale také k aktivnímu odpočinku. Na začátku byla možnost seznámit se se všemi zvířaty zdejší minizoo a labyrintu s rozličnými nástrahami ve formě řešení zajímavých kvizů.
 • 2. den (16.8.) proběhl opět v areálu Skalka, kde děti pokračovaly v opakování a procvičování učiva se svými p. učitelkami zábavnou formou s kreativním přístupem. Odpoledne dětem zpříjemnila oddechový čas jízda ve speciálních autíčkach, kde si všichni vyzkoušeli své motorické i motoristické schopnosti.
 • 3. den (17.8.) byl pro své krásné počasí ve znamení výletu do ZOO Ostrava. Tam si každá skupina děti se svou p. učitelkou našla prostor nejen k výuce, ale také k aktivnímu odpočinku. Výborně se zde uplatnilo názorné vyučování přírodovědných oborů.
 • 4. den (18.8.) byl stále ve znamení krásného letního počasí, které si děti užily opět v areálu Family parku Skalka. Po dopoledních vzdělávacích aktivitách si děti za odměnu vyzkoušely rýžování zlata, které je součástí zdejší nabídky atrakcí. 
 • 5. den (19.8.) jakožto první deštivý den přinesl jiné výzvy. Kromě vzdělávacích dopoledních aktivit měly děti program zpříjemněný také pohybem v areálu na skákacích trampolínách a dalších atrakcích pěkně v suchu. Dokonce si všichni vyzkoušeli pár minut ve virtuální realitě.
 • 6. den (20.8.) přinesl další možnosti vzdělávání formou didaktických her, soutěží a tvořivých aktivit. Naposledy děti využily možnost navštívit zdejší minizoo s bludištěm i ostatní atrakce.
 • 7. den (21.8.), poslední den našeho programu, se paní učitelky že ZŠ Pěší rozhodly podniknout vzdělávací výlet s výšlapem ze Skalky do lázní Klimkovice a cestou připravily dětem spoustu překvapení a zábavných úkolů. Paní učitelky že ZŠ Šalounovy si zase připravily Výukový program v ZOO Ostrava, kde chtěly své aktivity slavnostně ukončit - jelikož většina jejich dětí bydlí od zahrady příliš daleko, aby se do ní jezdily dívat s rodiči. Tak se sice naše cesty rozdělily, ale všichni byli spokojeni. Věříme, že celý letní vzdělávací program naplnil a snad i předčil očekávání všech a především splnil svůj účel. Těšíme se opět na příští rok na další děti.
 
mezerník.png
 
TÁBOR SNŮ 2020
  
10. srpna 2020 odjelo 41 dětí z vyloučených ostravských lokalit na již třiadvacátý tábor, který Vzájemné soužití pořádá, na Tábor snů 2020. Po 5 letech bylo opět cílovou destinací krásné místo v jesenických horách - Chata Slunečná v Nové vsi u Rýmařova. Tábor proběhl od pondělí 10. srpna do neděle 16. srpna. Jako již pravidelně, i letos se náš tábor nesl v duchu fair play, udržitelnosti a podpory místních živnostníků. Dárcům srdečně děkujeme za možnost tábor uskutečnit - konkrétně Moravskoslezskému kraji, MŠMT, Monetě Money Bank, Výboru dobré vůle - nadaci Olgy Havlové a Nadaci pro rozvoj vzdělávání.
 
P1090331.JPG P1100083.JPG
P1090617.JPG P1090621.JPG
P1090545.JPG P1090562.JPG
P1090715.JPG P1090703.JPG
P1090789.JPG P1100089.JPG
 
mezerník.png
 
Pozvánka na Dny rodin 2020 - akce MSK
 
dny_rodin.PNG
 
 
 
mezerník.png
 
Návštěva místostarosty O-Jih

 

Dne 21. 7. 2020 nás navštívil místostarosta městské části Ostravy-Jih, pan Jan Dohnal. Provedli jsme jej jednotlivými týmy a lokalitami, ve kterých pracujeme, a prodiskutovali plány rozšíření služby NZDM-KC Hrušov právě na Jih. Děkujeme za návštěvu!

 

hrušovjih1.jpgIMG_20200721_141225.jpg

 

mezerník.png

 

 

bee.png

 

65D410D2-6748-4B45-BA56-51EB1A93990C.jpeg

 

 

mezerník.png

 

Podpora studentů v roce 2020

 

Tak jako v předešlém roce i letos podporujeme mladé klienty NZDM Liščina a nově i dalších zájemce, kteří se obrátili na Vzdělávací tým organizace, ve vzdělání mj. formou zprostředkování stipendijní podpory, zejména díky Nadaci Terezy Maxové. Jsme hrdí na to, že letos jde již o 18 mladých lidí, kteří studují nebo jdou studovat na některou střední školu. Informace o možné podpoře se zřejmě v komunitě rozšířila, protože od loňska vidíme posun ve větší samostatnosti a iniciativě studentů i jejich rodičů, jejichž spolupráce je pro úspěšné vyřízení žádosti důležitá (zpočátku jsme rodiny obcházeli s nabídkou pomoci, nyní již většina přijde sama za námi). Kromě této pomoci také se studenty navštěvujeme veletrhy škol, dny otevřených dveří, komunikujeme se školami, rodiči i donátory.

 

Kterým studentům pomáháme?

2 středoškolské studentky ve vyšších ročnících mají stipendium na celé 4 roky u Nadace Romea, s kterými nadále spolupracujeme.

S dalšími 4 stávajícími studenty spolupracujeme již delší dobu.

4 noví zájemci byli od září 2020 přijati ke studiu na SŠ a oslovili nás.

2 noví zájemci nás oslovili ohledně pomoci s vyřízením odvolání na vybrané střední školy.

S 8 dalšími studenty, kteří navštěvují střední odborná učiliště, také aktivně spolupracujeme a motivujeme je k udržení se na školách a zdárnému dokončení.

 

Jak pomáháme s žádostí o stipendium?

Této mládeži pomáháme formou individuálních projektů zprostředkovat finanční podporu např. na školní pomůcky, školné, notebook, podle druhu školy a požadavků. Zákonní zástupci museli doložit dokumenty potřebné k vyřízení stipendia, smlouvu o studiu, rozpočet na požadované věci, doporučení naší NNO pro posouzení žádosti, kopii OP, příspěvek a přehled vyplacených dávek na dítě z ÚP, číslo bankovního účtu, posouzení školy, proč by žadatel měl studovat konkrétní obor, u stávajících podpořených studentů proč by měl nadále studovat SŠ. Administrativní pracovnice Vzdělávacího týmu spolu s pracovnicí NZDM sepsaly s rodičem např. představení rodiny, finanční rozpočet, žádost o poskytnutí nadačního příspěvku, okopírovaly, oskenovaly a zaslaly emailem žádost i potřebné dokumenty na adresu nadace. Žádosti rodiče také museli zaslat nadaci poštou.  

 

Proč pomáháme?

Protože jsme přesvědčeni, že vzdělání dětí a mladých lidí z vyloučených lokalit je jediná možná cesta k lepšímu životu a více možnostem jejich budoucího uplatnění. Ač nemají kolem sebe tolik pozitivních vzorů a pochází ze sociálně slabších rodin žijících ve vyloučené lokalitě, chtějí ukázat majoritě i vlastní komunitě, že jsou i vzdělaní Romové a že tak mohou lidé přehodnotit vnímání Romů jako jednolitou skupinu. Tito mladí sami věří, že vzdělání je důležité, pro nás Romy obzvlášť. Vědí, že když dosáhnou vyššího vzdělání, mají nejen větší možnost uplatnění na trhu práce i v životě, ale také že rodiče budou mít radost, že se věnují studiu. Některým jsou vzorem jejich starší sourozenci, kteří již studují nebo se učí na SOU. Pomocí studia na střední a poté u některých třeba i na vysoké škole chtějí v životě dosáhnout svého cíle a pracovat v oboru, který je baví.

 

mezerník.png

 

PRACOVNÍ ZAHRANIČNÍ STÁŽ
 
Tak nám první úspěšná skupina roku 2020 projektu EU/ESF „Za hranice k pracovnímu uplatnění“ odjíždí na 56 denní pracovní stáž do rakouského Salcburku - 5. 8. 2020! Už nyní plánujeme další stáž, tentokrát na Slovensko.
 
Pokud je Vám 18 – 30 let, neukončili jste střední školu, je podmínkou přihlášení na ÚP, s ukončenou SŠ musíte být v evidenci více než rok. Máte jedinečnou příležitost získat osvědčení o absolvování pracovně právních kompetencí v našem kurzu a následně i stáže, tentokrát na Slovensku (Košice). Získáte tak zkušenosti v práci, kterou Vám během kurzu na míru dle Vašich schopností a zájmů najdeme. Po příjezdu Vám pomůžeme díky této jedinečné praxe najít nové stabilní zaměstnání, popřípadě se znovu zapojit do studia. Proto neváhejte a přijďte mezi nás, kdykoliv mezi 9 – 12 hodinou přímo do naší kanceláře Vzájemného soužití (1. p.) na ul. Bieblova 8 v Ostravě, nebo volejte na mob. číslo 730175642, kde získáte bližší informace.
 
0001 (1).jpg 

mezerník.png

 

KOMUNITNÍ AKTIVITY

 

Po zmírnění nařízení souvisejících s Covidem-19 se v našich lokalitách rozeběhly svépomocné práce na zvelebování společných prostorů a okolí domů. Na Pláničkově, Plechanovově a Riegrově ulici se malovali a malují společné prostory v domech, společně se uklízelo,  na Zárubku se svépomocí udržuje sportovní plácek, na Liščině proběhly společné úklidy, společné setkání nad tím, jak by mohly vypadat kroje pro taneční soubor. Na Liščině, Zárubku i Hrušově proběhly i první společné komunitní akce spojené s oslavami Dne dětí. Na Zárubku v podstatě nepřestaly fungovat volnočasové aktivit pro děti a mládež s aktivním zapojením místních dospělých. Děkujeme všem, díky kterým se nám daří s komunitami tyto aktivity realizovat – Úřad vlády – RVZRK, Moravskoslezskému kraji, Statutárnímu městu Ostrava, Městskému úřadu Slezská Ostrava, majiteli bytů – Heimstaden.

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg

10.jpg 12.jpg 11.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

 

 

mezerník.png

 

CHRÁNÍME SE VZÁJEMNĚ

Díky projektu ,,Chráníme se vzájemně” za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem mohl náš tým Hnízdo zakoupit bezkontaktní teploměry, které naší organizaci pomáhají zajistit ochranu a bezpečí jak pracovníkům, tak klientům. Za finanční podporu srdečně děkujeme.

 

 103263967_280744099960835_1227264160699497442_n.jpg

 

mezerník.png

 

 • poděkování obvodu týmu Hnízdo
poděkování hnízdu.png
 
mezerník.png

 

 •  sbírka na záchranu Liščiny

POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT CENTRUM NA LIŠČINĚ!

ZAPOJTE SE DO SBÍRKY ČSOB: https://www.csobpomaharegionum.cz/…/528-pomoc-znevyhodnenym…

PŘISPÍVAT MŮŽETE CELÝ MĚSÍC AŽ DO 2. ČERVENCE.

DĚKUJEME. ❤️

Projektem usilujeme o záchranu místa, v němž se děti z komunity na Liščině cítí bezpečně a patřičně. Potřebujeme zajistit finance na pokrytí nákladů spojených s akutním vyřízením dodatečného stavebního povolení k objektu komunitního centra na Liščině, v němž jsou již desítky let poskytovány sociální služby a další aktivity místním dětem i celé komunitě. Toto jedinečné místo na okraji Ostravy slouží ke střetávání minority s majoritou, ke smysluplnému trávení volného času místní mládeže, k formování komunitního ducha. Stavba původně sloužila pro okamžitou pomoc obyvatelům z ostravského Hrušova, které v roce 1997 postihly masivní záplavy. Poté se místo pozvolna proměnilo v centrum, kam si děti chodí hrát, ale také se učit a rozvíjet svůj talent, ať už jde o zpěv a tanec nebo třeba o fotbal. Abychom mohli v podpoře místních dětí a mládeže pokračovat i nadále, je nutné uvést stav budovy do podoby trvalé stavby, a to už do začátku léta.

 

 

mezerník.png

 

 

OSLAVY DNE DĚTÍ VE VZÁJEMNÉM SOUŽITÍ BUDOU TRVAT CELÝ ČERVEN

Den dětí je u nás celoročně. Děti jsou alfou a omegou toho, jak a proč pomáháme. Oslavy Dne dětí se u nás proto nesoustředí pouze v jednom dni - jednotlivé týmy si připravily aktivity pro děti na celý červen:

 • Neformální předškolní klub Brouček v Ostravě-Zábřehu vyrazil 1. 6. i s jednou z maminek podporovaných dětí na procházku do nedalekého lesoparku. V přírodě si děti vyhrály, a protože počasí vykazovalo známky léta, cestou zpět dostaly zmrzlinu. Aktivita je podporována Evropskými strukturálními a investičními fondy (OP VVV) a MŠMT.

101010299_548467125851615_2948400692567474176_n.jpg 101549501_1401828456872640_3923561875979108352_n.jpg 101407875_311883569827551_6603007400028930048_n.jpg 

 • Na travnatém plácku u komunitního centra na Liščině proběhla 2. 6. oslava Dne dětí plná her a pohybu. Místní obyvatelstvo spolu se Vzájemným soužitím připravilo pro děti všeho věku spoustu disciplín, za které pak děti dostaly sladkou odměnu. První část odpoledne se nesla v duchu her a soutěží pro ty nejmenší předškolní děti. Později dostaly prostor i děti starší a disciplíny se pro ně trochu obměnily. Celkem si přišlo oslav dětského dne užít kolem 100 dětí! Abychom zajistili bezpečnost všech zúčastněných, dospělí si před vstupem do areálu museli nasadit roušku a všichni včetně dětí dezinfikovat ruce.

P1070776.JPG P1070742.JPG P1070749.JPG

P1070825.JPG P1070758.JPG P1070714.JPG

 • I přes nepříznivé počasí navštívily děti z neformálního předškolního klubu Brouček ze Slezské Ostravy a jejich rodiče 5. 6. ZOO Ostrava. Veškeré akce neformálních předškolních klubů jsou realizovány díky podpoře EU a ESIF MŠMT.

 000.jpg 01.jpg 02.jpg

 
mezerník.png
 
Magistrát města Ostravy o Vzájemném soužití...
Jak Vzájemné soužití pomáhalo i během nejkrizovějšího období, zdokumentoval i Magistrát města Ostravy. Přečtěte si články:

Naše organizace realizuje své činnosti také s podporou statutárního města Ostravy. Jsme dlouhodobě zapojeni do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílíme se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021.

 

Mockrát děkujeme za spolupráci a víru v prospěšnost našich činností.
 
mezerník.png

 

Předškolní klub Brouček v Zábřehu opět otevřen!

Spolu s otevřením škol jsme poprvé po větší pauze mohli fyzicky otevřít také náš neformální předškolní klub Brouček v Zábřehu. Dokud byly dveře základních škol - včetně Chrjukinovy, ve které si pronajímáme místnost pro klubík - zavřené, museli jsme s našimi nejmenšími pracovat pouze venku nebo komunikovat elektronicky. Sociálně znevýhodněným dětem možnost docházet denně za pracovnicemi do klubíku chyběla. Včera jsme se už ale srdečně přivítali, dali si pořádně do těla pohybovým cvičením a potrénovali i hlavičky. Neformální klub Brouček v Zábřehu i na Liščině funguje díky příspěvku MŠMT a EU. Druhý z klubů jsme mohli vybavit díky Nadaci Agrofert.

brouček1.jpg brouček2.jpg brouček3.jpg

 

mezerník.png

 

Tým Mobilita výjezd do Rakouska rušit nebude!

V půli května proběhl teambuilding 1. skupiny projektu EU pro zaměstnanost ,,Za hranice k pracovnímu uplatnění". Skupina se kvůli bezpečnosti nescházela ve vnitřních prostorech, ale spojila příjemné s užitečným a potkala se v ZOO Ostrava. Pracovnice s budoucími stážisty a stážistkami probrali veškeré výzvy a překážky spojené s cestováním v aktuálně složité situaci. Nakonec se však dobrali úspěchu - výjezd na stáž do rakouského Salcburku ještě v tomto roce bude!

zoo 6.jpg zoo 7.jpg zoo 8.jpg

 

mezerník.png

  

Reportáž z nouzového stavu

Nesnadná doba, v níž jsme se všichni ocitli, se značně dotkla fungování řady organizací, institucí i jednotlivců. Omezení zasáhla i nás, ale místo přerušení našich činností jsme si našli jiné formy naší běžné pomoci a přidali i některé nové: od šití roušek, přes doučování dětí a humanitární pomoc, až po pečení bábovek pro seniory. Podívejte se na malou reportáž z naší vlastní dílny.

 

 

 

mezerník.png

 

Tisková zpráva k nové a neznámé situaci, kterou máme všichni ,,poprvé“

 

Posláním naší obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití je pomáhat těm nejchudším a nejzranitelnějším lidem v našem městě. Vzhledem k našim pěti registrovaným sociálním službám a oddanosti veřejnosti jsme za přijetí veškerých pravidel sociálního distancování pokračovali ve své práci a sloužili lidem i po vydání usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020.

 

Nastalá situace nás donutila v mnoha službách zcela přehodnotit možné formy realizace jejich činností. Většina týmů se zprvu uchýlila k výhradně elektronické formě komunikace s klienty, ale v pomoci v žádném případě nemínila polevit. Veškeré naplánované akce, které slibovaly velkou účast komunity nebo veřejnosti, jsme museli odložit či zcela zrušit. První větší akcí, která nás čekala, byl Den Romů, který každoročně oslavujeme přímo v komunitách. Letos jsme nově plánovali oslavu také pro veřejnost, a to v místní galerii pro současné umění PLATO.

 

Některé sociální služby, které poskytujeme, nebyly vládním nařízením uzavřeny – například odborné sociální poradenství a terénní programy. Ty jsme začali poskytovat v modifikované podobě. Od poloviny dubna začali pracovnice a pracovník obou těchto služeb pracovat i v přímém kontaktu s klienty, ovšem za dodržování nastavených podmínek. Do té doby byly obě služby poskytovány na základě telefonických a emailových konzultací, či komunikace přes Facebook.

 

Odborné sociální poradenství a konzultace obětem trestních činů jsme začali poskytovat na základě předchozího objednání termínu. Za období nouzového stavu do 30. 4. 2020 jsme touto službou poskytli pomoc a podporu 71 klientům, s nimiž se uskutečnilo 130 úkonů.

 

V rámci terénních programů začaly pracovnice týmu Helpale docházet do lokalit, a to zejména za účelem mapování situace ohledně potřebnosti roušek. Postupně své návštěvy zpravidelnily a navázaly na řešení problémů jednotlivých klientů skrze osobní kontakty. Brzy se také zapojily do tolik potřebné potravinové pomoci nejchudším, a to v zázemí naší organizace. Takto podpořili 71 rodin. V rámci terénních programů i přes personální oslabení související s vyhlášením nouzového stavu, jsme pomohli 138 klientům v 525 úkonech.

 

Tým nepřestal ani s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze Zárubku, pouze upravil jejich podobu – z počátku šlo o návštěvy jednotlivých rodin, postupně o setkávání s dětmi na domluveném místě. Aktivit, kterých v této podobě proběhlo už 6, se zúčastnilo 17 dětí a 6 dospělých.

 

Své aktivity musel do distanční podoby zprvu převést také tým Hnízdo, jehož práce je založena převážně na přímém kontaktu s klienty. Ti se však na pracovnice a pracovníka Hnízda začali denně obracet s žádostí o pomoc, zaměstnankyně a zaměstnanec se tak uchýlili k návštěvám lokalit a snažili se rodinám pomáhat za dodržování zpřísněných hygienických podmínek.

 

Největším problémem našich klientů Hnízda, obou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež i Vzdělávacího týmu, které vyvstaly v souvislosti s mimořádnými opatřeními, bylo vzdělávání dětí a komunikace se školami. Začali jsme tedy aktivně řešit školní výuku dětí, kontakt rodičů se školou, předávání úkolů, zahájili doučování dětí a podporu při plnění úkolů převážně prostřednictvím telefonu a dalších komunikačních aplikací. V  případě, kdy rodina nedisponovala žádným komunikačním přístrojem, navštívila zaměstnankyně nebo zaměstnanec rodinu v místě bydliště, ze země si převzal vyplněné úkoly a v povolené vzdálenosti je zkontroloval, případně něco dovysvětlil. Dětem jsme tiskli školní materiál z webových stránek škol. Od druhé poloviny dubna jsme začali těmito týmy nabízet také individuální doučování v oddělených místnostech, které vždy následovala přísná desinfekce. S plněním školních povinností pomíhal tým Hnízda 44 dětem, nízkoprahová zařízení Liščina a Hrušov 19 a Vzdělávací tým 20.

 

Jelikož je kapacita nízkoprahových center a Hnízda omezená, školní přípravu mnoha dětí bylo zapotřebí zajistit přímo v ulicích. Vznikla tak unikátní ,,slunečníková metoda“, při které zaměstnankyně a zaměstnanci organizace nabízejí dětem podporu v bezpečném prostředí venku pod slunečníky, přímo před jejich domy. Venku se tak s námi začalo doučovat 30 místních dětí.

 

Těm nejmenším z místních komunit jsme se i nadále věnovali v neformálním předškolním klubu Brouček. Jelikož však běžná kapacita deseti dětí ve věku 4-6 let představovala pro zaměstnankyně klubu i děti samotné bezpečnostní riziko, uchýlili jsme se k omezenému režimu a do klubu jsme umožnili vstup pouze dvěma dětem denně. Přes to věříme, že jsme soustavnou přípravou dětí již v takto raném věku usnadnili přestup na další stupně vzdělávání.

 

V ulicích jsme začali realizovat také osvětu ohledně dodržování pravidel, která mají zpomalit šíření nebezpečného viru. Potřebné informace se k rodinám velmi těžce dostávaly a jejich význam mnohdy nechápaly. Také roušky se k lidem z komunity špatně dostávaly. Začali jsme tedy po jednotlivých týmech nad rámec svých aktivit také šít. Celkem jsme ušili 2996 roušek, které následně putovaly k potřebným rodinám z našich lokalit. Abychom zajistili, že budou všichni nosit roušky správně a vhodně je desinfikovat, zmobilizovali jsme místní mládež v Muglinově a vytvořili tým ,,Rychlá rota Karanténa“, se kterou jsme trénovali bezpečné fyzické rozestupy, správné mytí rukou a nasazování roušek a poté je zplnomocnili šířením osvěty a vyhledáváním dalších domácností, které ještě roušky či jiné ochranné pomůcky potřebují. Mládež byla za příležitost pomoci vlastní komunitě vděčná a své role se zhostila na jedničku.

 

Další aktivitou, ke které jsme se uchýlili nad rámec svých běžných činností, byla velikonoční pomoc Domovu pro seniory Kamenec, se kterým se těšíme dlouhodobým přátelským vztahům. Jelikož jsou Velikonoce svátky, kdy se rodiny scházejí, ale současná situace setkávání neumožňuje, rozhodli jsme se osamělým seniorům svátky jara zpříjemnit alespoň napečeným cukrovím, dekoracemi a tolik potřebnými roušky, které pracovníci a pracovnice organizace vyrobili společně s dětskými klienty a také členy svých rodin.

 

Obdobná spolupráce nás v následujících dnech čeká také s Alzheimercentrem Ostrava. Klientům a zaměstnancům centra alespoň částečně zpříjemníme dny s láskou napečenými sladkostmi i slaným pečivem a drobnými výrobky od dětí, mládeže i dospělých. Vše, co od nás putuje dále – ať už jde o roušky nebo drobnou pomoc jiným organizacím, s vysokým ohledem na hygienická opatření balíme do jednorázových obalů. Abychom však ani v této situaci neopomíjeli důsledky, které jednorázové obaly představují pro život na planetě, snažíme se používat obaly recyklované a v přírodě rozložitelné.

 

Přes to, že nouzový stav mnoho organizací a služeb, které poskytují, ochromil, věříme, že je zcela klíčové, aby podpora potřebným lidem na lokální úrovni neustala zcela. My jsme hrdi, že patříme ke společnosti, která se nenechá zlomit krizovým stavem, ale stále podává pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují více než kdy dříve, se sami snažíme přispívat, jak jen je to v našich silách.

                                                                                                                                                                     

Vzájemné soužití o.p.s.

 

V Ostravě 1. 5. 2020

 

Families should pray together!.jpg

 

 mezerník.png

 

Pomoc pro Alzheimercentrum Ostrava

Vzhledem k situaci v Alzheimercentru je mnoho jejich zaměstnanců a zaměstnankyň odsouzeno k nepřetržitému pobytu v budově. Tyto nesnadné dny jsme jim tedy chtěli alespoň trochu osladit a zpříjemnit - dospělí i děti z organizace se s láskou zapojili do vyrábění, pečení a následného balení. Domluvili jsme se také, že až pominou bezpečnostní rizika, přijdeme jejich centrum navštívit.

 

Fotografie z přípravy:

pečení alzheimer (2).JPG příprava 2.JPG příprava 7.JPG

IMG_20200512_085342.jpg IMG_20200512_085401.jpg

 

Fotografie z předávání:

P1070282.JPG

 

 mezerník.png

 

Naše roušky si chválí i pracovnice České pošty

 

0B9879DA-CAE3-494B-8580-A047FDF58B27.jpeg

 

 mezerník.png

 

‼️ SHÁNÍME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE Z ŘAD STUDENTSTVA ‼️
 
Vzájemné soužití o. p. s. zahájilo streetwork s dětmi ve věku od 11 do 15 let na ulici Plechanovové, Olešní a Zemanské na Slezské Ostravě.
 
Primární cíl je osvěta potřeby nosit roušky a sociálního distancování.
 
Děti tráví většinu svého času na ulici a mohly by se stát partnerem pro zavádění pravidel v sousedství, kde bydlí.  Je již vytvořena skupina deseti dětí, které pomáhají při rozdávaní roušek, s dětmi cvičíme 2 m odstupy a učíme je mýt si správně ruce. Některé z těchto dětí jsou přirození lídři a lídryně a mohou pomoci dále organizovat další děti.
 
Samozřejmě potřebují obrovskou pomoc ze strany dospělých a dobrovolníků. Činnosti, které s nimi plánujeme do budoucna, jsou:
 • sportovní aktivity na ulici
 • tanec venku
obojí s dodržováním platných pravidel o shromažďování osob.
 
Tyto činnosti by měly být nápomocny, aby dětem byla v další fázi poskytnuta vzdělávací aktivita. Děti nechodí do školy, nemají často přístup k internetu a naše představa je vytvořit na travnaté ploše mezi domy ,,deštníkovou" nebo „slunečníkovou školu“.
 
Pod pojmem ,,slunečníková škola" si představujeme 5 slunečníků/deštníků, pod kterými budou děti sedět na karimatce a bude s nimi zahájeno doučování a příprava na další vzdělávání v jejich přirozeném prostředí – tzn. venku a v blízkosti jejich domova.
 
Vzdělávací činnosti budou probíhat 2x týdně – v úterý a čtvrtek od 10 do 12 h.  S tímto vyzýváme studenty – dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do streetworku námi organizovaných dětí, ať nás kontaktují.
 
Kontakt:
 
Vzájemné soužití o.p.s.
Mgr. Sri Kumar Vishwanathan,
tel. 777 760 191
 
mezerník.png
 
,,RYCHLÁ ROTA KARANTÉNA"
V Ostravě-Muglinově vznikla dobrovolnická skupinka mládeže s pracovním názvem ,,Rychlá rota Karanténa". Místní kluci a holky přislíbili, že pomůžou s osvětou a ochranou v lokalitě. Budou zjišťovat, zda ještě někdo potřebuje roušky, stále dokola připomínat důležitost mytí rukou a dodržování fyzické vzdálenosti mezi lidmi a všelijak dále pomáhat v nelehké situaci, ve které se teď všichni nacházíme.
,,Rychlá rota" se schází několikrát týdně. Každý malý i větší dobrovolník i dobrovolnice dostali za úkol sepsat seznam rodin, které mají málo nebo žádnou roušku. Pak vyfasovali pytlík s ušitými rouškami pro konkrétní rodinu, která je potřebuje, a donesli jim je až ke dveřím. A vlastní roušky jsme si pomáhali vzájemně vázat, ať nám hezky těsní a netlačí...
Ochotným holkám a klukům plným energie a vůle se zapojit moc děkujeme za pomoc! 
 
1.jpg 2.jpg
 
mezerník.png

 

Aktuální informace z týmu MOBILITA během nouzového stavu aneb „koronavirus vs. stáž“
Tak už nám chyběly pouhé dva týdny do úspěšného ukončení našeho dvouměsíčního kurzu a naši stážisti a stážistky mohli zvesela vyjet za prací do Salcburku, ale přišel stav nouze a my museli náš kurz přerušit a vyčkávat na další pokyny dle zákonů. Jsme společně stále v mediálním kontaktu přes mobilní telefon, internet - Facebook, Skype a další. Díky za tyto, byť často i proklínané, vymoženosti naší doby! Takto nám funguje alespoň individuální poradenství a ve společném chatu se stále udržujeme v „kondici".
Během našeho kurzu vznikl dobře fungující a přátelský tým, který stále čeká na uvolnění striktních opatření a povolení k výjezdu do Rakouska. Tam se už na nás těší tým odborníků a odbornic, kteří nám pracovní stáž připravují přímo v Salcburku. Týden před přerušením kurzu se na naše stážisty a stážistky přijeli dokonce osobně podívat a proběhl celodenní multikulturní trénink u nás v učebně Vzájemného soužití. Pan Andreas Ebner a Tahmouras Moshir z rakouské organizace GmbH & Co OG byli velice milí a nadšení našimi budoucími stážisty a stážistkami a chválili všechny za jejich zájem, snahu o získávání nových zkušeností a možnost získání následné kvalifikace či dobré praxe. 
Čekáme tedy už jen na povolení ke „startu“, dokončíme dva týdny kurzu a a hurá do Salcburku! 
Na fotkách nás reprezentuje někteří šikovní stážisti a stážistky, jak rouškou chrání sebe i nás ostatní. 
 
94625780_3361482933895835_4767394298192723968_n.jpg 95017765_3361482923895836_5090599400489615360_n.jpg mobilita rouška na web.jpg mobilita rouška na web 2.jpg

 

mezerník.png 

 

ROZHOVOR S NAŠÍM PANEM ŘEDITELEM 

 

Feel free to read this beautiful interview with Kumar Vishwanathan, the founder and leader of our organisation! / Přečtěte si rozhovor romanské divadelní organizace Roma Heroes s naším zakladatelem a panem ředitelem Kumarem Vishwanathanem - o organizaci obecně, ale také o situaci, ve které se nedobrovolně ocitla, ale bravurně si s ní, díky píle a odhodlání zaměstnanců a zaměstnankyň, poradila... Čtěte zde: 

https://romaheroes.blogspot.com/2020/04/eva-makes-masks-even-in-her-dreams.html?fbclid=IwAR2Fg4LwooWUHZAHinZ_pXqjEx6agwm89g4CwfJBvB2RHoH8NfL_PMAex8o

 

mezerník.png

 

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ POMÁHÁ I ZA NOUZOVÉHO STAVU

 

Neformální předškolní klub Brouček v současnosti funguje za přísných hygienických pravidel v omezeném provozu (1-2 děti za dopoledne, odpoledne důkladná desinfekce všech prostor). Ty nejmenší z potřebných dětí tak i nadále mohou rozvíjet důležité kompetence, díky kterým úspěšně zvládnou poslední rok mateřské školy a zápis do prvních tříd.

 

web1.jpg web2.jpg

 

mezerník.png

 

JSME S VÁMI V PORADNĚ I TERÉNU

 

Od 14. 4. 2020 jsme připraveni v Sociálně-právní poradně na ulici Bieblova 404/8 poskytovat osobní konzultace. K nim je zapotřebí se telefonicky na čísle 777 760 197 nebo mailem na poradna@vzajemnesouziti.cz objednat na určitý termín. Osobní konzultace probíhají od pondělí do čtvrtka, vždy od 9.00 do 12.00 za dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek. K osobnímu jednání budete tedy pozváni po telefonickém či mailovém objednání a je nutno se k němu dostavit s rouškou na obličeji (nebo jiným způsobem zakrytými ústy a nosem). Děkujeme za důvěru a za respektování pravidel, za kterých jsme pro Vás mohli otevřít Sociálně-právní poradnu k osobním jednáním. O dalších změnách Vás budeme průběžně informovat.

 

Od 14. 4. 2020 za Vámi v omezeném režimu docházíme a pohybujeme se v lokalitách v rámci Terénních programů, tedy tam, kde působí tato naše sociální služba - Hrušov a Muglinov, Liščina, Zárubek, na některých vybraných ubytovnách, kde s námi její obyvatelé spolupracovali, na Červeném kříži v Mariánských Horách a v předním Přívoze. Můžete nás kontaktovat také na telefonech a domluvit si s námi osobní schůzku při řešení vašeho problému:
✔️ Hrušov - 777 760 194
✔️ Liščina - 777 761 196
✔️ Zárubek - 777 760 193
✔️ pro ostatní lokality a místa - 604 438 392
Prosíme Vás o dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel a o nošení roušky, a to nejen při jednání s námi.
 
mezerník.png
 
VELIKONOCE PRO SENIORY
 
Posledních pár dní před Velikonocemi jsme strávili vyráběním, stříháním, lepením a pečením, abychom pak mohli vše (s vysokým ohledem na hygienu) zabalit do přírodně rozložitelných obalů a předat Domovu pro seniory Kamenec. Protože se blížily svátky jara a ti nejzranitelnější z nás je museli trávit v izolaci, rozhodli jsme se jim je alespoň trochu zkrášlit a provonět. 🌷 Všem zaměstnankyním, zaměstnancům a taky dětem, které se podílely na výrobě a balení, děkujeme - Marcele, Monice, Nataši, Renátě, Katce, Alce, týmu z Liščiny a týmu z Hrušova. Věříme, že naše balíčky udělaly seniorům a seniorkám radost.
 
Fotografie z předání:
 
g.jpg
 
A fotografie z výroby:
 
a.jpg aa.jpg b.jpg 92019980_3218835194794153_7232493238748184576_n.jpg
c.jpg d.jpg e.jpg f.jpg
 
mezerník.png

 

OTEVŘENÝ DOPIS

 

Výstřižek 02.jpg

Plná verze:  

Otevřený dopis - moratorium vystěhování_MMO.pdf

 

 mezerník.png

 

ŠIJEME ROUŠKY PRO POTŘEBNÉ - CHCETE NÁM POMOCI? DARUJTE NÁM LÁTKY

 

Všechny naše týmy stříhají, šijí a žehlí roušky, které poté distribuují potřebným rodinám a institucím. Bohužel nám ale pomalu dochází materiál - bavlněné látky, keprovky/gumičky, nitě a strojové jehly. Většina těchto položek je na eshopech i v kamenných galanteriích beznadějně rozebrána a naše zdroje jsou, vzhledem k neziskové povaze naší organizace, také omezené.

 

Pokud se vám tedy na půdě válí látka, nitě nebo třeba šicí stroj po babičce, rádi a s vděčností je využijeme k výrobě dalších roušek, které jako ochranná pomůcka prokazatelně zpomalují šíření COVID-19, ale kterých bohužel mnoho lidí a institucí stále nemá dostatek.

  

Soužití se dnes na mírové poradě rozhodlo, že přispěje svou troškou do mlýna solidarity, který v těchto dnech v Česku jede na plné obrátky.

Každý z týmů bude šít bavlněné roušky a poté je distribuovat potřebným.

Pokud máte doma přebytečné kousky látek, šňůrek nebo nití, ozvěte se nám, prosím. 

 

91052110_3276947502349379_1633770340666572800_o.jpg

 

mezerník.png

 

Vzájemné soužití má nové - tedy ojeté - auto!
Naše nejsrdečnější poděkování už doputovaly k Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, Nadaci Charty 77, Nadaci pro rozvoj vzdělání a také všem individuálním dárcům, kteří nám přispěli skrze portál Darujme.cz.
Pořízeným ojetým vozem tak můžeme konečně nahradit staré, které nám definitivně vypovědělo službu, a opět zajišťovat mnoho našich služeb a aktivit mobilně, podnikat cesty za ohroženými dětmi a rodinami, vyzvedávat humanitární pomoc nebo třeba rozvážet obědy do našich neformálních klubů pro nejmenší děti.
Ještě jednou děkujeme.
 
93421140_3334502526593876_2986378064709025792_o.jpg 93662274_3334502403260555_3529530748631515136_o.jpg

 

 mezerník.png

 

Oznámení o omezení poskytování sociálních služeb v souvislosti s nařízenou karanténou v ČR

 

V souvislosti s karanténou ČR nařízenou vládou ČR Vám oznamujeme, že jsme od 16.3.2020 do 24.3.2020 (dále dle vývoje situace) omezili provoz služeb – přímou práci s klienty. V této době budeme klientům poskytovat registrované sociální služby pouze telefonicky nebo mailem /viz.níže/

 

  

Jedná se o sociální služby :

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, č.reg. služby1827220
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, č.reg. služby8803706
 • Odborné sociální poradenství, č.reg. služby 4221164
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, č.reg. služby 9029716
 • Terénní programy, č.reg. služby 3687518

 

HNÍZDO:

 

VÁŽENÍ KLIENTI,

 

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY O NOUZOVÉM STAVU A NAŘÍZENÍ CELOREPUBLIKOVÉ KARANTÉNY V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU

OMEZUJEME ČINNOST:

 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY „SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI“ TÝMU HNÍZDO (AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBA)
 • KLUBU HNÍZDEČKO (SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI)
 • DOUČOVÁNÍ
 • AGENDY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
 • ASISTOVANÝCH KONTAKTŮ

 

PLATNOST OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ!!!

 

ČINÍME TAK S OHLEDEM NA ZDRAVÍ, OCHRANU A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ A KLIENTŮ.

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH VOLEJTE:

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA „SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI“ TÝMU HNÍZDO (AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBA)

 • HELENA JEDINÁKOVÁ            775 761 192    ŘEDITELKA
 • LUCIE KÝROVÁ                        778 088 602   SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
 • MICHAELA GREBENÍČKOVÁ  775 761 196   SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
 • MARGITA LEBICOVÁ               775 761 195   TERÉNNÍ PRACOVNÍK
 • MILENA VLČKOVÁ                   776 520 370   TERÉNNÍ PRACOVNÍK

AGENDA PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 • HELENA JEDINÁKOVÁ           775 761 192    ŘEDITELKA
 • PAVLA VJAČKOVÁ                  775 761 190    SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

ASISTOVANÉ KONTAKTY

 • PAVLA VJAČKOVÁ                 775 761 190        SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
 • SVATAVA VENGELOVÁ          730 513 666        SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

 

NEBO PIŠTE NA E-MAIL: helena.jedinakova@vzajemnesouziti.cz

                                           lucie.kyrova@vzajemnesouziti.cz

                                           michaela.grebenickova@vzajemnesouziti.cz

 

 

Malá ukázka dobrovolnické práce Týmu Hnízdo: 

89945122_221662949202284_3313566616028971008_o.jpg 90905760_226434252058487_7758749585752719360_n.jpg 90676720_2782233758569792_247748372356661248_n.jpg          92229483_1049535928752974_2318146853566152704_n.jpg

 

 

TERÉNNÍ PROGRAMY:

 

s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění koronaviru a na nařízení vlády o celorepublikové karanténě od 16.3.2020 do 24.3.2020, pracovníci Terénních programů nebudou k zastižení v lokalitách.

V případě potřeby jsou Vám pracovníci Terénních programů k dispozici na telefonních číslech:

Hrušov –   777 760 194

Liščina  –  777 761 196

Zárubek -  777 760 193

 

Rizikové lokality města Ostravy (ubytovny ) – 604 438 392, 777 241 303

nebo pomocí e- mailu: terenniprogramy@vzajemnesouziti.cz

Veškerá humanitární i potravinová pomoc je do odvolání zrušena.

Doporučení:

Dodržujte vyhlášenou celorepublikovou karanténu, zůstávejte ve svých domácnostech, nepouštějte děti ven. Choďte nakupovat pouze potraviny, do lékárny nebo vyřizujte neodkladné úřední záležitosti přes telefon.

 

 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA - Odborné sociálně právní poradenství:

  

s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění koronaviru a na nařízení vlády o celorepublikové karanténě od 16.3.2020 do 24.3.2020, jsme k dispozici pouze na telefonu 777 760 197 a emailu poradna@vzajemnesouziti.cz

TAKÉ JSME NOVĚ NA FACEBOOKU

 

 

 

 

VŠICHNI SE OPATRUJTE,

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Děkujeme za pochopení, pracovníci a pracovnice Vzájemného soužití o. p. s.

 

 

mezerník.png 

 

KONFERENCE O INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Společně s Velvyslanectvím Kanady v České republice jsme 11. 3. 2020 zorganizovali konferenci o inkluzivním vzdělávání. Akce se konala přímo v budově residence kanadské velvyslankyně. Děkujeme paní velvyslankyni a všem lidem z jejího týmu za příjemnou spolupráci a všem hostům a hostkám za výborné proslovy, zajímavé podněty a věcné výstupy. / Together with Embassy of Canada to Czech Republic we organised Inclusive Education Conference. We would like to thank the Ambassador and her team for the cooperation and all the guests for their speeches, impulses and outcomes. /

 

A jak to vlastně probíhalo? V dopoledním bloku dostaly prostor řečnice a řečníci s různými zkušenostmi a úhly pohledu na věc inkluze. Po obědě čekal účastníky a účastnice tvůrčí brainstorming ve skupinách, které se snažily odpovědět na otázky, jak inkluzivní vzdělávání chápou, jaké jsou překážky na cestě k němu a jaká řešení těchto překážek navrhují. Výstupy brzy zpracujeme!✊🏼

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 

konf.png konff.png

 

mezerník.png

 

PÍŠE SE O NÁS...

87820710_3240237976020332_1238652539348451328_n.jpg

 

mezerník.png

 

LETOŠNÍ DEN ROMŮ TENTOKRÁT I PRO VEŘEJNOST - V PLATO!

 

den romů.png

 

 mezerník.png

Slavíme kulatiny!

Některé naše zaměstnankyně jsou v organizaci již neskutečných 20 let. 👑 👏 Renáta i Kateřina začínaly jako dobrovolnice a brzy se staly stabilními členkami týmu. Děkujeme jim za pečlivou práci, ať už v terénu s potřebnými dětmi a komunitou, anebo ve finančním úseku, který veškeré naše aktivity dělá možnými. 🙏

86493341_3194389177271879_6125373986940387328_n.jpg 86490883_3194389173938546_5057382419775094784_n.jpg

 mezerník.png

Ani se nenadějeme, bude tady léto. A proto nezahálíme a chystáme náš tradiční letní tábor už nyní.

 

Děti a mládež z komunity, která dodnes nese následky ničivých povodní z roku 1997, čelí nerovné startovací pozici vzhledem ke svým vrstevníkům. V lokalitách jejich domovů je nízká občanská vybavenost, děti mají omezené možnosti osobního rozvoje, navštěvují mnohdy nekvalitní školy v bezprostředním okolí a jsou ohroženy předčasným ukončováním studia. Ve vyloučených lokalitách se nenachází příliš možností, jak může mládež smysluplně trávit čas. I přes značné posuny v tom, jak se na romské děti nahlíží, právě ony stále doplácejí na nerovný přístup k mnoha oblastem jejich života.

 

V rámci soustavné, již přes dvacet let dlouhé praxe v lokalitách původně zasažených povodněmi, se tuto praxi snažíme změnit. Vzájemné soužití nabízí dětem spektrum možností, jak smysluplně trávit volný čas, pomáhá jim v nesnázích spojených se studiem na kvalitních školách, motivuje ke zvelebování sousedství a rozvoje komunity, ale také děti skrze výlety a exkurze dostává z lokalit ven, aby načerpaly nové zdroje inspirace a navázaly nové kontakty.

Jednou z akcí, kterou se organizace snaží dětství a dospívání ve vyloučené lokalitě dodat jiskru, je ,,Tábor snů“, tradiční týdenní pobyt, který Vzájemné soužití o.p.s. pořádá již třiadvacátým rokem! Pro drtivou většinu našich dětí a mládeže je náš tábor tím jediným, na který se vzhledem k rodinné finanční situaci a také společenskému vylučování dostanou.
 
Tábor je určen dětem, které navštěvují naše nízkoprahová zařízení na Hrušově a Liščině nebo kterým v průběhu roku nabízíme sociálně aktivizační služby. Každoročně se účastní několik desítek dětí ohrožených chudobou, předčasným odchodem ze škol nebo sociálním vyloučením. Letos se tábor odehraje v termínu od 10. do 16. srpna. Tradičně se pobyt nese v duchu nějakého filmu, seriálu, knihy nebo fantazijního světa, který je dětem dobře známý a který táboru přidá na zážitkovosti. Loni se například za téma zvolil svět Harryho Pottera – táboroví vedoucí se na týden proměnili v učitele a učitelky z Bradavic a připravili si pro děti spoustu tematických her, soutěží a úkolů. Jaké téma bude zvoleno letos, je stále otevřené – a třeba nám pomůžete poradit i Vy!

Táborovými aktivitami usilujeme o výchovu budoucích lídrů a lídryň, kteří nebudou lhostejní k dění a lidem kolem sebe. Tábor nám přináší jedinečnou možnost strávit s dětmi více času a individuálně zjistit, s jakou překážkou se kde potýká, či naopak jaký dar a nadání má které dítě, co koho baví, jak ho nebo ji můžeme posouvat dále. Motivujeme děti k úctě k sobě i jiným i ke zdravé sebedůvěře. Děti si osvojí nové znalosti a dovednosti, najdou nové kamarády a kamarádky. Tábor mládeži umožní smysluplné trávení času v rozmanitém kolektivu, zlepší si vzájemnou komunikaci, pestré aktivity podpoří jejich zdravý sociální rozvoj a motivaci. Pobyt je vždy zaměřen i na poznání a stmelení různých způsobů života pomocí bohatého táborového programu, her či zdravotně – preventivních aktivit.
 
Akce je vyvrcholením celoroční snahy romských a neromských pracovníků center, přináší dětem a mládeži mnoho pozitivního a spolu s dalšími činnostmi i hmatatelné výsledky – například nástup mládeže na střední školy. Protože ve vzdělání vidíme zásadní prostředek pro skutečnou změnu ve vyloučených lokalitách, v posledních 5 letech se na vzdělávání více a více zaměřujeme. S naší podporou se na ostravské SŠ v minulém roce zapsalo 30 romských žáků. Pomáháme dětem od nejranějšího věku ještě před mateřskou školou, ale také se zápisy na vysoké školy, s vyřizováním stipendií nebo doučováním. Naším cílem napříč různými aktivitami je  zařazení dětí do kvalitních školek a škol, co nejdelší setrvání ve vzdělávacích institucích a úspěšné ukončení studia.

A kde se tábor letos uskuteční? Na severu Moravy v krásné přírodní oblasti v blízkosti Rýmařova. Tamější okolí nabídne možnost celodenního výletu či kratších procházek do okolí, snad i nějaký ten výšlap. Jako každý rok bude strava připravována převážně ze surovin od lokálních prodejců, čímž se naše organizace snaží podpořit drobné místní živnostníky namísto velkých řetězců, které je mnohdy o živobytí připravují. Každoročně jsou zváni také příslušníci policie, čímž se snažíme přispět k dobrým vztahům a vzájemnému respektu komunity a policejní instituce.
 
Abychom vše zmíněné mohli uskutečnit, a zajistit tak dětem opravdový letní zážitek a možnost na týden opustit vyloučenou lokalitu, ve které žijí, potřebujeme finanční prostředky. Prosíme, pomozte nám realizovat pobyt, na jaký se naše děti a mládež jinak nemá šanci dostat a na který se těší.

 

IMG_0948.jpg 38875576_2117434214957689_6601467735857692672_n.jpg

 

 mezerník.png

 

AKTUALITY ZE VZDĚLÁVACÍHO TÝMU

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg
V současnosti (2019-2022) jsou cíle vzdělávacího týmu (více v záložce ,,Vzdělávání") naplňovány skrze projekt Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí, který je podporován Evropskou unií (OP VVV) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Hlavními cíli nového projektu je kromě navázání na úspěšnou praxi minulých let také:
 • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (včasná péče ve dvou neformálních předškolních klubech, pravidelné neformální vzdělávání 90 dětí předškolního věku, které pochází z odlišného sociokulturního prostředí a které z různých důvodů MŠ nenavštěvují a potřebují kontinuální včasnou péči a vzdělávání)
 • Prevence školní neúspěšnosti školních dětí (příprava na přijímací testy, běžné testy i běžnou školní výuku, skupinová setkání, zajištění individuálního doučování profesionálními lektory, kariérní poradenství, intenzivní týdenní letní škola, úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
 • Podpora informovanosti rodičů, rozvoj rodičovských kompetencí (zvyšování zájmu, kompetencí a angažovanosti rodičů, předávání aktuálních informací o možnostech vzdělávání dětí, zapojování do přípravy a činností neformálních předškolních klubů s nárokem i bez nároku na honorář)
 • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO, zahraničními odborníky, zástupci Velvyslanectví atd.)
57216670_332947467580459_5718567913162539008_o.jpg Předškolní vzdělávání je realizováno skrze dva neformální předškolní kluby, na Ostravě-Hrušově (kde klub navazuje na víceletou úspěšnou praxi) a na Ostravě-Jihu (pro úspěch prvního klubu nově otevřený - za pomoc s vybavením nového klubu děkujeme také Nadaci Agrofert). V každém z klubů je dětem skrze dvě pracovnice nabízena včasná péče a příprava na vstup do kvalitních MŠ. Koordinátorky pro práci s rodiči dětí na praxi pracovnic navazují, angažují rodiče dětí docházejících do klubů a aktivně vyhledávají také zcela nové děti, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní, a těm pomáhá přihlásit se do kvalitních mateřských škol. Klíčovou součástí je také práce s rodiči samotnými: cílem je předat jim aktuální informace o možnostech studia jejich dětí a skrze účast na aktivitách zvyšovat jejich zájem o věc vzdělávání dětí.
 
80498197_3498235213527519_6459919048439234560_o.jpg Prevence školní neúspěšnosti se zaměřuje na podporu žáků ze SVL v Ostravě, kteří navštěvují ZŠ a jsou ohroženi školním neúspěchem. Cílem je eliminovat riziko předčasného ukončení školní docházky či propadnutí žáků ze SVL, podpora jejich zdárnější adaptace v kolektivu na školách s náročným učivem, dosažení jejich lepšího prospěchu v nejproblematičtějších předmětech, pravidelnější docházka, zisk pozitivnějšího vztahu ke škole, podpora otevřenosti škol ke spolupráci a rovzoj spolupráce: rodiče - děti - pedagog/žka. V rámci prevence školní neúspěšnosti realizujeme neformální kluby na vybraných základních školách, které probíhají v odpoledních hodinách s mladšími a staršími žáky základních škol, kteří o zapojení projevili zájem. Na těchto setkání mohou děti formulovat své obavy i přání související s jejich studiem a společně s koordinátorkami vzdělávání se překážek snaží zbavit. Na základě diskuze s žáky i komunikace s rodiči realizujeme kariérové poradenství a návštěvy středních škol a zaměstnavatelů. Těchto exkurzí se mohou účastnit jak děti, tak rodiče. Vybrané děti, které jsou ve škole i mimo ni šikovné a snaživé, ale s obtížemi se potýkají s určitým předmětem, zprostředkováváme individuální doučování s lektory/kami. V únoru jsme zahájili aktivitu v lokalitě Bedřiška v Ostravě - Hulvákách, kde si místní komunita založila své vlastní kulturní centrum. Využili jsme tedy prostor, který si obyvatelé sami opravili a zútulnili k různým aktivitám a dvakrát týdně jsme se domluvili na doučování místních dětí, pomoci při domácí přípravě a kariérním poradenství. Jedná se o 8 dětí navštěvujících 1. stupeň ZŠ a 4 děti z druhého stupně. U dvou dětí jsme domluvili také intenzivní doučování matematiky, vzhledem k dosavadními neúspěšném prospěchu z tohoto předmětu. Toto doučování bude realizováno dvěma profesionálními lektory/kami. Také s rodiči dětí jsme se dohodli na účasti na setkáních, průběžném poradenství týkajícím se pomoci s domácí přípravou dětí a komunikací se školami a učiteli/kami. 

 

V rámci personálního zajištění podpůrného opatření pro MŠ Bohumínská jsme se školou navázali partnerskou spolupráci. Skrze dotaci EU a MŠMT bude MŠ realizovat 4 pozice pro asistenty/ky pedagoga pro děti, které rovněž pochází z problematického prostředí ostravských vyloučených lokalit. Přítomnost asistentů/ek pedagoga přispěje k inkluzivnějšímu prostředí pro děti.

 
mezerník.png

 

PF 2020

 

Výstřižek[3].PNG

 

 mezerník.png

PODĚKOVÁNÍ 

Velké poděkování a úcta všem lidem, kteří při sobotním nákupu v prodejně TESCO Třebovice na ul. Sjízdná pomohli 633,6 kilogramy potravin /včetně drogerie/ těm, kteří se ocitli v nouzi.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podzimní Sbírka potravin obchodech vynesla rekordních 382 tun zboží pro potřebné

 • Podzimní Sbírka potravin proběhla v rekordním počtu 754 prodejen
 • Roste objem prostředků, za které jsou dárci ochotni nakoupit a darovat potraviny
 • Otázka darování potravin a odpovědného nakládání s nimi je stále důležitější oblastí společenské odpovědnosti obchodních řetězců

Praha 24. listopadu 2019 – V podzimním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskutečnilo v sobotu 23. listopadu, se v jednotlivých kamenných obchodech podařilo vybrat rekordních 330 tun potravin a 52 tun drogistického zboží. Do podzimního kola se zapojilo nejvíce prodejen v dosavadní historii, a to celkem 754. Rekordní byl i počet dobrovolníků, konkrétně 4500. Navíc až do 3. prosince mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. Rovněž je přislíbeno rekordní množství firemních a komunitních sbírek.

„Za sedm let, kdy se potravinové sbírky konají, byla tato letošní podzimní nejrozsáhlejší. Do akce se zapojil největší počet obchodů a dobrovolníků, díky čemuž měl každý možnost darovat potraviny v bezprostřední blízkosti svého bydliště. Interní sbírky se navíc konaly v mnoha firmách a dalších institucích. Kdo nestihl darovat v sobotu, má ještě stále možnost v on-line obchodech,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank, a dodala: „Děkujeme všem dárcům, kterým není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Poslední průzkum ukazuje, že Sbírku potravin zná 84 % obyvatel České republiky. Navíc narůstá objem prostředků, za něž jsou dárci ochotni nakoupit a darovat potraviny i drogerii.“

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen, neziskových organizací a další. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace všem potřebným. Jejich cesta je tak krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba.

„Aktuální výsledky prokázaly, že nový koncept organizovat sbírku dvakrát ročně je správný, o to více, když se doplní o čísla z on-line darování, které jsme letos nabídli poprvé. Jsem opravdu rád, že se k myšlence pomoci potřebným opět přihlásily všechny členské obchodní řetězce našeho svazu, včetně obou významných sítí drogerií v ČR. Je potřeba připomenout, že vedle účasti v pravidelných sbírkách potravin navíc věnují řetězce potravinovým bankám zboží průběžně po celý rok, dobrovolně poskytují své logistické kapacity a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů,“ připomněl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a dodal: „Darování potravin potřebným je jedním z důležitých nástrojů pro omezování plýtvání s potravinami a jsme rádi, že systém potravinových bank v ČR funguje tak efektivně.“

Pomoc je zaměřena zejména na seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi a pokrývá všechny kraje a okresy v České republice. Do Sbírky potravin se po úspěšné jarní premiéře znovu zapojily i on-line obchody iTesco a Rohlik.cz, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii v termínu od 20. listopadu do 3. prosince. Preferované jsou především konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny Market, Tesco Stores a obě významné sítě drogerií dm drogerie markt a ROSSMANN.

Přestože podle Českého statistického úřadu patří Česká republika v Evropské unii ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, i tak se 1,5 milionu občanů nachází na nebo pod hranicí chudoby. Největší problémy mají převážně matky samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let.

„Podzimní kolo Sbírky potravin je navíc napojené na Giving Tuesday, světový den dárcovství, který letos připadá na 3. prosince. Do sbírky se tak v rámci Giving Tuesday přidají skrze firemní potravinové sbírky zaměstnanci řady organizací, kteří budou shromažďovat trvanlivé potraviny a drogerii ve svých kancelářích, skladech či pobočkách. Na Giving Tuesday pak potravinové banky sesbírané potraviny vyzvednou a doručí potřebným,“ zdůraznila Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Sbírka potravin se od letošního roku koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. 

Další informace:

Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu.

Kontakt pro média:

Sbírka potravin

Miroslav Dinga

e-mail: press@potravinovabanka.cz

tel.: 736 683 642

www.sbirkapotravin.cz

Děkujeme všem, kteří se na přípravě Sbírky potravin podílejí:

 • Organizátoři: Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 • Státní správa: Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • Obchodní řetězce: Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny Market, Rohlik.cz, ROSSMANN, Tesco Stores

 • Logistický partner: Raben Logistics Czech

 • Třetí sektor: Asociace společenské odpovědnosti, Armáda spásy, Charita České republiky, Naděje, Slezská Diakonnie

   

Výstřižek - Potravinová sbírka 2019.PNG

 

 

 Téměř všichni zaměstnanci se letos opět zúčastní Potravinové sbírky. Letos nás najdete 23. 11. 2019 od 8 do 18h v prodejně Tesco v Ostravě-Porubě.

 

Výstřižek - seznam potravin.PNG

 

 

 

-

 mezerník.png

 

 

O krok blíže autu pro zajišťování našich služeb mobilně – díky Nadaci Charty 77!

Jsme zase o krok blíže pořízení auta, které pro chod naší organizace pracující s ohroženými dětmi a rodinami z vyloučených lokalit nutně potřebujeme. Dosavadní auto naší organizace nám před měsícem definitivně vypovědělo službu. Vůz využíváme k zásobování dětského tábora pořádaného pro děti z našich center, ale také ke každodenní práci v terénu a jakémukoli potřebnému zajišťování služeb mobilně.

Díky štědrému daru Nadace Charty 77 – Konto Bariéry jsme o výrazný kus dále.

S Nadací Charty 77 dlouhodobě spolupracujeme a vděčíme jí za vytrvalou podporu v různých oblastech naší práce.

I Vy nám na pořízení auta Vzájemného soužití stále můžete přispět.

Třeba skrze portál Darujme: https://www.darujme.cz/projekt/1202035

 

 

 auto 1.jpg 

 

 auto.jpg

 

 mezerník.png

 

Akce STOP DROGÁM

 

Stop drogám.PNG

 

 

mezerník.png

 

Pomáhá nám i nadace Patron dětí

 

https://patrondeti.cz/pribeh/skolne-v-zus-pro-saxofonistu-pepu?fbclid=IwAR1rQRDQAYzvRk5sPZTdwdMEjd8AOjG1GY-JX3Ok1-93WRq1XWFZk_4lxOE

 mezerník.png

ROZHOVOR S LUCIÍ FOLDYNOVOU O PRACOVNÍ AGENTUŘE NAŠÍ ORGANIZACE

O pracovní agentuře vzájemného soužití

 mezerník.png

ZPRÁVA Z TÁBORA SNŮ

Zpráva z 22. letního ,,Tábora snů“ Vzájemného soužití o.p.s.

 

Kdy? 12. – 18. srpna 2019

Kde: táborová základna Krásná

Kdo: 33 dětí a mládeže + dospělí

 

Naše organizace, Vzájemné soužití o.p.s., uspořádala první zážitkový letní tábor pro potřebné děti v roce 1998. Pro úspěch této akce se pořádání táborů přidalo do každoročních aktivit organizace. Toho letošního se zúčastnilo vybraných 33 romských i neromských sociálně slabých dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravy. Původně zamýšlená kapacita byla 40 dětí, některé z nich však na poslední chvíli svou účast odřekly (rodiče jim i přes veškerou naši asistenci nevyřídili potvrzení od pediatra či nebyli schopni doplatit ani menší doplatek za tábor, který jim po táboře mohla zpětně proplatit pojišťovna). Část se podařilo nahradit dětmi z centra Hnízda, kam docházejí rodiny s dětmi, které potřebují ve své životní situaci pomoci. Závěrečné číslo však zůstalo nižší. Děti napříč našimi centry velmi často vyrůstají v prostředí, v němž se jim nedostává pozitivních vzorů ani možností sociálně-kulturního vyžití: mimo naše centra nemají možnost navštěvovat zájmové aktivity a kroužky. Ze všech těchto dětí byly vybrány ty, které si tábor jako odměnu a motivaci k další píli zasloužily nejvíce (např. za dobrou školní docházku, výsledky a snahu ve škole, za celoroční docházení např. na doučování, za pravidelnou účast v kroužcích v centrech, dále např. za pomoc se zvelebováním center i okolí. Kromě samotné účasti se mnoho dětí zapojilo také do příprav programových aktivit, z vlastní iniciativy pomáhaly (se souhlasem zdravotnic) v kuchyni či s úklidem.

 

Celý tábor se letos nesl v duchu světa Harryho Pottera. Pod šikovnýma rukama pracovnic a pracovníků a několika iniciativních dětí a mládeže se vnitřní i venkovní prostory TZ Krásná proměnily ve svět čar a kouzel, fotbalové hřiště se proměnilo v hřiště famfrpálové, nechyběla ani tajemná komnata či komnata nejvyšší potřeby. Zúčastněné děti byly rozděleny do 4 oddílů odpovídajících kolejím čarodějnické školy v Bradavicích (Nebelvír, Havraspár, Zmijozel a Mrzimor) a po celou dobu tábora spolu se svými oddílovými vedoucími sbírali body pro svou kolej v různých čarodějně laděných hrách a disciplínách – například ve výrobě vlastního létajícího koštěte. Vedoucí oddílů i další pomocníci z řad dospělých a mládeže se navíc na týden proměnili v kouzelnický učitelský sbor, z nichž každý vyučoval jiný předmět – dovednosti s koštětem, lektvary, bylinkářství, přeměňování, jasnovidectví, obrana proti černé magii apod.

 

Děti byly ubytovány v dvojlůžkových chatičkách, kvůli nadměrné nepřízně počasí však několik nocí strávily ve společných vnitřních prostorách táborové základny. Oblast vesnice Krásná i okolní příroda dostála svému jménu.

 

První den po příjezdu a vybalení se všechny děti sešly na slavnostním zahájení školního roku v Hodovní síni, kde byly uvítány ředitelem školy Brumbálem v podání pracovnice jednoho z našich center, byly rozděleny do kolejí a dozvěděly se, co je vlastně v následujícím týdnu čeká – včetně pravidel a řádu této týdenní čarodějnické školy. Poté následovala exkurze po bradavických pozemcích a zároveň táborníci celý pozemek označili cedulemi. Odpoledne se neslo v kreativním duchu: děti dostaly za úkol vyrobit si klobouk, plášť, kravatu a hůlky, každý tým vlastní specifické barvy a podoby. Večer je ve vnitřních společných prostorách základny čekalo promítání filmů Harryho Pottera jako v kině, nechyběl ani popcorn.

 

Druhý den po budíčku, rozcvičce, hygieně, snídani a úklidu si oddíly zavedly deníky, kde spolu zachycovaly důležité události, úkoly, nasbírané body a podobně. Tyto deníky si každá kolej společnou prací vyzdobila tak, aby byla specifická právě pro ni. Poté došlo i k výrobě košťat a závody na košťatech. Před večeří se hrál Famfrpál a po ní přišla bojovka v lese: úkolem všech studentů bylo dostat se do baziliškova doupěte, aniž by je bazilišek viděl a označil.

 

Třetí den po ranním kolečku a nástupu si děti měly vyrobit dvě stejné ponožky ze čtvrtky papíru. Pak se každý vydal do vyznačeného území, kde ponožky schoval tak, aby nebyly poblíž sebe. Soutěžní část spočívala v tom, že na daný signál vyrazili všichni do vyznačeného území a snažili se najít jakýkoli stejný pár ponožek (ne svůj vlastní). Komu se to podařilo, vrátil se zpět. Pokud se potkali dva lidé a hledali stejnou ponožku, střihli si, a kdo vyhrál, získal soupeřovu ponožku pro sebe. Vyhrála ta kolej, jejíž studenti jako první měli všichni pár stejných ponožek. Odpoledne přišel na řadu fotbal a volejbal. Po večeři další hry v lese: uprchlý Ďasovec a jízda na Hypogryfovi.

 

Čtvrtý den nás po ranním kolečku přijeli navštívit policisté z Ostravy, kteří přivezli dětem nejen oblíbené ukázky v podobě předvedení dovedností služebních ovčáků, ale také dětem zpřístupnili policejní auto, motorku, představili jim nástroje a pomůcky, které ke své práci potřebují, popovídali jim o své práci a zodpověděli spoustu zvídavých dotazů. Na fotky na policejní motorce se stála řada. Návštěvou nás poctili také zástupci ostravského magistrátu. Naše kuchařky a kuchaři je všechny za odměnu pozvali na oběd a kávu. Odpoledne bylo věnováno záchraně a správné péči o kouzelné tvory, kteří jsou v ohrožení. Každá kolej si vylosovala dva kouzelné tvory, měla si nastudovat podrobnosti o těchto tvorech a na velkém papíru vytvořit jejich portrét. Večer byla slíbená diskotéka.

 

Pátý den byl věnován celodennímu výletu na nedaleký Ondřejník. K jeho úpatí nás zavezl objednaný autobus, nahoru už jsme museli samy. Děti výšlap příjemně unavil a nahoře už na ně čekala odměna ve formě oběda v Roubence Ondřejníček a dalších zábavných aktivit. Déšť nás zastihl až na zpáteční cestě, děti jsme ale vybavili pláštěnkami, takže jsme na nepřipravenost nedoplatili.

 

Šestý den nás navštívili dobrovolní hasiči z obce Krásná. Děti si vyzkoušely, co taková práce obnáší, a jelikož byl teplý den, tak si aktivity, při kterých přišly do velmi těsného kontaktu s vodou, pořádně užily. Odpoledne proběhla sportovní olympiáda a celkové vyhodnocení všech uplynulých soutěží a úkonů. Večer se děti dočkaly velkolepé oslavy ku příležitosti zakončení celého tábora a také narozenin dvou účastníků – všechny čekala hostina ve formě švédských stolů plných dobrot, doprovázená hudbou a neúnavným dětským tančením.

 

Sedmý, poslední den jsme po snídani společně uklízeli základnu i veškeré prostory tábořiště, balili veškeré věci a dopoledne vyrazili autobusem plní zážitků zpět domů do Ostravy.  

 

Celý týden se nesl v duchu dobré nálady – nás i dětí. Tábor nám opět poskytl příležitost poznat děti zase o něco více, zjistit, v čem je které jedinečné, v čem které potřebuje pomoci. Ve všech táborových aktivitách i mimo program jsme děti motivovali ke vzájemnému respektu, zdravé sebedůvěře a cílevědomosti. Různorodými úkoly si děti mohly upevnit dosavadní dovednosti (rozvoj přirozeného pohybu i zdraví, posílení ducha fair-play, tolerance) a osvojit nové, také stávající přátelství mohly buď utužit anebo dokonce utvořit řadu dalších (děti byly totiž z různých škol a lokalit). V rámci oddílů i mezi nimi fungovala zdravá soutěživost a výborná komunikace. Během tábora mohly děti trávit čas smysluplně. Táborový režim, který se vyznačoval pravidelností, podpořil u dětí vštěpení určitého režimu a pravidel. Neformálnější večerní program zase zajišťoval stmelení všech táborníků a dobrou náladu po celém dni. Jako každý rok, i letos jsme v rámci podpory lokálních drobných podnikatelů preferovali nákupy u místních dodavatelů (pekárna, řeznictví).

 

Mnoho inspirativních osobností, ať již z okruhu táborových vedoucích (romská mládež studující různé střední školy, dospělí Romové s perspektivním zaměstnáním či vysokou školou), anebo policie či hasičů, kteří nás přijeli navštívit, děti motivovalo a povzbudilo k vůli se vzdělávat a najít si přesně takovou práci, která by jim vyhovovala. Účastí PČR N táboře jsme dětem chtěli zvýšit povědomí o bezpečnosti, ale také samotnou profesi policisty nebo policistky.

 

Táborem to však nekončí. Našim dětem nabízíme celoroční aktivity, které zvyšují jejich šance na lepší život. Vybíráme takové činnosti, které rozvíjí jejich talent a dovednosti, posilují týmovou práci a vzájemný respekt, vedou k píli, schopnosti uznat porážku a radovat se z výhry, k osvojení si pravidel a režimu. Drobné i větší úspěchy, kterých děti a mládež, s níž po celý rok pracujeme, dosahují, jim umožňuje zakusit pocit vlastního úspěchu a ocenění druhých. Šikovné děti a mládež podporujeme k získání vhodného vzdělání a perspektivního uplatnění, šíříme vzdělanost a prostřednictvím pozitivních vzorů také inspiraci.

 

A komu za letošní tábor vlastně děkujeme? Moravskoslezskému kraji, MŠMT, Monetě Money Bank, Nadaci pro rozvoj vzdělávání a Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Dále pak všem našim pracovníkům a pracovnicím a všem zúčastněným dětem.

 

 

Fotky včetně cedulky s donátory: https://www.facebook.com/vzajemnesouzitiops/posts/2770324409678360

 Fotky z výletu na Ondřejník: https://www.facebook.com/helpale.helpale/posts/117339289606498

FB centrum pro děti a mládež Liščina: https://www.facebook.com/nzdmkc.liscina

FB centrum pro děti a mládež Hrušov: https://www.facebook.com/nzdmkc.hrusov

Předešlé tábory: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/236682-sdruzeni-vzajemne-souziti-opet-vzalo-chude-romske-deti-na-tabor/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030702-udalosti-v-regionech/obsah/336154-tabor-pro-deti-z-vyloucenych-lokalit

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381900805-udalosti-v-regionech-vikend/obsah/213178-tabor-pro-romske-deti

 

 mezerník.png

JSME V POŘÁDKU DOMA

V neděli 18. 8. jsme se všichni v pořádku a spokojeni vrátili z tábora domů… Bylo to fajn a budeme se zase těšit na příští rok. Děkujeme týmu našich zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří se o děti vzorně starali a jejich 7 dní jim naplnili zábavou, sportem a především nenápadnou formou děti zapojili do vzdělávacích aktivit. Děkujeme policii, hasičům a návštěvě ze Statutárního města Ostravy. Za nás i za děti patří také velké poděkování našim nej nej nejlepším kuchařkám. :) 

 

imageresize[2].jpg  

 mezerník.png

PRŮBĚH  TÁBORA

Předevčírem jsme navštívili naše děti na letním dětském táboře v Krásné. Hlásím, že jsou všichni v pořádku, zdraví a spokojeni.  Ve čtvrtek program tábora zpestřen návštěvou policistů s ukázkami techniky jejich práce. Děti byly nadšené. Kynologická jednotka územního útvaru z Frýdku – Místku předvedla dětem poslušnost a práci policejních pejsků, policisté z Krajské dopravní policie přijeli se služebním vozidlem, do kterého si mohly děti sednout a bylo jim vysvětleno technické vybavení policejního vozu s radary. Nejvíce se dětem líbila policejní motorka, na kterou si mohly nasednout a vyfotit se.  Speciální pořádková jednotka z Frýdku – Místku dětem ukázala technické vybavení Schengen vozidla. Další policisté z tohoto útvaru dětem ukázali zbraně a všechno vybavení, které policisté při své práci používají. Zajímavé bylo pro všechny i seznámení se s policejním vozidlem, které je určeno pro práci v terénu.  Tisková mluvčí z územního oddělení por. Eva Michalíková s kolegou por. Petrem Smětákem z územního odboru policie Nový Jičín měli pro děti připraveny soutěže, omalovánky, kvízy a komiksy s tématikou policejní práce. Děti se tak velmi zábavnou formou seznámily s prací policistů a mnohé z nich se již včera rozhodly, čím by se chtěly stát.

Velké poděkování patří od nás všech především kpt. Milanu Kozákovi z Krajského ředitelství policie ČR, který pro nás každoročně přehlídky policejní práce zajišťuje a také vzácné návštěvě z policejního prezídia pplk. Alexadru Stambolidisovi, který se „vrátil na místo činu“, protože za doby svého působení v Ostravě s námi na tábory také jezdil.

V dopoledních hodinách za námi přijela i další vzácná návštěva z Magistrátu města Ostravy…děkujeme, bylo nám  potěšením, neboť i díky MMO se mohl tento tábor pro děti z vyloučených lokalit našeho města uskutečnit.

foto tábor.jpg

 

 mezerník.png

 

 

Tábor snů již brzy! - a ještě k tomu již 22.!

harry poter.png

 

 

Už za měsíc nás čeká letní Tábor snů, který Vzájemné soužití pořádá již po dvaadvacáté! Letos se uskuteční v termínu od 12. do 18. srpna. Tábor je u dětí, které navštěvují naše nízkoprahová zařízení na Hrušově a Liščině, velmi oblíbený. Letos se jich přihlásilo 40. A táboru, který je pro mnoho z nich jediný, který v dětství zažijí, už se nemohou dočkat.

Každoročně se tábor nese v duchu nějakého filmu, seriálu, knihy nebo fantazijního světa, který je dětem dobře známý a který táboru přidá na zážitkovosti. Letos se za téma zvolil svět Harryho Pottera – táboroví vedoucí se na týden promění v učitele z Bradavic a připraví si pro děti spoustu tematických her, soutěží a úkolů.

A kde se tábor letos uskuteční? V doslova krásné lokalitě TZ Krásná v Beskydech! Tamější příroda nabídne možnost celodenního výletu či kratších procházek do okolí, snad i nějaký ten výšlap. Jako každý rok bude strava připravována převážně ze surovin od lokálních prodejců, čímž se naše organizace snaží podpořit drobné místní živnostníky namísto velkých řetězců, které je mnohdy o živobytí připravují.

 

 

S obrovským poděkováním a úctou našim donátorům

děti a tým Vzájemného soužití

 

 

bez názvu[2].pngvýbor Havlové.pngnadace rozvoj.png10.JPG

 

 

 

 mezerník.png

 

 

 

Den dětí.PNG

Výstřižek.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Hrušov pozvánka.PNG

 

Hrušov pozvánka.PNG

Liščina pozvánka.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstřižek.PNG

 

Pozvanka2.PNG

 

Pozvanka3.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ZASEZENÍ STROMU SOUŽITÍ K 20. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ ORGANIZACE

 

 

 

 

 

Pozvánka na výstavu obrázků dětí a mládeže k tématu romského holokaustu

Srdečně zveme všechny, koho zajímá téma romského holokaustu, na výstavu, jak své pocity na toto téma ztvárnily děti, v úterý 27. listopadu od 17 hodin do Galerie Plato.

 

 

plato.PNG

 

 

 

 

 

     

 

 

STROM SOUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

      

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE