Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Koukej, společně to zvládneme 2020

Koukej, společně to zvládneme 2020

 

 SMO.png

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy.

 

Období projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM-KC Hrušov a NZDM-KC Liščina

 

Poskytovatel neinvestiční účelové dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Výše dotace: 400 000 Kč

 

Cílem projektu je celoroční zajištění sociálních služeb a podpora klientů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež – komunitních centrech v sociálně vyloučených ostravských lokalitách na Liščině, v Hrušově (dále jen NZDM-KC Hrušov, NZDM-KC Liščina). Cíle jsou stanoveny v souladu s posláním, které si obě NZDM jako poskytovatelé registrované sociální služby stanovily. Prostřednictvím zákonem daných základních i doplňkových aktivit se NZDM i v roce 2020 podílí na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, kteří nejsou nijak organizovaní a potýkají se s životními obtížemi.

 

Díky projektu budou těmto dětem a mladým lidem poskytnuty podmínky i podporu pro rozvoj a upevnění jejich dovedností, schopností a návyků, vedení je ke společensky přijatelným aktivitám, samostatnosti a postupné nezávislosti na sociální službě.

 

Soustředíme se na individuální přístup k potřebám klientů a zároveň na udržení a rozvoj pestré nabídky aktivit jako prostředku dosažení kontaktu s klientem, kam patří především vzdělávací, výchovné, aktivizační, umělecké, sportovní, kulturní a kontakt-zprostředkující činnosti.

 

Více o programu v oblasti sociální péče:  https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostrava-v-oblasti-socialni-pece-1

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE