Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Někam to dotáhneme 2020

Někam to dotáhneme 2020

 

SMO.png

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy.

 

Období projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s. (rizikové děti a mládež z vyloučených lokalit Ostravy)

 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek prevence kriminality

 

Výše dotace: 50 000 Kč

 

Projekt Někam to dotáhneme si klade za cíl podpořit rozvoj, sociální začlenění a osvojování si pozitivních lidských hodnot 40 dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravy vyrůstajících v rizikovém prostředí, které získanými zkušenostmi a dovednostmi motivují další děti prostřednictvím fotbalu.

 

Projekt úspěšně probíhá již několikátým rokem a i dle partnerů jde u dlouhodobějších účastníků znát nejen nové dovednosti, ale hlavně zřetelný posun v chování i v přístupu k povinnostem. Vnímáme potřebu soustavněji pracovat s dětmi a mládeží, které jsou vystaveny rizikům spojených s vyloučenou lokalitou, v níž se pohybují, a které jinak nemají možnost trávit svůj čas smysluplnými aktivitami. Za uplynulé ročníky jsme měli možnost prohloubit vztah s dětmi, již od brzkého věku je formovat, upevnit vzájemnou důvěru, poskytnout jim pozitivní vzory z komunity a také hodnotový systém, z nějž mohou vyvozovat své chování ve společnosti.

 

Zapojení účastníků probíhá formou celoročních sportovních aktivit zážitkového i motivačního charakteru, které děti baví a poptávají je, ale mají také preventivní funkci – povzbuzují je k píli a práci na sobě, hledá a prohlubuje jejich talenty i hodnoty spojené s týmovým duchem, vzájemným respektem, vytrvalostí, uměním přijmout prohru, učí předávat získané zkušenosti a dovednosti dále a tím vším překonávat bariéru sociálního vyloučení.

 

Více o odboru prevence kriminality: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-prevence-kriminality-1

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE