Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2017 > Koukej, společně to zvládneme

OV.png

 

  • Období projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017
  • Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina
  • Poskytovatel neinvestiční účelové dotace: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociální péče

 

Cílem projektu je zajištění ambulantních sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež – komunitních centrech v sociálně vyloučených ostravských lokalitách na Liščině, v Hrušově (dále jen NZDM-KC Hrušov, NZDM-KC Liščina). Cíle jsou stanoveny v souladu s posláním a cíli, které si jednotlivá NZDM jako poskytovatelé registrované sociální služby stanovila. Prostřednictvím zákonem daných základních aktivit i aktivit doplňkových (organizování výletů, soutěží, tvůrčích dílen, pomoci v přípravě na vyučování, pomoci při výběru zaměstnání a dalších) se budou NZDM i v roce 2017 mj. podílet na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě.

Základním cílem pak je poskytnout dětem a mladým lidem podmínky i podporu pro rozvoj a upevnění jejich dovedností, schopností a návyků a vést je ke společensky přijatelným aktivitám, samostatnosti a postupné nezávislosti na sociální službě.

 

Cílem je nadále zabezpečit službu a také stavět na 4 pilířích - řemeslech, vzdělávání, zájmových aktivitách a romské identitě. Děti budou zapojeny do pravidelných řemeslných činností (dílnička pro kutily - výroba hraček, polic, svícnů, zvonečků, polštářků, čarodějnic, korálků, etika stolování a vaření, ruční práce - výroba polštářů, svícnů, zvonečků, panenek apod.), dalších smysluplných aktivit, doučování. Zaměstnanci center si zkvalitní dovednosti při práci s dětmi a mládež nad rámec povinného vzdělávání.

 

Více o programu v oblasti sociální péče: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy2_of_neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-pece

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE