Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2022 > Tábor snů 2022

Tábor snů 2022

Název projektu: Tábor snů 2022

Období realizace: rok 2022

 

Donátoři: Moravskoslezský kraj-dotace z programu prevence kriminality, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (program Obyčejný život) a Nadace pro rozvoj vzdělání

 

 

kraj[3].pngVDV[3].jpg       nadace pro rozvoj vzdělání.png

 

                   

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., děti a mládež z centra Hrušov, Liščina a další

Výše dotace/příspěvku: 80 000 Kč MSK, 40 000 VDV, 70 000 Kč NRV

Účel: částečné pokrytí nákladů spojených s realizací tábora

Termín konání tábora: 8. – 14. srpna 2022

Místo: Chata Slunečná, Nová ves 84, Dolní Moravice (Jeseníky)

Letní preventivně-zážitkový Tábor snů 2022 bude určen 40 vybraným dětem a mládeži z nepodnětného prostředí vyloučených lokalit Ostravy. Tábor bude zaměřen na smysluplné strávení času dětí a mládeže i preventivní aktivity. Umožní potřebným dětem a mladým zažít prázdninový týden plný dobrodružství, poznání, zážitků i nových dovedností v krásných jesenických horách. Budou vybráni ti, kteří na táboře nikdy nebyli a děti, které se běžných táborů jinak zúčastnit nemohou. Na malé táborníky čeká bohatý program pod vedením zkušených pracovníků i pomocníků z řad vlastní komunity, kteří slouží dětem také jako potřebný zdroj inspirace.

 

V roce 2022 půjde o 25. letní tábor v řadě, tato již tradiční akce je mezi dětmi stále velmi oblíbená a žádaná, zároveň u nich pomáhá vyvážit rizika, která s sebou život ve vyloučených lokalitách nese, nabízí jim smysluplně strávený čas, režim a řád, vede je k pozitivním lidským hodnotám, rozvíjí týmového ducha i talenty, přibližuje dětem pozitivní vzory.

 

Vybrané děti se mohou těšit na týden plný her, soutěží, kvízů, sportovních, výtvarných a dalších aktivit, hudby, výletů do přírody, trávení času s kamarády, získají nové dovednosti a vztah k přírodě, poznají v praxi různá povolání (PČR, hasiči, farmáři apod.).

 

S těmito dětmi a mládeží zároveň celoročně pracujeme na jejich všestranném rozvoji (s důrazem na vzdělávání) v rámci našich 2 center na Slezské Ostravě, s jejich rodinami formou terénní práce. Možnost účastnit se tábora představuje pro tyto děti a mládež také motivaci k vytrvalé práci na sobě, svých školních výsledcích i docházce.

 

Zprávy z předešlých táborů: https://www.vzajemnesouziti.cz/detske-letni-tabory

Více o dotačním programu MSK na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2022-9267/

Více o VDV: https://www.vdv.cz/

Nadace pro rozvoj vzdělání: Projekty | Nadace pro rozvoj vzdělání (nadaceprovzdelani.cz)

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE