Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2017 > Vzdělání základ života

Vzdělání základ života


Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávánznevýhodněných dětí. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost dětí především romského etnika nazákladních školách, podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy, podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol.

Realizátor: Vzájemné soužití o.p.s. (vzdělávací tým)
Doba realizace projektu: září 2016 – srpen 2019
Celkové způsobilé náklady projektu: 16 660 191,13 Kč

Partneři projektu: Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 166/28, Ostravská univerzita

 

Další partneři
Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68 (OP MŠ Nástupní)
Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Na Liščině)
Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Chrustova)
Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 (OP Trnkovecká 55)
Mateřská Škola Ostrava, Špálova 32, Moravská Ostrava a Přívoz
Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, Moravská Ostrava a Přívoz

Klíčové aktivity projektu
 -  Podpora vzdělanosti a klíčových kompetencí předškolních dětí v mainstreamovýchmateřských školách/rodinách/komunitě prostřednictvím předškolního/terénního asistenta
 -  Podpora vzdělanosti a školní úspěšnosti školních dětí v mainstreamových základních školách/rodinách/komunitě prostřednictvím školního/terénního asistenta
 -  Podpora kompetencí, informovanosti a angažovanosti rodičů dětí v otázce vzdělávání dětíprostřednictvím společných a osvětových akcí, přednášek atd.
 -  Neformální vzdělávání předškolních dětí v předškolním klubu Brouček v Hrušově
 -  Inkluzivní školení 60 pedagogů partnerských školek, škol, naší NNO v kurzu OU
-   Stáže 30 studentů OU v MŠ, ZŠ, předškolním klubu, centrech, komunitě

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE.jpg

 

Projekt Vzdělání základ života (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173) je spolufinancován EU v rámci
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE