Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Podpora rodinám

Podpora rodinám (Nadace Terezy Maxové)

 

„Podpora rodinám“

ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2020 DĚKUJEME

 

NTM-A-768x462.jpg

 

 

Doba realizace projektu: leden 2020 – prosinec 2020

Projekt realizuje: Tým Hnízdo, Vzájemné soužití, o.p.s.

Výše dotace: 299 000,-

 

 

Záměrem propjektu je pomoci cca 20 rodinám s dětmi z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování.Podpůrnými individuálními i skupinovými aktivitami s využitím potenciálu rodiny, za spolupráce odborníků, budeme podporovat rodiny tak, aby u nich docházelo ke snižování rizik jejich nepříznivého vývoje a dítě vyrůstalo v bezpečném stabilním prostředí s možností uplatňování práva na jeho rozvoj a ochranu.

 

 

Příklad dobré praxe (fotografie jsou v příloze emailu)

S rodinou s čtyřmi dětmi spolupracujeme společně s OSPOD od května 2017 z důvodů špatného prospěchu obou chlapců. V této době již bylo zřejmé, že nepostoupí do dalšího ročníku, tzn., že mladší Roman si zopakuje 1. třídu, starší Jakub 2. třídu. Chlapci měli výchovné problémy a matka byla kvůli neomluveným hodinám svých dětí odsouzena k vykonání 300 hodin obecně prospěšných prací.

Doučování dětí začalo v září 2017, a to 1x týdně, především jsme se zaměřili na matematiku a český jazyk, s Romanem se hodně pracovalo na tom, aby se naučil psát. Již během školního roku jsme dostávali informace ze školy, že se chlapci zlepšují. Vysvědčení obou chlapců bylo již lepší, nebyla tam žádná nedostatečná známka. Pracovnice OSPOD na společném jednání vyhodnotila naši spolupráci za přínosnou, i matka byla spokojena s tím, jak se chlapci ve škole zlepšili, a souhlasila s pokračováním spolupráce.

Během docházení do rodiny se postupně začaly k doučování připojovat i starší sestry obou chlapců, které již ukončily základní školní docházku a obě dvě jsou v evidenci ÚP. Od září 2018 se doučování zúčastňovala celá rodina. Na konci školního roku měli chlapci daleko lepší známky, Roman měl na vysvědčení jenom tři trojky, jinak samé jedničky, Jakub měl o jednu trojku více.

I když se prospěch chlapců výrazně zlepšil, matka trvá na spolupráci, doučování chlapců probíhá dodnes. Díky Vaší podpoře chlapci každý rok na začátku školního roku obdrželi balíček se školními potřebami.

 

 

 1.jpg

 

 

Příklad dobré praxe (fotografie jsou v příloze emailu)

Spolupráce s rodinou byla zahájena v dubnu letošního roku 2019 na vlastní žádost rodičů. Otec v evidenci ÚP, matka na rodičovské dovolené s tříletým synem.

Rodina se na nás obrátila se žádostí o podporu při zajištění bydlení – manželé žili odděleně. Matka byla v pokročilém stádiu těhotenství. Podařilo se nám zajistit pro rodinu bydlení ve Vesničce soužití. Následovalo vyřizování všech sociálních dávek, což nějakou dobu trvalo – rodina se tak ocitla bez finančních prostředků. Díky Vaší pomoci jsme mohli rodině nakoupit potraviny. V červnu se mamince narodila dcera. S novým přírůstkem do rodiny se znovu přepočítávaly sociální dávky a rodina byla opět bez prostředků. Zase jen díky vaší finanční podpoře jsme mohli rodině vypomoci.

V létě pak rodina velmi uvítala možnost jet na třídenní výlet. Maminka s miminkem zůstala doma, na výlet jel pouze otec se synem a desetiletou dcerou. Z organizace výletu a jeho zajištění byla rodina nadšená, otec pak napsal děkovný dopis adresovaný řediteli naší organizace. Od září letošního roku se rodina snaží pravidelně navštěvovat čtenářský, hudební a výtvarný kroužek, kterého se však účastní především maminka se všemi  dětmi. Pro otce se nám podařilo zajistit zaměstnání, v současné době absolvuje kurz k získání řidičského oprávnění. Především díky Vaší podpoře došlo ke stabilizaci rodiny, překonání tíživých životních situací a zajištění smysluplného trávení volného času dětí.

 

 

 

 

 

 

 2.jpg      3.jpg

 

 

 

Aktivity projektu: 

 

KA:1 Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

KA:2 Dětský klub Hnízdečko zahrnující čtyři pilíře: doučování dětí, školní příprava

KA:3 Neformální vzdělávání za aktivní účasti rodiče

KA:4 Zážitkové, společenské a kulturní akce

KA:5 Poznávací, zážitkový a pobytový výlet

KA:6 Okamžitá humanitární pomoc

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE